Upute za upotrebu SAMSUNG LE22B541C4W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG LE22B541C4W. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG LE22B541C4W korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG LE22B541C4W.


Mode d'emploi SAMSUNG LE22B541C4W
Download

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SAMSUNG LE22B541C4W (18136 ko)
   SAMSUNG LE22B541C4W OPEN SOURCE GUIDE (310 ko)
   SAMSUNG LE22B541C4W QUICK GUIDE (VER.1.0) (1812 ko)
   SAMSUNG LE22B541C4W OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG LE22B541C4WPOWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Kako bi se osiguralo dovoljna prozracnost, obratite pozornost na dovoljan razmak od zida ormara. Televizor je predvien za uporabu u suhom prostoru. Ako ga ipak koristite na otvorenom, svakako se pobrinite da bude zastien od vlage (kise, prskanja vodom). Ne postavljajte posude s vodom (vaze ili slicno) na televizijski ureaj. [. . . ] ­ Na ekranu se zatim pojavljuje npr. Sa »1. . . 0« ili »P+«, »P-« izabrati neki drugi televizijski program. Sa »Z« moze se svaki put prebaciti na memorirani televizijski program (na primjer PRO7) i ponovo na zadnje aktiviran televizijski program. Zavrsite Zapp-funkciju sa »i«. ­ Prikaz se iskljuci. 2 3 4 Funkcija zumiranja Sa ovom funkcijom mozete poveati prikaz televizijske slike ili slike s racunala. 1 Za aktiviranje funkcije zumiranja ponovno pritisnuti »SCAN«. 16 RAD TELEVIZORA_____________________________________ Prebacivanje formata slike Televizijski prijamnik automatski prebacuje na format 16:9, ako je na EURO-AV-uticnici prepoznat ovaj format. 1 Odabrati format slike sa »E«, na ekranu se pojavljuje odabrani format slike, na primjer »16:9«. ­ Mozete birati izmeu slijedeih formata slike: Format »4:3« Slika se prikazuje u formatu 4:3. Format »Automatski« Kod emisija u formatu 16:9 slika se automatski prikazuje u formatu »16:9«. Kod emisija u formatu 4:3 slika se automatski prikazuje tako da ispunjava ekran. Format »16:9« i »14:9« Kod emisija u formatu 4:3 i odabranog formata »16:9« ili »14:9« slika se pojavljuje horizontalno prosirena. Geometrija slike se siri u horizontalnom smjeru. Kod stvarnog emitiranje signala formata 16:9 (dovedenog od SET-TOPBoxa na Euro-AV uticnici), slika i geometrija slike se ispravno prikazuju bez crnih crta okvira. Format »Letterbox« Ovaj Letterbox format je dobar osobito za emisije u formatu 16:9. Sa »P-« prelistava se jednu stranicu unatrag. Sa »P+« prelistava se prema slijedeoj raspolozivoj stranici naprijed. Teletekst iskljuciti pomou »TXT«. DR AUX DVD Tele Pilot 170 C 3 4 5 Daljnje funkcije Preskakanje vremena cekanja Za vrijeme trazenja stranice, mozete prebaciti na televizijski program. 1 2 Unesite broj teletekst stranice sa »1. . . 0« i nakon toga pritisnite »P«. ­ Odmah cim je stranica pronaena, prikazuje se broj stranice. Na teletekst stranicu prebaciti sa »P«. Poveanje velicine znakova Ukoliko imate poteskoa s citanjem teksta na ekranu, mozete poveati slova odnosno znakove na dvostruku velicinu. 1 Za poveanje znakova teletekst stranice ponovno pritisnuti »E«. 19 HRVATSKI TELETEKST________________________________________________ Zaustavljanje stranica U podstranicama moze biti pohranjeno vise stranica zajedno, koje se iz odasiljaca automatski prelistavaju dalje. 1 2 Podstranicu zaustavite sa »Z«. Zavrsite funkciju sa »Z«. Direktno pozivanje podstranice Ukoliko odabrana teletekst stranica sadrzi daljnje podstranice, prikazuje se broj aktualne podstranice kao i ukupan broj stranica. PIP AV 1 z Funkciju podstranica pozivate sa »S«. Donju stranicu upisati sa »1. . . 0«. Zavrsite funkciju sa »S«. 2 3 MENU TOP MENU TV-G Deblokiranje odgovora Na odreenim teletekst stranicama mogu se nalaziti "prekriveni odgovori" ili informacije. [. . . ] Ukoliko boje i/ili zvuk nisu u redu, izabrati redak »System« sa »P+« ili »P-«. Sa » « ili » « izabrati zeljenu namjestenost. q Nazad 3 4 5 6 Podesavanje System BG Kanal C 03 Fino podeavanje 0 Pretraga as Broj programa P01 Pohrani Auto. pretraga programa 0-9 C/S q Nazad Zavriti Podesavanje System BG Kanal C 03 Fino podeavanje 0 Pretraga as Broj programa P01 Pohrani Auto. pretraga programa Pohrani 7 Redak »Pohrani« izabrati sa »P+« ili »P-« i potvrditi sa »OK«. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG LE22B541C4W

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG LE22B541C4W.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag