Upute za upotrebu OLYMPUS VN-711PC

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS VN-711PC. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS VN-711PC korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS VN-711PC.


OLYMPUS VN-711PC : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1007 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS VN-711PC (975 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS VN-711PC

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DIGITALNI DIKTAFON DETALJNE UPUTE Hvala sto ste kupili Olympusov digitalni diktafon. Procitajte ove upute s informacijama o ispravnom i sigurnom koristenju proizvoda. Kako biste osigurali uspjesno snimanje, preporucujemo da isprobate funkciju snimanja i jacine zvuka prije prvog koristenja. HR Uvod · Sadrzaj ovog dokumenta moze se ubudue promijeniti bez prethodne obavijesti. Za najnovije informacije o nazivima proizvoda i brojevima modela obratite se nasem centru za podrsku korisnicima. [. . . ] 0: Ako drzite pritisnutim gumb 0, diktafon e premotati unatrag prethodnu datoteku. Dok je diktafon u nacinu reprodukcije, pritisnite gumb 0. · Diktafon e preskociti na pocetak trenutne datoteke. Dok je diktafon u nacinu za zaustavljanje, pritisnite gumb 0. · Diktafon e preskociti na pocetak prethodne datoteke. Ako je diktafon na sredini datoteke, vratit e se na pocetak datoteke. Dok je diktafon u nacinu reprodukcije, dva puta pritisnite gumb 0. · Diktafon e preskociti na pocetak prethodne datoteke. 20 Reprodukcija Napomene · Kada preskocite na pocetak datoteke tijekom reprodukcije, diktafon e se zaustaviti na polozaju indeksne oznake i privremene oznake ako su te oznake zabiljezene. Preskocit ete na pocetak datoteke ako pokrenete funkciju dok je diktafon zaustavljen ( str. · Kada je [Skip Space] postavljena na neku drugu funkciju osim [File Skip], diktafon e premotati unaprijed/prebaciti navedeno vrijeme, a zatim reproducirati sadrzaj ( str. Osnovni podaci o glazbenim datotekama U slucajevima kada diktafon ne moze reproducirati glazbene datoteke koje su prenesene na njega, provjerite jesu li brzina uzorkovanja i brzina protoka u rasponu u kojem je reprodukcija mogua. Kombinacije brzina uzorkovanja i brzina protoka za glazbene datoteke koje diktafon moze reproducirati navedene su u nastavku. Format datoteke Frekvencija uzorkovanja MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22, 05 kHz, 24 kHz 8 kHz, 11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz Brzina protoka Promjena brzine reprodukcije Promijenite brzinu prema potrebi, na primjer, ako slusate sadrzaj sastanka pri velikoj brzini ili pregledavate dijelove koje niste uhvatili sa sata stranog jezika pri niskoj brzini. 3 Reprodukcija 1 Dok je diktafon u nacinu za zaustavljanje, pritisnite gumb `OK. 2 Za odabir brzine reprodukcije pritisnite gumb + ili -. MP3 format Od 8 kbps do 320 kbps WMA format Od 5 kbps do 320 kbps · MP3 datoteke s promjenjivom brzinom protoka (kod kojih brzine protoka konverzije mogu varirati) mozda se nee pravilno reproducirati. · Cak i da je format datoteke kompatibilan za reproduciranje na ovom diktafonu, ne podrzava svaki dekoder ovaj diktafon. [x1. 0 Play] (Normalna reprodukcija): Reprodukcija pri normalnoj brzini. [x0. 5 Play] ­ [x0. 9 Play] (Spora reprodukcija): Brzina reprodukcije se usporava. [x1. 1 Play] ­ [x2. 0 Play] (Brza reprodukcija): Brzina reprodukcije se ubrzava. HR 21 Reprodukcija 3 Pritisnite gumb `OK. Postavljanje indeksne oznake ili privremene oznake Ako su postavljene indeksne i privremene oznake, dio koji zelite preslusati mozete brzo pronai prilikom premotavanja unaprijed ili unatrag ili kod datoteka koje cekaju reprodukciju. Indeksne oznake ne mogu se stavljati na datoteke stvorene na ureajima osim ovog diktafona, ali se na njih mogu staviti privremene oznake kako bi se privremeno zapamtile zeljene lokacije. · Cak i ako se reprodukcija zaustavi, promijenjena brzina reprodukcije bit e zadrzana. Sljedea reprodukcija odvijat e se po toj brzini. 3 O ogranicenjima brze reprodukcije Normalan rad mozda nee biti dostupan ovisno o brzini uzorkovanja i brzini prijenosa datoteke koja se reproducira. U tom slucaju smanjite brzinu reprodukcije. Reprodukcija HR Napomene · Kao u normalnom nacinu reprodukcije, mozete zaustaviti reprodukciju, staviti datoteku na cekanje i umetnuti indeksnu ili vremensku oznaku u nacine rada spore i brze reprodukcije. · Spora reprodukcija ili brza reprodukcija dostupna je cak i kada je postavljen [Voice Filter] ( str. · Kada upotrebljavate funkciju brze i spore reprodukcije, sljedee funkcije nisu dostupne. 33) (samo VN-713PC) 1 Dok je diktafon u nacinu za zaustavljanje ili reprodukciju, pritisnite gumb FOLDER/INDEX. · Cak i nakon postavljanja indeksa ili privremene oznake, snimanje ili reprodukcija se nastavlja, tako da poslije mozete umetnuti jos indeksnih ili privremenih oznaka na ostala mjesta na slican nacin. 22 Reprodukcija Brisanje indeksne oznake ili privremene oznake Napomene · Temp oznake su privremene oznake. Ako prijeete na drugu datoteku ili spojite diktafon s racunalom, one e se automatski izbrisati. · U datoteci se moze postaviti najvise 99 indeksnih i privremenih oznaka. Ako pokusate postaviti vise od 99 indeksnih ili vremenskih oznaka, pojavit e se poruka [No more can be set] za indeksne oznake i [No more can be set] za privremene oznake. · Indeksne ili privremene oznake ne mogu se postaviti u izbrisanoj ili zakljucanoj datoteci ( str. 28). 3 Reprodukcija 1 Odaberite datoteku koja sadrzi indeksne ili privremene oznake koje zelite izbrisati. 2 Pritisnite gumb 9 ili 0 kako biste odabrali indeksnu ili privremenu oznaku koju zelite izbrisati. Kako pokrenuti ponovnu reprodukciju odreenog segmenta Ova funkcija omoguuje ponovljenu reprodukciju dijela datoteke koja se reproducira. 3 Kada se na zaslonu prikaze indeksni ili privremeni broj u trajanju od 2 sekunde, pritisnite gumb ERASE. · Indeksna ili vremenska oznaka je izbrisana. 1 Odaberite datoteku u kojoj se nalazi segment koji zelite ponovo reproducirati i pokrenite reprodukciju. · Indeksni ili privremeni brojevi koji se nalaze iza indeksnog ili privremenog broja automatski e se smanjiti za 1. HR 23 Reprodukcija 2 Pritisnite gumb REC (s) na mjestu od kojeg zelite da pocne ponovna reprodukcija segmenta. · [w] treperit e na zaslonu. [. . . ] Macintosh 1 Povucite i spustite ikonu upravljackog programa diktafona prikazanu na radnoj povrsinu u ikonu Vree za smee. 2 Potvrdite da je LED lampica diktafona iskljucena prije odspajanja USB kabela. Napomene · NIKADA ne iskljucujte USB kabel dok LED lampica treperi. · U Mac OS radnom okruzenju ne mogu se reproducirati datoteke WMA formata. 5 Koristenje diktafona s racunalom Iskopcavanje s racunala Windows 1 Kliknite [ ] na traci sa zadacima smjestenoj u donjem desnom kutu zaslona. Kliknite [Safely remove USB Mass Storage Device]. · Oznaka pogona ovisi o racunalu koje se upotrebljava. · Kad se pojavi prozor s oznakom da je sigurno ukloniti hardver, zatvorite ga. 2 Potvrdite da je LED lampica diktafona iskljucena prije odspajanja USB kabela. HR 39 Ostale informacije Rjesavanje problema Q-1 Nista se ne dogaa kada pritisnem gumb. · Baterije su mozda neispravno umetnute. Dodatna oprema (izborno) Dodatna oprema posebno prilagoena za Olympus glasovni diktafon moze se naruciti izravno iz Online trgovine na web-mjestu nase tvrtke. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS VN-711PC

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS VN-711PC.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag