Upute za upotrebu OLYMPUS LS-20M

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS LS-20M. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS LS-20M korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS LS-20M.


Mode d'emploi OLYMPUS LS-20M
Download

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS LS-20M (3678 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS LS-20M

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] LINEARNI PCM DIKTAFON LS-20M Linearni PCM diktafon DETALJNE UPUTE HR Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Procitajte ove upute radi informacija o ispravnom i sigurnom koristenju proizvoda. Kako bi vase snimke bile kvalitetne, isprobate funkciju snimanja i jacine zvuka prije koristenja. Registrirajte svoj proizvod na www. olympus. eu/register-product da ostvarite dodatne pogodnosti! Uvod · Sadrzaj ovog dokumenta moze se ubudue promijeniti bez prethodne obavijesti. [. . . ] Pritisite gumb 0 kako biste nastavili reprodukciju od kraja prethodne datoteke. Reprodukcija video zapisa n Pronalazenje pocetka datoteke Dok je diktafon u nacinu za reprodukciju, pritisnite gumb 9. · Diktafon e preskociti na pocetak sljedee datoteke. 3 Reprodukcija video zapisa n Dok je diktafon u nacinu reprodukcije, pritisnite gumb 0. · Diktafon e preskociti na pocetak trenutne datoteke. Dok je diktafon u nacinu reprodukcije, dva puta pritisnite gumb 0. · Diktafon e preskociti na pocetak prethodne datoteke. HR Reprodukcija video zapisa n Reprodukcija video zapisa na TV-u Za povezivanje diktafona s TV ureajem kompatibilnim s viskom definicijom mozete upotrijebiti bilo koji komercijalno dostupan HDMI mini kabel (tip D). Prije no sto ih povezete, iskljucite diktafon i TV ureaj. Povezivanje s HDMI mini kabelom Napomene · Sustav videosignala na TV ureaju razlikuje se ovisno o zemljama i regijama. Promijenite postavke izlaza signala na postavku [HDMI] na diktafonu kako bi se prilagodio signalu TV ureaja ( str. · Pojedinosti o promjeni ulaznih postavki TV ureaja potrazite u prirucniku za koristenje TV-a. · Upotrijebite HDMI kabel koji odgovara HDMI mikro prikljucnu na diktafonu i HDMI prikljucku na TV-u. · Ovisno o postavkama TV-a, prikazane slike i informacije mogu postati odrezane. · Dok je diktafon povezan putem HDMI kabela, nije mogue snimati zvuk i videozapise. · Nemojte povezivati diktafon s drugim HDMI izlaznim ureajem. · Kada je diktafon povezan s racunalom putem USB kabela, nemojte povezati HDMI kabel s diktafonom. · Glavni LCD ne ukljucuje se dok je diktafon povezan putem HDMI kabela. · Kada diktafon povezujete s TV-om koji podrzava izlaze brzine uzorkovanja od 96 kHz i 88, 2 kHz, zvuk e izlaziti samo iz TV zvucnika, a ne iz zvucnika na diktafonu ili slusalica. · Kada diktafon povezujete s TV-om koji ne podrzava izlaze brzine uzorkovanja od 96 kHz i 88, 2 kHz, zvuk e izlaziti samo iz zvucnika na diktafonu ili slusalica, no ne iz TV zvucnika. 3 Reprodukcija video zapisa n HR Prikljucak HDMI micro HDMI kabel 1 Povezivanje HDMI mini kabela s HDMI prikljuckom na TV-u. Povezivanje HDMI mini kabela s HDMI prikljuckom na diktafonu. Ukljucivanje TV-a i promjena [Input] na [HDMI]. Odaberite videozapis za reprodukciju (str. Pritisnite gumb `OK za pocetak reprodukcije. Pocetak koristenja ponovljene reprodukcije segmenata A n Ova funkcija omoguuje ponovljenu reprodukciju dijela datoteke koja se reproducira. Napomena · Ako se tijekom reprodukcije segmenta umetnu ili izbrisu indeksne oznake, ponavljana reprodukcija segmenta bit e ponistena i diktafon e se vratiti u normalnu reprodukciju ( str. Ponistavanje funkcije ponovljene reprodukcije segmenta GumbA-B Gumb REPEAT 1 Odaberite datoteku u kojoj se nalazi segment koji zelite ponovo reproducirati i pokrenite reprodukciju. Pritisnite gumb A-BREPEAT na mjestu od kojeg zelite da pocne ponovna reprodukcija segmenta. · [w] treperit e na sporednom LCD zaslonu. 3 Pocetak koristenja ponovljene reprodukcije segmenata A n Pritiskom na bilo koji od ovih gumba prekinut e se ponovljena reprodukcija segmenta. a Pritisnite gumb `OKili STOP (4) Ako pritisnete gumb `OK ili STOP (4), prekinut ete ponovljenu reprodukciju segmenta i zaustaviti reprodukciju. · Premotavanje naprijed i unatrag moze se koristiti na isti nacin kao i kod uobicajene reprodukcije kada [w] treperi i mozete brzo nastaviti sve do krajnjeg polozaja ( str. · Kada stigne do kraja datoteke dok [w] treperi, tocka [x] postat e krajnji polozaj i pocet e ponovna reprodukcija. b Pritisnite gumb 9. c Pritisnite gumb 0. Pritisnete li gumb 9, prekinut ete ponovljenu reprodukciju segmenta, a diktafon e preskociti na pocetak sljedee datoteke. Pritisnite gumb A-BREPEAT ponovno na mjestu na kojem zelite da se zaustavi ponovljena reprodukcija. · Diktafon e uzastopno reproducirati taj segment sve dok se ne ponisti funkcija ponovljene reprodukcije segmenta. d Pritisnite gumb A-BREPEAT Pritisnete li gumb 0, prekinut ete ponovljenu reprodukciju segmenta, a diktafon e preskociti na pocetak trenutacne datoteke. [. . . ] 5 h. 10 Specifikacije 4 1280×720 30fps: Nacin snimanja video zapisa [96 kHz/24 bit] [88. 2 kHz/24 bit] [48 kHz/16 bit] [44. 1 kHz/16 bit] SD kartica 1 GB 10 min. 8 h. 4 640×480 30fps: Nacin snimanja video zapisa [320 kbps 44. 1 kHz] [256 kbps 44. 1 kHz] [128 kbps 44. 1 kHz] SD kartica 1 GB 30 min. 20 h. Napomene · Raspolozivo vrijeme snimanja video zapisa moze biti krae ako se snima vise kratkih zapisa. (Prikazana dostupna vremena snimanja i trajanja snimki mogu posluziti samo kao priblizne vrijednosti. ) · Raspolozivo vrijeme snimanja razlikovat e se ovisno o raspolozivoj memoriji kod razlicitih SD kartica. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS LS-20M

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS LS-20M.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag