Upute za upotrebu SAMSUNG LE22B541C4W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG LE22B541C4W. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG LE22B541C4W korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG LE22B541C4W.


SAMSUNG LE22B541C4W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1144 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SAMSUNG LE22B541C4W (18136 ko)
   SAMSUNG LE22B541C4W OPEN SOURCE GUIDE (310 ko)
   SAMSUNG LE22B541C4W QUICK GUIDE (VER.1.0) (1812 ko)
   SAMSUNG LE22B541C4W OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG LE22B541C4WPOWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Ne postavljajte posude s vodom (vaze ili slicno) na televizijski ureaj. Ne postavljajte ureaj u neposrednoj blizini grijaih tijela ili izravno na sunce, jer se time utjece na njegovo hlaenje. Nakupljanje topline predstavlja izvor opasnosti i utjece na smanjenje zivotnog vijeka trajanja ureaja. Neka u odreenim vremenskim razmacima strucna osoba ukloni prasnjave naslage u ureaju. [. . . ] 1 Pomou »1. . . 0« ili »P+«, »P-« izaberite televizijski program koji zelite pohraniti u tzv. Sa »1. . . 0« ili »P+«, »P-« izabrati neki drugi televizijski program. Sa »Z« moze se svaki put prebaciti na memorirani televizijski program (na primjer PRO7) i ponovo na zadnje aktiviran televizijski program. ­ Prikaz se iskljuci. 2 3 4 Funkcija zumiranja Sa ovom funkcijom mozete poveati prikaz televizijske slike ili slike s racunala. 1 Za aktiviranje funkcije zumiranja ponovno pritisnuti »SCAN«. 16 RAD TELEVIZORA_____________________________________ Prebacivanje formata slike Televizijski prijamnik automatski prebacuje na format 16:9, ako je na EURO-AV-uticnici prepoznat ovaj format. 1 Odabrati format slike sa »E«, na ekranu se pojavljuje odabrani format slike, na primjer »16:9«. ­ Mozete birati izmeu slijedeih formata slike: Format »4:3« Slika se prikazuje u formatu 4:3. Format »Automatski« Kod emisija u formatu 16:9 slika se automatski prikazuje u formatu »16:9«. Kod emisija u formatu 4:3 slika se automatski prikazuje tako da ispunjava ekran. Format »16:9« i »14:9« Kod emisija u formatu 4:3 i odabranog formata »16:9« ili »14:9« slika se pojavljuje horizontalno prosirena. Kod stvarnog emitiranje signala formata 16:9 (dovedenog od SET-TOPBoxa na Euro-AV uticnici), slika i geometrija slike se ispravno prikazuju bez crnih crta okvira. Format »Letterbox« Ovaj Letterbox format je dobar osobito za emisije u formatu 16:9. Dosad uobicajene crne pruge gore i dolje u slici se brisu, slike formata 4:3 prikazuju se u punom formatu. Emitirane slike se poveavaju, pri tome dolazi do manjih gubitaka sadrzaja gornjeg i donjeg dijela slike. Redak »Znacajke« izabrati sa »P+« ili »P-« i potvrditi sa »OK«. Napomena: Za daljnje upute molimo procitajte sljedea poglavlja. Znacajke Jezik Timer Auto Blackline Detect Zastita od djece Odabrati Promjena jezika Hirvatski Iskljuceno Iskljuceno 1 2 3 Birati redak »Jezik« sa »P+« ili »P-«. Zavrsiti namjestanja sa »i«. q Nazad Zavriti Upis vremena iskljucivanja (Sleep timer) Mozete unijeti vrijeme kada e se ureaj iskljuciti. Televizor se prebacuje u stanje spremnosti (stand-by) nakon podesenog vremena. Znacajke Jezik Timer Auto Blackline Detect Zastita od djece Odabrati Hirvatski Iskljuceno Iskljuceno 1 2 3 4 Redak »Timer« odabrati sa »P+« ili »P-« i potvrditi sa »OK«. Redak »Timer Isklj. « odabrati sa »P+« ili »P-«. Zavrsiti namjestanja sa »i«. q Nazad Zavriti Automatska prilagodba formata slike (Auto Blackline Detect) Znacajke Jezik Timer Auto Blackline Detect Zastita od djece Odabrati Hirvatski Aus Ukljucen Iskljuceno Ako je ukljucena ova funkcija, tada se kod emisija koje na gornjem i donjem dijelu ruba imaju crne crte, slika poveava u odnosu na sadrzaj slike. 1 2 3 Redak »Auto Blackline Detect« odabrati sa »P+« ili »P-«. Funkciju aktivirati (uklj. ) ili iskljuciti (isklj. ) sa » « ili » «. Zavrsiti namjestanje sa »i«. q Nazad Zavriti 21 HRVATSKI KOMFORNE FUNKCIJE ____________________________ Aktivirati Zastitu od djece Televizijske programe koji nisu prikladni za djecu mozete blokirati. 1 2 Znacajke Jezik Timer Auto Blackline Detect Zastita od djece Izmijena Izaberite zeljeni televizijski program sa »P+«, »P-« ili »1. . . 0«. Pozvati izbornik »GLAVNI IZBORNIK«, u tu svrhu pritisnuti »i«. [. . . ] Izabrati redak »Broj programa« sa »P+« ili »P-« i namjestiti zeljeno programsko mjesto pomou » « ili » «. Birati redak »Kanal« sa »P+« ili »P-«. Izabrati sa »OK« izmeu »Posebni kanal« i »Kanal«. Broj kanala upisati sa » « ili » « korak po korak ili sa »1. . . 0« direktno upisati broj kanala. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG LE22B541C4W

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG LE22B541C4W.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag