Upute za upotrebu OLYMPUS VN-7600

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS VN-7600. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS VN-7600 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS VN-7600.


OLYMPUS VN-7600 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (963 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS VN-7600 (936 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS VN-7600

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DIGITALNO SNIMANJE GLASA VN-7700/VN-7600 UPUTE Registrirajte svoj proizvod na www. olympus-consumer. com/register da ostvarite dodatne pogodnosti! HR Uvod Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Procitajte ove upute radi informacija o ispravnom i sigurnom koristenju proizvoda. Kako biste osigurali uspjesne snimke, preporucujemo da prije uporabe testirate funkciju snimanja i glasnou. · Sadrzaj ovog dokumenta moze se ubudue promijeniti bez prethodne obavijesti. [. . . ] [1. 1 PLAy] ­ [2. 0 PLAy]: Brzina reprodukcije se ubrzava. Snimanje pomou vanjskih mikrofona ili drugih ureaja: Postoji mogunost povezivanja vanjskih mikrofona i drugih ureaja kako bi se snimao zvuk. " · Tijekom snimanja nemojte prikljucivati ili iskljucivati ureaje iz prikljucka na diktafonu. · Kad se na prikljucak MIC diktafona spoji vanjski mikrofon, funkcija ugraenog mikrofona bit e onemoguena. Premotavanje naprijed i natrag: Kada je diktafon u nacinu reprodukcije, pritisnite i drzite gumb 9 ili 0. · Ako se datoteka reproducira do kraja dok [A] jos uvijek treperi, to e mjesto postati krajnja tocka te e pokrenuti ponovljenu reprodukciju. Pritisnite gumb + ili ­ kako biste podesili ugodnu razinu glasnoe za slusanje. · Glasnoa se moze prilagoditi u rasponu od [00] do [30]. Ponovno pritisnite gumb REC (s) na mjestu na kojem zelite zavrsiti s ponovljenom reprodukcijom segmenta. Pritisnite gumb STOP (4) u bilo kojem trenutku kako biste zaustavili reprodukciju. · [A-b] e se pojaviti na zaslonu. · Diktafon e uzastopno reproducirati taj segment sve dok se ne ponisti funkcija ponovljene reprodukcije segmenta. · Kao i kod uobicajene reprodukcije, brzina reprodukcije moze se promijeniti i kod ponovljene reprodukcije segmenta. HR 5 Ponistavanje funkcije ponovljene reprodukcije segmenta: Kako biste ponistili ponovljenu reprodukciju segmenta, pritisnite gumb STOP (4), REC (s), 9 ili 0. " · Ako pritisnete i drzite gumb 0 i premotavate unatrag od pocetne tocke ili pritisnete i drzite gumb 9 i premotavate unaprijed od krajnje tocke, ponovljena reprodukcija segmenta ponistit e se. Postavljanje indeksne oznake 1 Dok je diktafon u nacinu za zaustavljanje ili reprodukciju, pritisnite gumb FOLDER/INDEX. Indeksni broj Nacin postavljanja izbornika Svaku stavku izbornika mozete postaviti na sljedei nacin. Brisanje 1 Odaberite datoteku koju zelite izbrisati. Pritisnite gumb `OK. · Cak i nakon postavljanja indeksa, snimanje ili reprodukcija se nastavlja, tako da poslije mozete na slican nacin umetnuti jos indeksnih oznaka na ostala mjesta. Brisanje indeksne oznake: Kada se na zaslonu prikaze indeksni broj u trajanju od 2 sekunde, pritisnite gumb ERASE. · Indeksni brojevi e se automatski nakon brisanja indeksnog oznake pomaknuti prema gore. " · U datoteci se moze postaviti najvise 16 indeksnih oznaka. Ako pokusate postaviti vise od 16 indeksnih oznaka, pojavit e se poruka [FULL]. · Indeksne oznake ne mogu se postaviti ili izbrisati u zakljucanoj datoteci. 1 Dok je diktafon zaustavljen, pritisnite i drzite gumb DISP/MENU. Pritisnite gumb + ili ­ kako biste se pomaknuli do stavke koju zelite postaviti. 5 Pritisnite gumb STOP (4) i zatvorite izbornik. · Ikona za postavljanje zaslona ukljucit e zaslon. · Na zaslonu e titrati mogunost [NO] i broj datoteke. · Brisanje pocinje, a na zaslonu treperi [ERASE]. Brisanje svih datoteka u mapi: 1 Odaberite mapu koju zelite izbrisati. 5 Pritisnite gumb `OK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Informacije na LCD zaslonu Dok je diktafon u nacinu za zaustavljanje, pritisnite i drzite gumb STOP (4) kako biste prikazali promjenjive informacije u sljedeem redoslijedu: · Trenutni datum Trenutno vrijeme Preostalo vrijeme snimanja Trenutni datum . . . Dok je diktafon u nacinu za snimanje, pritisnite i drzite gumb DISP/MENU kako biste prikazali informacije koje se izmjenjuju u sljedeem redoslijedu: · Proteklo vrijeme snimanja Preostalo vrijeme snimanje Proteklo vrijeme snimanja . . . Dok je diktafon u nacinu za zaustavljanje ili reprodukciju, pritisnite i drzite gumb DISP/MENU kako biste prikazali informacije koje se izmjenjuju u sljedeem redoslijedu: · Brojanje prema vise Brojanje prema manje Datum snimanja Vrijeme snimanja Brojanje prema vise . . . · Na zaslonu e titrati mogunost [ALL] i [NO]. · Brisanje pocinje, a na zaslonu treperi [ERASE]. · Ako se unutar 8 sekundi ne odabere radnja, diktafon e se vratiti u nacin za zaustavljanje. Za to vrijeme nikada ne uklanjajte baterije jer se podaci mogu ostetiti. Osim toga, pazljivo provjerite preostalu razinu napunjenosti baterije kako biste bili sigurni da se baterije nee isprazniti tijekom obrade. · Na ovom diktafonu ne mozete brisati mape. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakljucavanje datoteke Nacin snimanja Osjetljivost mikrofona VCVA Snimanje u zadano vrijeme Uklanjanje suma Neprekidna reprodukcija Reprodukcija u zadano vrijeme Ponovljena reprodukcija " · Diktafon e se zaustaviti nakon 3 minute neaktivnosti tijekom postavljanja izbornika kad odabrana stavka nije primijenjena. Nacin snimanja [MODE] [HQ]: Snimanje zvuka visoke kvalitete. [. . . ] [NO]: Ponistava tu funkciju. Sistemski zvukovi [BEEP] Diktafon oglasava zvucni signal koji vas upozorava na radnje s gumbima ili na pogreske. " · Ako je postavljena funkcija reprodukcije u zadano vrijeme, alarm e se oglasiti u zadano vrijeme cak i ako su zvukovi sustava onemogueni. " · Brisanje moze potrajati i vise od 10 sekundi. Za to vrijeme nikada ne uklanjajte baterije jer se podaci mogu ostetiti. Osim toga, zamijenite baterije novima kako biste se uvjerili da se baterije nee isprazniti tijekom obrade. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS VN-7600

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS VN-7600.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag