Upute za upotrebu SAMSUNG UE40C8700 POWER CONSUMPTION GUIDE

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG UE40C8700. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG UE40C8700 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG UE40C8700.


SAMSUNG UE40C8700 POWER CONSUMPTION GUIDE: Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1007 Ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG UE40C8700POWER CONSUMPTION GUIDE

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Za sva pitanja servisa i jamstva, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se ticu servisa ili jamstva. Zastitni znakovi je registrirani zastitni znak tvrtke DVB Project. HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia Interface su zastieni znakovi ili registrirani zastieni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC. DLNA i DLNA CERTIFIED su zastitni znakovi i/ili oznake usluga Digital Living Network Alliance. GUIDE Plus+TM je (1) registriran zastitni znak ili zastitni znak, (2) proizveden uz licencu i (3) podlozan razlicitim meunarodnim patentima i prijavama za patente u vlasnistvu ili s licencom tvrtke Gemstar-TV Guide International, Inc. [. . . ] Kad odaberete zeljenu opciju za scenu, automatski se podesava optimalna kvaliteta zvuka i slike. Cinema: Postizu se slikovne scene s dojmom kinematografske reprodukcije i dinamicnim zvukom. Photo: Postizu se slikovne scene koje vjerno reproduciraju teksturu i boje otisnute fotografije. Sports: Postizu se slikovne scene koje omoguuju uzivanje u realisticnoj slici i zvuku kao na stadionu. Music: Postizu se zvucni efekti koji omoguuju uzivanje u dinamicnom i cistom zvuku kao na koncertu. Game: Postizu se slikovne scene koje omoguuju maksimalno uzivanje u igrama, uz vrhunsku kvalitetu slike i zvuka. Graphics: Postizu se slikovne scene koje olaksavaju dugotrajno gledanje monitora i smanjuju naprezanje zahvaljujui jasnijem prikazu detalja slike. General: Koristite ovu postavku kad ne zelite optimizirati kvalitetu zvuka i slike ni za jednu scenu. Auto: Automatski se podesava optimalna kvaliteta zvuka i slike prema ulaznom izvoru, iako kod nekih spojenih ureaja mozda nee biti nikakvog ucinka. 5 Opcije koje mozete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnostima. 13), "Scene Select" se automatski prebacuje na "Cinema". U digitalnom modu: Pritisnite za promjenu jezika koji se koristi za trenutno gledani program. G (Postavke Pritisnite za promjenu jezika titlova (samo u digitalnom nacinu). opreme (Nastavlja se) 13 HR Indikatori Indikator Opis A (Iskljucivanje Svijetli zeleno kad odaberete "Picture Off". slike/Timer) B (Pripravno stanje) C (Napajanje) D Svjetlosni senzor Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju. Ne pokrivajte senzor jer mu time mozete poremetiti rad. E Senzor daljinskog Prima signale s daljinskog upravljaca. upravljaca O funkcijskom vodicu na zaslonu TV-a. Funkcijski vodic Primjer: Pritisnite ili RETURN (pogledajte J (str. 13)). Funkcijski vodic daje upute o upravljanju TV-om pomou daljinskog upravljaca i prikazuje se u dnu zaslona. Koristite tipke daljinskog upravljaca prikazane u funkcijskom vodicu. 14 HR Gledanje TV programa Gledanje TV programa 3 Brojcanim tipkama ili tipkom PROG +/­ odaberite TV kanal. Svakim pritiskom tipke , na zaslonu TV prijemnika se ciklicki izmjenjuje prikaz: Informacije o trenutnom programu Informacije o sljedeem programu Bez informacija Kad koristite GUIDE Plus+, nisu dostupne informacije o sljedeem programu. : Interaktivna usluga je raspoloziva (MHEG Digital Text) : Interaktivna usluga nije raspoloziva (MHEG Digital Text) : Radio usluga : Kodirani/pretplatni programi : Zvuk dostupan na vise jezika : Dostupni titlovi : Dostupni titlovi za osobe osteena sluha : Podsjetnik : Preporucena najmanja dob gledatelja (od 4 do 18 godina) (samo za Spanjolsku: od 4 do 18 godina i X) : Parental Lock Gledanje TV programa 1 Pritisnite na TV prijemniku kako biste ga ukljucili. Kad se TV ne moze ukljuciti, podesite prekidac ENERGY SAVING SWITCH u polozaj za ukljucenje (str. Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator (standby) na prednjoj strani TV prijemnika svijetli crveno), pritisnite TV / na daljinskom upravljacu kako biste ukljucili TV prijemnik. Pritisnite DIGITAL za ukljucivanje digitalnog nacina ili pritisnite ANALOG za ukljucivanje analognog nacina. [. . . ] ikona pod "Network" u Mozete pravilno koristiti tri predinstalirana Widgeta. Widgeta provjerite je li se mozda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja routera/modema. (*) Koristili ste registrirane Widgete, ali se sad u Widgetima ne pojavljuju neki sadrzaji. 5 Provjerite da li se mozda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja routera/ modema. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG UE40C8700

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG UE40C8700.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag