Upute za upotrebu SAMSUNG LE19B450 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG LE19B450. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG LE19B450 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG LE19B450.


SAMSUNG LE19B450 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1144 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SAMSUNG LE19B450 (18136 ko)
   SAMSUNG LE19B450 UPGRADE GUIDE (817 ko)
   SAMSUNG LE19B450 QUICK GUIDE (VER.1.0) (1812 ko)
   SAMSUNG LE19B450 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)
   SAMSUNG LE19B450 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (114 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG LE19B450POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Zaslonvasegtelevizorazadovoljavanajvise standarde kvalitete i provjeren je za greske piksela. Unatoc velikoj paznji tijekom proizvodnje, zbogtehnoloskihrazlogajenemogueupotpunostiiskljucitimogunostdaenekipikseli bitineispravni. PoduvjetomdasuuogranicenjimakojepostavljaDINnorma, greskepikselatevrstese nemogusmatratinedostatkomkakodefinira jamstvo. Dabistesprijecilisirenjevatre, uvijekdrzitesvijeeilidrugiotvoreniplamenpodaljeodovog proizvoda. [. . . ] 2Pritisnite»<«ili»>«zaukljucivanjeiliiskljucivanjefunkcije. 3Pritisnite»i«dabistezavrsilispostavkama. Promjenajezikaizbornika 1Odaberite »Jezik izbornika« pomou »V« ili »«ipritisnite»«zapotvrdu. 2Odaberite »Jezik izbornika« pomou »V« ili »«. 4Pritisnite»i«dabistezavrsilispostavkama. Postavkejezika (samozadigitalnetelevizijskekanale) Mozeteizmijenitiizgledpodnaslovailiihiskljuciti, odabratijezikpodnaslova, odabratidrugi jezikpodnaslovateodabratijezikzvukaidrugi jezikzvuka. 1Odaberite »Jezik izbornika« pomou »V« ili »«ipritisnite»«zapotvrdu. 2Odaberite»Jezikzvuka«, »Jezikpodnaslova«, »Zanagluhe«)pomou»V«ili»«ipritisnite »«zapotvrdu. 3Odaberite »Primarni« ili »Sekundarni« pomou»V«ili»«ipritisnite»«zapotvrdu. 5Odaberite»Zatvori«pomou»V«ili»«ipotvrditesa»«. 6Pritisnite»i«dabistezavrsilispostavkama. Odabirzvucnogsignalazadigitalni izlaz Ovdje mozete odabrati da li se zvucni signal emitiraiz»SPDIFOUT«prikljuckauPCMpodatkovnomformatuiliuAC3formatu. 1Odaberite »SPDIF izlaz« pomou »V« ili »«. 2Odaberiteformat(»PCM«ili»Dolby*D«)pritiskomna»<«ili»>«. 2Odaberite »Ukljuciti« pomou »V« ili »« i pritisnite»<«ili»>«dabisteodabralikadse televizortrebaukljuciti. 3Odaberite»Sat«pomou»V«ili»«iunesite vrijemepomou»1. . . 0«. 4Odaberite »Minutu« pomou »V« ili »« i unesitevrijemepomou»1. . . 0«. 5Odaberite»Glasnou«pomou»V«ili»«i postaviteglasnoupritiskomna»<«ili»>«. 6Odaberite»Mod«pomou»V«ili»«ipritisnite»<«ili»>«zaodabir»DTV«ili»ATV«. 7Odaberite »Program« pomou »V« ili »« i unesite televizijski kanal pritiskom na »<« ili »>«. 8Odaberite »Zatvoriti« pomou »V« ili »« i potvrditesa»«. 9Pritisnite»i«dabistezavrsilispostavkama. PROGRAMATOR I VRIJEME Datum i vrijeme Vrijeme iskljucivanja Vrijeme ukljucivanja Programator gasenja Automatsko gasenje Vremenska zona 19 /Lip 2008 14:35 Iskljuceno Iskljuceno Iskljuceno Iskljuceno Berlin GMT+1 Odabir Z Nazad Izlaz Programatoriskljucivanja U»Vremenuiskljucivanja«, mozeteunijetivrijeme iskljucivanjazatelevizor. Televizorseiskljucuje nakonistekaunesenogvremenanacekanju. 1Odaberite »Vrijeme iskljucivanja« pomou »V«ili»«ipritisnite»«zapotvrdu. 2Odaberite»Ponavljanje«pomou»V«ili»«i zatim odaberite nacin rada pomou »<« ili »>«. 3Odaberite»Sat«pomou»V«ili»«iunesite vrijemepomou»1. . . 0«. [. . . ] 1Uizborniku»Papisprograma«, odaberitezeljenikanalpomou»V«, »«, »<«ili»>«. 2 ritisnite »>« da biste se prebacili na znak P »-«ipritisnite»«dabisteoznacilitelevizijskikanal. ­Kanaljeoznacens»-«. Brisanjekanala 1Uizborniku»Papisprograma«, pritisnite»V« ili »« da biste odabrali kanal za brisanje i pritisnite» «(zuto)zapotvrdu. «(zeleno)dabistepotvrdilibrisa- Napomena: 7 Pritisnite» «(crveno)zabrisanjesvihkanala. 34 HRVATSKI POSEBNEPOSTAVKE-------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: 7 Kanali se mogu ponovno ukljuciti. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG LE19B450

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG LE19B450.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag