Upute za upotrebu SAMSUNG ST600

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG ST600. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG ST600 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG ST600.


SAMSUNG ST600 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (6871 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SAMSUNG ST600 QUICK GUIDE (22290 ko)
   SAMSUNG ST600 (7573 ko)
   SAMSUNG ST600 QUICK GUIDE (4678 ko)
   SAMSUNG ST600 QUICK GUIDE (4678 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG ST600

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Ovaj korisnički priručnik sadrži detaljne korisničke upute za fotoaparat. Pročitajte priručnik u potpunosti. Kliknite temu Česta pitanja Kratke upute User Manual ST600 Sadržaj Osnovne funkcije Proširene funkcije Mogućnosti snimanja Reprodukcija/uređivanje Postavke Dodaci Kazalo Zdravstvene i sigurnosne informacije Uvijek se pridržavajte sljedećih predostrožnosti i korisničkih savjeta kako biste izbjegli opasne situacije i osigurali najbolji mogući način rada fotoaparata. Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vas ili drugih Oprez—situacije koje mogu uzrokovati oštećenje fotoaparata ili druge opreme Napomena—napomene, korisnički savjeti ili druge informacije Spriječite oštećenja vida subjekta Bljeskalicu nemojte koristiti u neposrednoj blizini (bliže od 1 m/3 stope) osoba ili životinja. Uporaba bljeskalice preblizu očiju subjekta može uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje. Pažljivo rukovanje te odlaganje baterija i punjača ● Koristite samo baterije i punjače koje je tvrtka Samsung odobrila. Nekompatibilne baterije i punjači mogu uzrokovati ozbiljne ozljede i oštećenje fotoaparata. [. . . ] Snimanje uz bljeskalicu s manjom brzinom zatvarača: ● Bljeskalica se uključuje, a blenda ostaje duže otvorena. ● Odaberite tu mogućnost ako želite snimiti ambijentalnu svjetlost kako biste otkrili više detalja u pozadini. Reduciranje crvenila očiju*: ● Bljeskalica se uključuje ako su subjekt ili pozadina tamni. ● Fotoaparat korigira crvene oči putem napredne softverske analize. Ta mogućnost može ovisiti o načinu snimanja. ● Mogućnosti bljeskalice nisu dostupne ako postavite mogućnosti uključivanja ili odaberete Prepoznavanje treptanja. ● Subjekti moraju biti unutar preporučene udaljenosti od bljeskalice. 113) ● Ako u kadru ima reflektirajuće svjetlosti ili sitne prašine, na fotografiji se mogu pojaviti sitne točke. ISO brzina je mjerenje svjetlosne osjetljivosti filma prema definiciji Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organisation for Standardisation, ISO). Što veći ISO odaberete, to će i fotoaparat biti osjetljiviji na svjetlost. Većom ISO brzinom možete dobiti bolje fotografije bez korištenja bljeskalice. 1 2 U načinu snimanja, odaberite f Odaberite mogućnost. . ● Odaberite kako biste koristili odgovarajuću ISO brzinu na temelju svjetline subjekta i osvjetljenja. Automatski Što veću ISO brzinu odaberete, možete očekivati i više smetnji na slici. Mogućnosti snimanja 51 Promjena fokusa fotoaparata Saznajte kako podesiti fokus fotoaparata u odnosu na subjekte. Upotreba funkcije macro apdDv Upotreba automatskog fokusiranja apdDv Makro koristite za krupne kadrove subjekata, primjerice cvijeća ili insekata. Mogućnosti za macro potražite u odjeljku "Upotreba automatskog fokusiranja. " Za snimanje oštrih fotografija odaberite odgovarajući fokus prema udaljenosti od subjekta. 1 2 U načinu snimanja, odaberite Odaberite mogućnost. . Normalno (AF) Mogućnost Opis Normalno (AF): Fokus na subjekt udaljen više od 80 cm (više od 80 cm ako se koristi zum). ● Fotoaparat nastojite držati doista mirno kako biste spriječili nastajanje zamućenih slika. ● Isključite bljeskalicu ako je udaljenost subjekta manja od 40 cm. Automatski makro: Fokus subjekta koji je udaljen više od 5 cm (više od 50 cm ako se koristi zum). Snimanje izbliza: Fokus subjekta 5 - 80 cm (50 - 80 cm ako se koristi zum). Ta mogućnost može ovisiti o načinu snimanja. Mogućnosti snimanja 52 Promjena fokusa fotoaparata Upotreba pametnog fokusa dodira apsd Pametni AF područja na dodir omogućuje praćenje i automatsko fokusiranje subjekta, čak i dok se krećete. 1 2 U načinu snimanja, odaberite f . Dodirnite subjekt koji želite pratiti u području dodira (označeno okvirom). ● Na subjektu će se prikazati okvir fokusa i slijedit će subjektu usporedno s pomicanjem fotoaparata. ● Ako ne dodirnete bilo koje područje na zaslonu, okvir fokusa će se prikazati u središtu zaslona. ● Praćenje subjekta može biti neuspješno kad: - subjekt je premalen ili se previše kreće. - je subjekt pozadinski osvijetljen ili snimate u mračnom mjestu, - su boje ili uzorci na subjektu i pozadini jednake, - se fotoaparat iznimno trese. U tim slučajevima okvir fokusa pojavljuje se kao bijeli okvir s jednom crtom. ● Ako fotoaparat ne može pratiti subjekt, morate ga ponovno odabrati za praćenje. ● Ako fotoaparat ne može ispraviti fokus, okvir fokusa će se promijeniti u crveni okvir s jednom crtom. ● Ako upotrijebite ovu funkciju, ne možete postaviti otkrivanje lica, opcije stila fotografije i efekte pametnog filtera. ● Bijeli okvir znači da fotoaparat prati subjekt. ● Zeleni okvir znači da je subjekt u fokusu kad dopola pritisnete [Okidač]. Mogućnosti snimanja 53 Promjena fokusa fotoaparata Upotreba snimanja s jednim dodirom apsd Podešavanje područja fokusiranja apsd Fokusirati možete na subjekt i snimiti fotografiju s dodirom prsta. 1 2 3 U načinu snimanja, odaberite f Dodirnite subjekt za fokusiranje. . Jasnije fotografije možete dobiti ako odaberete odgovarajuće područje fokusa ovisno o lokaciji subjekta na sceni. Dodirnite i držite subjekt za snimanje fotografije. ● Dodirnite i držite dok se pokazivač razine ne napuni. 1 2 U načinu snimanja, odaberite f Odaberite mogućnost. . Centralni AF Mogućnost Opis ● Ako dodirnete i držite bilo koje drugo područje, okvir za otkrivanje lica promijenit će se u običan okvir. ● Ako upotrijebite ovu funkciju, ne možete postaviti mogućnosti uključivanja, opcije stila fotografije i efekte pametnog filtera. Centralni AF: Fokus centra (prikladno ako se subjekti nalaze u centru kadra). Višestruki AF: Fokusirajte na jedno ili više od 9 mogućih područja. Slikanje pomoću jednog dodira: Fokusirajte na subjekt dodirivanjem slike na zaslonu. [. . . ] grešku ● Formatirajte memorijsku karticu. Pogledajte "Zaštita baterija, punjača i memorijskih kartica od oštećenja" za više pojedinosti. 3) Boje u fotografiji ne odgovaraju stvarnoj sceni Fotografija je presvijetla Ne mogu reproducirati datoteke Ako promijenite naziv datoteke, fotoaparat je možda neće moći reproducirati (naziv datoteke treba odgovarati standardu DCF). Ako se pronađete u ovoj situaciji, datoteke reproducirajte na računalu. Fotografija je pretamna TV ne prikazuje moje fotografije Dodaci 111 Prije kontaktiranja servisnog centra Situacija Preporučeno rješavanje Računalo ne prepoznaje fotoaparat ● Provjerite je li USB kabel pravilno povezan. Ovisno o programu za reprodukciju videozapisa, videodatoteke možda se neće reproducirati. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG ST600

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG ST600.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag