Upute za upotrebu SAMSUNG SM-T210 SAFETY GUIDE

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG SM-T210. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG SM-T210 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG SM-T210.


SAMSUNG SM-T210 SAFETY GUIDE: Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (8437 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SAMSUNG SM-T210 (26801 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG SM-T210SAFETY GUIDE

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Ako utikač ima poklopac osigurača koji se može skinuti, nakon zamjene osigurača poklopac obavezno vratite na mjesto. Ako izgubite poklopac osigurača, utikač nije dozvoljeno koristiti sve dok se ne postavi zamjenski poklopac. Zamjenski poklopac osigurača možete kupiti kod lokalnog dobavljača. Zamjena osigurača Smještaj osigurača razlikuje se ovisno o vrsti utikača za napajanje izmjeničnom strujom (slike A i B). [. . . ] Regija Diskovi koji se mogu reproducirati Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Istočna Europa, Bliski Istok i Južna Afrika Azija Australija, Novi Zeland Mediji za reprodukciju Briga o uređaju i disku Uređaj čistite mekom, suhom krpom • Nikada nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač ili benzin za čišćenje ovog uređaja. • Prije uporabe kemijski tretirane krpe pažljivo pročitajte njezine upute za uporabu. • Čišćenje leće načelno nije potrebno, iako to ovisi o radnom okruženju. • Nemojte koristiti komercijalno dostupne čistače leća jer to može uzrokovati kvar. Mediji za reprodukciju Možete reproducirati sljedeće medije DVD Video DVD-R DVD-R DL DVD-RW +RW +R +R DL CD-Audio CD-R CD-RW USB *1 *2 Čišćenje diskova • Najprije obrišite vlažnom, a zatim suhom krpom. Format DVD-Video Format DVD-Video*1, JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7 Format DVD-Video*1 Videozapis*1 Mjere opreza pri rukovanju diskovima • Diskove držite za rubove da biste izbjegli nehotične ogrebotine ili otiske prstiju na disku. • Nemojte koristiti sprejeve za čišćenje gramofonskih ploča, benzin, razrjeđivač, tekućine koje sprečavaju stvaranje statičkog elektriciteta ili bilo koje drugo otapalo. • Nemojte koristiti sljedeće diskove: –– Diskove na kojima je ljepilo skinutih naljepnica ili etiketa (iznajmljeni diskovi itd. ). –– Diskove nepravilnih oblika, kao što je oblik srca. CD-DA, Video CD, Super Video CD CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4, Video CD, Super Video CD, Xvid*5*6*7 MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7 Finalizacija je neophodna. Ekstenzija datoteke mora biti '. JPG' ili '. JPEG'. *3 Datoteke koje su promijenjene, uređene ili spremljene računalnim softverom za uređivanje fotografija možda neće biti prikazane. VQT5C27 Općenite informacije NAPOMENA • U nekim slučajevima možda neće biti moguće reproducirati medije zbog vrste medija, stanja snimke, načina snimanja ili načina na koji su datoteke stvorene. (Za USB-uređaje) • Nije zajamčena mogućnost spajanja sa svim vrstama USB-uređaja. Za neke vrste tvrdih diskova bit će potreban vanjski uređaj za napajanje. 5 Priprema Povezivanje PRIJE SPAJANJA PROČITAJTE UPOZORENJE ZA KABEL ZA NAPAJANJE IZMJENIČNOM STRUJOM NA 2. • Da biste uklonili pojedinačnu kvačicu odaberite zapis pritiskom na pqtu i pritisnite OK. • Da biste izbrisali sve kvačice odaberite kvačicu na vrhu i pritisnite OK. Upravljanje daljinskim upravljačem TV-prijamnika Mogućnost upravljanja funkcijama “Playback Control” (Upravljanje reprodukcijom), “Disc Menu Control” (Upravljanje izbornikom diska) “Device Select” (Odabir uređaja). Detalje potražite u uputama za uporabu TVprijamnika. 6 Pritisnite pqtu da biste odabrali “START” (Početak) i pritisnite OK da biste započeli kopiranje. • Možete mijenjati željene postavke u izborniku “ OPTIONS” (Mogućnosti). • Da biste izašli iz izbornika odaberite “QUIT” (Izlazak) i pritisnite OK. 10 VQT5C27 Promjena postavki čitača Ako je potrebno, promijenite postavke uređaja. Postavke ostaju nepromijenjene, čak i ako uređaj prebacite u stanje čekanja. 3 Pritisnite pq da biste odabrali stavku i pritisnite u da biste potvrdili odabir. HDMI CEC (Samo DVD-S700) Prilikom spajanja uređaja s TVprijamnikom putem HDMI-kabela moguće su povezane radnje sa spojenim uređajem. TV Type (Vrsta TV-prijamnika) Odaberite format slike koji će odgovarati spojenom TV-prijamniku. 4:3PS/4:3LB Kada spajate na TV-prijamnik formata zaslona 4:3: Reproduciranjem formata 16:9 slika je sljedeća –– 4:3PS: slika je bočno odrezana –– 4:3LB: na vrhu i dnu nalaze se crne trake 16:9/16:9full Kada spajate na TV-prijamnik formata zaslona 16:9: Reproduciranjem formata 4:3 slika je sljedeća –– 16:9: prikazana u sredini zaslona –– 16:9full: vodoravno razvučena da bi ispunila zaslon TV-prijamnika SYSTEM (Sustav) TV System (Sustav TV-prijamnika) Izbornik sadrži opcije za biranje sustava boja koji odgovara spojenom TVprijamniku. Auto (Automatski) Signal videoizlaza automatski će se postaviti tako da odgovara spojenom TVprijamniku. [. . . ] Ako zaboravite svoju četveroznamenkastu lozinku, unesite “0000”. Default (Zadano) Vraća postavke uređaja na zadane tvorničke postavke. VIDEO (Videozapisi) Brightness (Svjetlina) Podešavanje svjetline. Sharpness (Oštrina) Podešavanje oštrine. 12 VQT5C27 Tehnički podaci Sustav signala: PAL/NTSC Raspon radne temperature: +5 °C do +35 °C Raspon radne vlažnosti: 20 % do 80 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije) Videoizlaz: Razina izlaznog signala: 1. 0 Vp-p (75 Ω) Izlazni priključak: Pinska utičnica (1 sustav) [Model s AV-kabelom (21-pinski)] AV-kabel (21-pinski) (1 sustav) [Model s AV-kabelom (21-pinski)] RGB-izlaz: Razina izlaznog signala: 0. 7 Vp-p (75 Ω) Izlazni priključak: AV (21-pinski) (1 sustav) Audioizlaz: Razina izlaznog signala: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Izlazni priključak: Pinska utičnica (1 sustav) [Model s AV-kabelom (21-pinski)] AV (21-pinski) Broj priključaka: [Model s AV-kabelom (21-pinski)] 2 kanala (2 sustava) [Model bez AV-kabela (21-pinski)] 2 kanala USB-utor: USB2. 0: 1 sustav [DVD-S700] HDMI AV-izlaz: Format izlaza: 480p/576p/1080i/720p/1080p Izlazni priključak: Tip A (19-pinski) • Ovaj uređaj podržava funkciju “HDMI CEC”. Tehnički podaci lasera Laserski proizvod klase I Valna duljina: 770 do 800 nm (CD)/645 do 660 nm (DVD) Napajanje: IS 220 do 240 V, 50 Hz Potrošnja energije: Otprilike 10 W Potrošnja energije u stanju čekanja: Manja od 0, 5 W Dimenzije (Š × D × V) 310 mm × 210 mm × 39 mm (uključujući izbočene dijelove) Masa: Otprilike 1, 1 kg Tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave. VQT5C27 Tehnički podaci 13 Napomene Funkcije Promjena postavki čitača Rješavanje problema Prije pozivanja servisa obavite sljedeće provjere. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG SM-T210

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG SM-T210.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag