Upute za upotrebu SAMSUNG GT-P5210 SAFETY GUIDE

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG GT-P5210. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG GT-P5210 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG GT-P5210.


SAMSUNG GT-P5210 SAFETY GUIDE: Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (7813 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SAMSUNG GT-P5210 (24111 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG GT-P5210SAFETY GUIDE

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] • Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda, učinite sljedeće: –– provjerite odgovara li napon mreže naznačenom naponu otisnutom na ovom uređaju. –– kabel za napajanje nemojte vući, savijati ili na njega stavljati teške predmete. –– nemojte koristiti oštećeni utikač ili strujnu utičnicu. Ovaj uređaj postavite tako da se kabel za napajanje odmah može izvući iz strujne utičnice. [. . . ] na iPodu/ iPhoneu. Preskakanje Pritisnite [4/tt] ili [uu/¢] za preskakanje zapisa. CD , USB Pritisnite [p] ili [q] da biste preskočili album u formatu MP3. Pretraživanje Tijekom reprodukcije ili pauze (Osim AirPlay ) Pritisnite i držite [4/tt] ili [uu/¢]. • iPod : Pretraživanje unatrag moguće je samo unutar trenutačnog zapisa. 13 RQT9759 HRVATSKI Načini reprodukcije ( CD , Odaberite način reprodukcije. USB , AirPlay *1) Slušanje radija Možete pohraniti do 30 stanica. • Pritisnite [RADIO] za odabir opcije “FM”. 1 2 Pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije) da biste odabrali “REPEAT” (Ponovi), “RANDOM”/”SHUFFLE” (Nasumično) ili “PLAYMODE” (Način reprodukcije). Pritisnite [p, q] da biste odabrali postavku i zatim pritisnite [OK]. & • Stanica koja je prethodno spremljena izbrisana je te se na isti kanal pohranjuje druga stanica. REPEAT (Ponovi) CD USB Automatsko postavljanje stanica OFF (Isklj. ) 1-TRACK (1 zapis) ALL (Sve) AirPlay Odaberite za otkazivanje ponavljanja reprodukcije. Reprodukcija samo odabranog zapisa. • Prikazuje se “1”, “ ”, “ ”. (Preskočite na željeni zapis. ) 1 2 Da biste odabrali opciju “A. PRESET” (Automatsko postavljanje), pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije). Pritisnite [p, q] da biste odabrali “LOWEST” (Najnižu) ili “CURRENT” (Trenutačnu) i zatim pritisnite [OK]. LOWEST (Najniža): Početak automatskog postavljanja od najniže frekvencije (FM 87. 50). CURRENT (Trenutačna): Početak automatskog postavljanja od trenutačne frekvencije. * * O promjeni frekvencije pročitajte u poglavlju “Ručno podešavanje i pohranjivanje”. Ponavljaju se svi zapisi. • Prikazuje se “ ”. Potvrdite odabranu postavku na spojenom uređaju. CD USB RANDOM (Nasumično) ON (Uklj. ) Nasumična reprodukcija sadržaja. • Prikazuje se “RND”. • “RND” se neće prikazati kada je odabrano “1-TRACK”. OFF (Isklj. ) Nasumična reprodukcija je isključena. Podešivač počinje pohranjivati sve stanice koje može primiti u kanale, uzlaznim redoslijedom. AirPlay SHUFFLE (Nasumično) Slušanje pohranjene stanice Priprema 1 Više puta pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije) da biste odabrali “TUNEMODE” (Način podešavanja). 2 Pritisnite [p, q] da biste odabrali “PRESET” (Postavljeno) i zatim pritisnite [OK]. Pritisnite [p, q] da biste postavili vrijeme završetka ("OFF TIME") i zatim pritisnite [OK]. "HEAVY" (duboko), "SOFT" (visoko), "CLEAR" (jasno), "VOCAL" (vokal) ili "FLAT" (isključeno). • Tvornička postavka je "HEAVY". „„Uključivanje mjerača vremena Odaberite glazbeni izvor*1 i postavite željenu glasnoću. Više puta pritisnite [SETUP] da biste odabrali "TIMER SET" (Postavljanje mjerača vremena). Pritisnite [p, q] da biste odabrali "SET" i zatim pritisnite [OK]. • Prikazuje se "˚". • Da biste isključili mjerač vremena, odaberite "OFF". Bas (BASS) ili Treble (TREBLE) Dinamički bas (D. BASS) Podesite razinu (-4 do +4). "ON D. BASS" (Uklj. ) ili “OFF D. BASS” (Isklj. ). • Tvornička postavka je "ON D. BASS". • Može doći do smanjenja kvalitete zvuka kad se ovi zvučni efekti koriste s nekim izvorima. Ako se to dogodi, isključite zvučne efekte. Pritisnite [y] da biste isključili uređaj. Sat i mjerač vremena Postavljanje sata Sat ovog uređaja koristi 24-satni sustav. & • Za prikaz postavki mjerača vremena više puta pritisnite [SETUP] da biste odabrali "TIMER ADJ" (Podešavanje mjerača), a zatim jedanput pritisnite [OK]. Glazbeni izvor i glasnoća također će biti prikazani ako je mjerač vremena uključen. • Ako je mjerač vremena uključen u stanju čekanja, dvaput pritisnite [DISPLAY] za prikaz postavki. • Uređaj se nakon postavljanja mjerača vremena može koristiti kao i obično, međutim: –– Stavite uređaj u stanje čekanja prije vremena početka mjerača. –– Čak i kad promijenite izvor zvuka ili glasnoću, mjerač vremena koristit će onaj izvor zvuka i glasnoću koji su bili postavljeni kad je mjerač uključen. *1 : Kao glazbeni izvor moguće je postaviti "CD", "USB", "IPOD_PORT", "IPOD_DOCK" i "FM". 1 2 Više puta pritisnite [SETUP] (Postavljanje) da biste odabrali "CLOCK" (Sat). Pritisnite [p, q] da biste postavili vrijeme i zatim pritisnite [OK]. & • Za prikaz sata pritisnite [SETUP] da biste odabrali "CLOCK" (Sat) i zatim pritisnite [OK] jedanput. [. . . ] • Ovaj uređaj ne može reproducirati datoteke snimljene metodom zapisa “Packet Write”. Logotip Wi-Fi CERTIFIED je certifikacijska oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance. Logotip Wi-Fi Protected Setup Mark je certifikacijska oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance. “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” i “WPA2” zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance. Bluetooth® oznaka riječi i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG GT-P5210

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG GT-P5210.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag