Upute za upotrebu SAMSUNG UE32C8700 POWER CONSUMPTION GUIDE

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG UE32C8700. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG UE32C8700 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG UE32C8700.


SAMSUNG UE32C8700 POWER CONSUMPTION GUIDE: Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1007 Ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG UE32C8700POWER CONSUMPTION GUIDE

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Iako je ovaj TV prijemnik usklañen s DVB-T i DVB-C standardima, nije zajamcena njegova kompatibilnost s buduim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim prijenosima. Neke Digital TV funkcije mozda nee biti dostupne u nekim zemljama/ regijama, a DVB-C kabelske funkcije mozda nee pravilno raditi kod nekih operatera. Popis kompatibilnih kabelskih posluzitelja potrazite na web stranici: http://support. sony-europe. com/TV/DVBC/ Sony Corporation, 1 -7 - 1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan Utemeljen u Rusiji Proizvoñac: "Tekhnolinija" Ltd 238530, Rusija, Okrug Kaliningradskaya, Cetvrt Zelenogradsky, naselje Pereslavskoe, postaja "Pereslavskoe - Zapadnoe" TU 658100-001-78626261-08 A19 Zastitni znakovi " je registrirani zastitni znak tvrtke DVB Project. BBE i BBE simbol su registrirani zastitni znakovi tvrtke BBE Sound, Inc. [. . . ] Za koristenje CAM kartice, izvadite "laznu" karticu iz CAM utora. Kad ne koristite CAM karticu, savjetujemo da "laznu" karticu ulozite i cuvate u utoru. 3 C CAM nije podrzan u svim drzavama. J t AV3 i * AV3 K i Slusalice t AV3 Kod spajanja mono opreme, spojite na * AV3 L prikljucnicu. Zvuk s TV-a mozete slusati pomou slusalica. 22 Gledanje slika sa spojene opreme Ukljucite spojenu opremu te postupite na jedan od dolje opisanih nacina. Kod opreme spojene na Scart prikljucnice pomou 21-pinskog scart kabela 3 Pritisnite brojcane tipke ili PROG +/- za odabir TV kanala. Za povratak na normalan TV nacin Pritisnite A ili RETURN. z C Slika u zelenom okviru ima zvuk. Zvuk mozete iskljuciti pritiskom tipaka :/9. Pokrenite reprodukciju na prikljucenoj opremi. Slika iz prikljucene opreme se prikazuje na zaslonu. Kod rekordera s automatskim ugaanjem Gledanje dviju slika istovremeno ­ PIP (Picture in Picture) Na zaslonu mozete istovremeno gledati dvije slike (PC ulaz i TV program) na zaslonu. 21), i provjerite da li se slika s racunala pojavljuje na zaslonu TV prijemnika. U analognom nacinu, pritisnite PROG +/- ili brojcane tipke za odabir video kanala. Za ostalu spojenu opremu 3 C "Power Management" (str. 29) nije raspoloziv u PIP modu. Pritisnite t za prikaz popisa spojene opreme. Odabrana je oznacena stavka, ukoliko proñe dvije sekunde bez odabira neke druge funkcije nakon pritiska 7/8. Nakon sto je izvor podesene na "Skip" u "AV Preset" izborniku (str. 30), ulaz se ne pojavljuje na popisu. z C Za povratak u normalan TV nacin, pritisnite DIGITAL ili ANALOG. 1 Pritisnite TOOLS. Detalje o podesavanju pogledajte na stranicama od 26 do 34. 3 C Opcije koje mozete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnosti. Nedostupne opcije su sive boje u izborniku, ili nisu prikazane. 1 Pritisnite MENU. Za izlazak iz izbornika, pritisnite MENU. * Ova funkcija mozda nee biti dostupna u nekim drzavama/ regijama. A Digital Favourites* Prikazuje Favourite listu (str. 20). B Analogue Za povratak na zadnji gledani analogni kanal. C Digital* Za povratak na zadnji gledani digitalni kanal. D Digital EPG* Prikazuje digitalni elektronski programski vodic (EPG) (str. C Za gledanje slike s vanjskog ulaza, odaberite ulazni izvor, zatim pritisnite A. 25 Izbornik Settings Picture Picture Mode Odabir nacina prikaza slike kod neracunalnih izvora. Opcije za "Picture Mode" se mogu razlikovati ovisno o "Video/Photo" podesenju (str. Prilikom odabira opcije "Shop" (ili "Home") pod tockom 5 pocetnog podesavanja (stranica 7), "Picture mode" podesite na opciju "Vivid" (ili "Standard"). Photo Video Reset Backlight Contrast Brightness Colour Hue Odabir nacina prikaza za racunalne izvore. Text Resetiranje svih postavki slike na tvornicke vrijednosti, osim opcije "Picture Mode" i "Display Mode" (samo u PC nacinu) na tvornicke vrijednosti. Poveavanje ili smanjivanje kolicine zelenih i crvenih tonova. 3 C "Hue" se moze podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, americke video vrpce). "Warm 2" dodaje vise crvene od opcije "Warm 1". Sharpness Noise Reduction z "Warm 1" i "Warm 2" ne mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podesena na "Vivid". [. . . ] Kada je aktivirana funkcija "Control for HDMI", potrosnja u pripravnom stanju je 0, 6 W. Kada je aktivirana funkcija "Quick Start", potrosnja u pripravnom stanju ostaje 16 W dva sata nakon iskljucenja u pripravno stanje. Dizajn i tehnicki podaci su podlozni promjeni bez prethodne najave. Tablica ulaznih signala racunala za I PC Razlucivost Signali VGA Vodoravno (piksela) 640 640 720 800 800 1024 1024 1024 1280 1280 1280 1360 1280 × T T T T T T T T T T T T T SVGA XGA WXGA SXGA Okomito (linija) 480 480 400 600 600 768 768 768 768 768 768 768 1024 Vodoravna frekvencija (kHz) 31, 5 37, 5 31, 5 37, 9 46, 9 48, 4 56, 5 60, 0 47, 4 47, 8 60, 3 47, 7 64, 0 Okomita frekvencija (Hz) 60 75 70 60 75 60 70 75 60 60 75 60 60 Standard VESA VESA VGA-T VESA smjernice VESA VESA smjernice VESA VESA VESA VESA VESA VESA 3 C Ovaj TV prijemnik ne podrzava funkcije Sync on Green niti Composite Sync. C Za postizanje najbolje kvalitete slike, preporucuje se uporaba signala uz 60 Hz vertikalne frekvencije. Tablica ulaznih signala racunala za HDMI IN 1, 2, 3* Razlucivost Signali VGA SVGA XGA WXGA WXGA SXGA Vodoravno (piksela) 640 800 1024 1280 1280 1280 × T T T T T T Okomito (linija) 480 600 768 768 768 1024 Vodoravna frekvencija (kHz) 31, 5 37, 9 48, 4 47, 4 47, 8 64, 0 Okomita frekvencija (Hz) 60 60 60 60 60 60 Standard VESA VESA smjernice VESA smjernice VESA VESA VESA * HDMI IN 3 ne postoji na modelu KDL-40L4000. 36 U slucaju problema Provjerite trepe li indikator 1 (pripravno stanje) crveno. Ukoliko indikator 1 (pripravno stanje) trepe Ukljucena je funkcija automatske dijagnoze. 1 Izmjerite koliko puta indikator 1 (pripravno stanje) trepe izmeñu prekida od dvije sekunde. Primjerice, indikator trepe tri puta, prestane treptati na dvije sekunde, te trepe tri puta, itd. 2 Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga iskljucili, odspojite mrezni kabel, te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja). Ukoliko indikator 1 (pripravno stanje) ne trepe 1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG UE32C8700

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG UE32C8700.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag