Upute za upotrebu SAMSUNG LE22B450 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG LE22B450. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG LE22B450 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG LE22B450.


SAMSUNG LE22B450 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1144 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SAMSUNG LE22B450 (18136 ko)
   SAMSUNG LE22B450 QUICK GUIDE (VER.1.0) (1812 ko)
   SAMSUNG LE22B450 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)
   SAMSUNG LE22B450 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (98 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG LE22B450POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Ne postavljajte posude s vodom (vaze ili slicno) na televizijski ureaj. Ne postavljajte ureaj u neposrednoj blizini grijaih tijela ili izravno na sunce, jer se time utjece na njegovo hlaenje. Nakupljanje topline predstavlja izvor opasnosti i utjece na smanjenje zivotnog vijeka trajanja ureaja. Neka u odreenim vremenskim razmacima strucna osoba ukloni prasnjave naslage u ureaju. [. . . ] Pokrenite pretrazivanje i nakon toga mozete televizijske programe razvrstati prema redoslijedu kojeg Vi zelite. Na raspolaganju stoji 99 programskih mjesta za televizijske programe, koji se po volji mogu popuniti s televizijskim programima primljenim putem antene ili kabelskog prikljucka. Mozete takoer televizijske programe koje ste pronasli nekoliko puta ili cija je kvaliteta prijema losa brisati iz programske tablice. Meni-jezik Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Suomi Norsk Odabrati i potvrditi Nazad 1 Român Svenska âesky Slovensky Magyar Polski Slovensko Hrvatski Türkçe Nakon prvog ukljucivanja televizora odabrati jezik dijaloga sa »P +«, »P -« i potvrditi sa »OK«. Mjesto smjestaja ureaja odabrati sa »P +«, »P -« i potvrditi sa »OK«. ­ Postupak moze trajati ­ ve prema broju programa koje je mogue primati ­ jednu minutu i duze. ­ Nakon zavrsetka automatskog zauzea programskog mjesta televizor prebacuje na programsko mjesto 1. Napomena: U izborniku »Programska tablica« mozete pronaene televizijske programe razvrstati prema vasoj zelji. Detaljnije informacije o tome mozete nai u interaktivnim uputama za uporabu » Easy Dialog System «. O upravljanju putem Easy Dialog System mozete procitati na stranici 14. 2 Pomoç Zavriti Postavke slike i zvuka 1 2 3 4 Izbornik »Slika« izabrati sa » z « ili izbornik »Ton« izabrati sa » F«. Zeljenu tocku izbornika izabrati sa »P+« ili »P-« i sa »OK« potvrditi. Sa »P+« prelistava se prema slijedeoj raspolozivoj stranici naprijed. Teletekst iskljucite sa »TXT«. Daljnje funkcije Preskakanje vremena cekanja 1 »SCAN« pritisnuti. ­ Televizor prebacuje natrag u telvizijski nacin rada, prikazuje se u gornjem lijevom uglu ekrana brojcana oznaka stranice teleteksta. ­ Broj stranice se prikazuje crvenim brojkama, a cim je stranica pronaena, mijenja se boja brojaka s crvene na zelenu. Na teletekst stranicu prebaciti pomou »SCAN«. 2 3 17 HRVATSKI TELETEKST________________________________________________ Poveanje velicine znakova Ukoliko imate poteskoa s citanjem teksta na ekranu, mozete poveati slova odnosno znakove na dvostruku velicinu. 1 Za poveanje znakova teletekst stranice ponovno pritisnuti »E«. Zaustavljanje stranica U podstranicama moze biti pohranjeno vise stranica zajedno, koje se iz odasiljaca automatski prelistavaju dalje. Zavrsite funkciju sa »P«. Direktno pozivanje podstranice Ukoliko odabrana teletekst stranica sadrzi daljnje podstranice, prikazuje se broj aktualne podstranice kao i ukupan broj stranica. Zeljenu podstranicu birati u cetveroznamenkastom obliku sa »1. . . 0«. Zavrsite funkciju sa »S«. Deblokiranje odgovora Na odreenim teletekst stranicama mogu se nalaziti "prekriveni odgovori" ili informacije. Informaciju sakrijete sa »?«. 18 RAD S VANJSKIM UREAJIMA ________________ Rad s vanjskim ureajima Napomena: Na koju(e) uticnicu(e) televizijskog prijamnika ete prikljuciti vanjske ureaje ovisi i tome, kojim uticnicama je opremljen vanjski ureaj i koji signali stoje na raspolaganju. Obratite pozornost da se kod mnogih vanjskih, eksternih ureaja rezolucija video signala mora prilagoditi ulaznoj uticnici televizora (vidi upute za uporabu vanjskog, eksternog ureaja). [. . . ] Izabrati postavku sa »P+« ili »P-« i potvrditi sa »OK«. Napomena: Ako zelite objasnjenje uz odabranu postavku, jednostavno pritisnite » D«. 7 Zavrsiti namjestanja sa »i«. OK q Odabrati i pozvati Nazad Pomoç Zavriti 4 Prikljucci ure AV1 1 Vrsta signala 2 Obrada uklopnog napona 3 RGB 4 RGB-razina 5 Vrem. konst. OK q Odabrati i pozvati Nazad FBAS da da Normalno Televiziju (TV) Pomoç Zavriti Plan prikljuãenja 5 6 21 HRVATSKI RAD S VANJSKIM UREAJIMA ________________ Videorekorder, DVD-player ili Set TOP-Box Prikljucivanje videorekordera, DVD-snimaca ili Set Top-Box-ureaja 1 Odgovarajuu uticnicu televizora i odgovarajuu uticnicu videorekordera, DVD-playera ili Set Top-Box ureaja spojite sa prikladnim kabelom. Rad s DVD-playerom, DVD-rekorderom, videorekorderom ili Set Top-Box ureajem 1 2 Ukljucite vanjski, eksterni ureaj i birajte zeljenu funkciju. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG LE22B450

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG LE22B450.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag