Upute za upotrebu OLYMPUS LS-100

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS LS-100. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS LS-100 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS LS-100.


OLYMPUS LS-100 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (4305 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS LS-100 (5429 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS LS-100

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Visetracni linearni PCM snimac LS-100 Visetracni linearni PCM snimac P r i r u c n i k z a ko r i s n i k a HR Hvala sto se kupili visetracni linearni PCM snimac. Pazljivo procitajte ovaj prirucnik kako biste osigurali pravilnu i sigurnu uporabu ovog proizvoda. Imajte ovaj prirucnik pri ruci kako biste se njime mogli posluziti u svakom trenutku. Kako biste osigurali uspjesno snimanje, prije uporabe pokrenite pokusno snimanje. Predgovor Opis ovog prirucnika · Ovaj prirucnik podlozan je promjenama bez prethodne najave. [. . . ] poglavlje Izbornici HR 71 Kako se postavljaju izbornici Stavke izbornika rasporeene su po karticama. Stoga, kada prelazite sa stavke na stavku, mozete brzo postaviti ciljnu stavku tako da odaberete karticu kojoj je dodijeljena. Primijenite sljedee korake kako biste postavili svaku stavku izbornika. 1 6 Kako se postavljaju izbornici HR Pritisnite gumb MENU. 3 Pritisnite gumb +/- da biste odabrali stavku koju zelite postaviti. · Otvara se zaslon izbornika. 2 Pritisnite gumb 9/0 da biste odabrali karticu s ciljnom stavkom koju zelite postaviti. 4 Pritisnite gumb OK. · Zaslon se pomice na izbornik odabrane stavke. · Kada se pokazivac pomakne s kartice postavki, mijenja se zaslon izbornika. 72 Kako se postavljaju izbornici 5 Pritisnite gumb +/- za odabir stavke izbornika. 7 Pritisnite gumb MENU kako biste zatvorili zaslon izbornika. 6 Kako se postavljaju izbornici 6 Pritisnite gumb OK i zavrsite s postavljanjem. · Kada je u statusu snimanja ili reprodukcije otvoren zaslon izbornika, pritisak gumba MENU vraa zaslon na prethodni prikaz. Napomene · Ako tijekom postavljanja u nacinu zaustavljanja nije ucinjena nijedna operacija u roku od tri minute, zaslon se vraa na status prije pokretanja operacije postavljanja. · Ako tijekom postavljanja u nacinu snimanja ili reprodukcije nije ucinjena nijedna operacija u roku od osam sekundi, funkcija izbornika je otkazana. · Na zaslonu se prikazuje da je postavljanje dovrseno. · Ako pritisnete gumb 0 bez da pritisnete gumb OK, operacija postavljanja se otkazuje, a zaslon se vraa na prethodni prikaz. HR 73 Popis izbornika A u polju mogunosti upuuje na zadanu postavku. Izbornik snimanja [Rec Menu]: postavke izbornika za snimanje Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje 6 Popis izbornika HR Nacin snimanja* [Rec Mode] str. Rec] [Built-in Mic]: [HI][MID][LO] [External Mic]: [HI][MID][LO] [XLR(L)]: [HI][LO] [XLR(R)]: [HI][LO] [Manual] Postavke limitera/kompresora mozete podesiti za svaki ulazni izvor. [Auto] [Built-in Mic][External Mic][LINE][XLR/ PHONE] × Osjetljivost mikrofona [Mic Gain] str. 83 × [Phantom Power]: [48V][24V] [Plug-in Power]: [ON][OFF] [PCM]: [44. 1kHz/16bit] [MP3]: [128kbps] Postavlja brzinu snimanja za svaki format snimanja. 87 [ON][OFF] × [ON][OFF] * U visetracnom nacinu funkcije [Rec Mode] i [Pre-Recording] ne rade. 74 Popis izbornika Izbornik reprodukcije [Play Menu]: postavke izbornika za reprodukciju Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje Nacin reprodukcije [Play Mode] str. 88 [One file][List] [Forward Skip]: [File Skip][10sec. ][30sec. ] [1min. ][5min. ][10min. ] [Reverse Skip]: [File Skip][1sec. ][3sec. ][5sec. ] [10sec. ][30sec. ][1min. ][5min. ] × 6 Popis izbornika Preskakanje* [Skip Space] str. 88 * U visetracnom nacinu funkcija [Skip Space] ne radi. Izbornik datoteke [File Menu]: postavke izbornika koji se odnosi na datoteke Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje Zastita od brisanja [Erase Lock] str. 95 [ON][OFF] × × Kopira i premjesta datoteke unutar memorije. × × Dijeli datoteku snimljenu na ovom ureaju. × × Prikazuje informacije o datoteci ili mapi. × HR 75 Popis izbornika Pretvara datoteku formata PCM [44. 1 kHz/16 bit] (WAV) u datoteku formata MP3. Izravno zapisuje datoteku formata PCM [44. 1 kHz/16 bit] (WAV) na CD. Pretvaranje u MP3 [MP3Convert] str. 98 × × Sprema sve zapise u projektu visetracnog zapisa na jednu datoteku. × × 6 Popis izbornika HR * U visetracnom nacinu funkcija [File Divide] ne radi. * U nacinu snimaca funkcija [Bounce] ne radi. Izbornik metronoma [Metronome Menu]: postavke izbornika koje se odnose na metronom Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje Metronom [Metronome] str. 100 [OFF] [ON] [Setting]: odaberite izmeu [Display], [Countdown], [Tempo], [Sound], [Pattern] i [Volume]. × 76 Popis izbornika Izbornik za LCD/zvuk [LCD/Sound Menu]: postavke izbornika koje se odnose na LCD i zvuk Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje Pozadinsko osvjetljenje [Backlight] str. 102 [Lighting time]: [5sec. ][10sec. ][30sec. ] [1min. ][Always on] [Dim light time]: [30sec. ][1min. ][2min. ] [5min. ][Always on] [Brightness]: [1][2][3] [ON][OFF] 6 Popis izbornika LED [LED] str. [ON/OFF]:[ON][OFF] [Speed]: [50%]­[400%] Zadano je [100%] [Volume]: [01][02][03][04][05] [10sec. ][5sec. ][3sec. ][OFF] Glasovni vodic [Voice Guide] str. 105 HR 77 Popis izbornika Izbornik ureaja [Device Menu]: postavke izbornika koje se odnose na ureaj Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje 6 Popis izbornika HR Postavke tipke Fn [Fn. 108 × × [5min. ][10min. ][30min. ][1hr. ][OFF] Postavke sata [Time & Date] str. 108 [Hour][Minute][Year][Month][Day] [USB Connection]: [PC][AC Adapter][Optional] [USB Class]: [Storage class][Composite] Vraa zadane postavke. × USB postavke [USB Settings] str. [. . . ] Memorija je sustav pohrane koji ne gubi podatke koji su pohranjeni na njemu, cak i kada se prekine napajanje. Kodiranje je postupak u kojem se informacije dobivene iz nekog izvora pretvaraju u podatke slijedei pritom odreena pravila. Ili, to moze biti i postupak u kojem se podaci pretvaraju iz jednog formata u drugi (kao sto je audio kompresija) u skladu s odreenim pravilima. Bitovi kvantizacije [bit depth][bit] Brzina protoka [kbps] Linearni PCM format 8 Kazalo MP3 format Memorija (mediji) Kodiranje HR 128 Specifikacije Ope odredbe Nacin rada za snimanje Zapis istovremenog snimanja Recorder Zapis istovremene reprodukcije Maksimalna velicina snimljene datoteke Linearni PCM (engl. MPEG-1 Audio Layer3) format Ugraena memorija Medij snimanja SD kartica 2 2 PCM format: 2 GB MP3 format: 4 GB [96, 0kHz/24bit], [96, 0kHz/16bit], [88, 2kHz/24bit], [88, 2kHz/16bit], [48, 0kHz/24bit], [48, 0kHz/16bit], [44, 1kHz/24bit], [44, 1kHz/16bit] [44, 1kHz (mono)] [320kbps], [256kbps], [128kbps], [64kbps (mono)] 4 GB SD kartica (16 MB do 2 GB) SDHC kartica (4 GB do 32 GB) SDXC kartica (32 GB do 64 GB) 2 1/1, 1/4 do 8/4, 6/8 40, 0 do 208, 0 BPM kalibracija, kromatski tuner, gitara i bas 435 Hz do 445 Hz (koraci od 1 Hz) Visetracni nacin rada 2 8 Format snimanja 8 Specifikacije Izvor zvuka metronoma Metronom Nepravilan mjerac Tempo Vrsta tunera Tuner Raspon kalibracije WAV format Kvantizacijski bitovi 16/24 bit [Recording] [Playback] Frekvencija uzorkovanja 44, 1/48, 0/88, 2/96, 0 kHz Vrsta podataka MP3 format Brzina prijenosa 320/256/128/64 kb/s [Recording] [Playback] Frekvencija uzorkovanja 44, 1 kHz Obrada signala Zaslon [AD/DA conversion] 16/24 bit, 44, 1/48, 0/88, 2/96, 0 kHz 2, 0-incni LCD zaslon HR 129 Specifikacije Ugraeni mikrofon Usmjereni mikrofon Mini stereo uticnica MIC: ulazna impedancija 10 k LINE: ulazna impedancija 12, 5 k XLR (balansirani ulaz)/ Phone standardni (nebalansirani ulaz) kombinirani prikljucak XLR: ulazna impedancija 10 k Phone: ulazna impedancija 10 k ø 3, 5 mm impedancija vise od 8 4 mW + 4 mW (pri otporu od 16 ) EARjack Output Maksimalni audio izlaz slusalice: 150 mV (sukladno EN 50332-2) Karakteristicni siroki izlaz za slusalice: 75 mV (sukladno EN 50332-2) Ugraeni zvucnik Fantomsko napajanje USB Ulazna snaga Vanjske dimenzije Tezina Ugraeni ø 20-milimetarski okrugli dinamicki zvucnik 430 mW (8 ) MIC/LINE ulaz Input XLR/Phone standardni prikljucak 8 Specifikacije HR 48 V, 24 V L/D kanali: ukupno manje od 20 mA USB2. 0 High Speed Masovna pohrana, navoenje audio suceljem Olympusova litij-ionska baterija (LI-50B) Vanjsko napajanje: AC ispravljac (A514) (DC 5V) 159, 0 mm × 70, 0 mm × 33, 5 mm (bez izbocenja) 280 g (zajedno s litij-ionskom baterijom) Referentna ulazna razina Ulazni izvor Ugraeni mikrofon Osjetljivost mikrofona HI MID LOW HI Vrijednost razine 74dBSPL 94dBSPL 114dBSPL -58dBV -47dBV -27dBV -6dBV XLR (balansirani ulaz) Standardni telefon (nebalansirani ulaz) HI LOW -58dBu -38dBu -32dBu MIC MID LOW LINE 130 Specifikacije Opi frekvencijski odaziv 4 Tijekom snimanja/reprodukcije (kada snimate koristei ulaz MIC/LINE/ PHONE/XLR): Linearni PCM format Nacin snimanja 96, 0 kHz/24 bit 96, 0 kHz/16 bit 88, 2 kHz/24 bit 88, 2 kHz/16 bit 48, 0 kHz/24 bit 48, 0 kHz/16 bit 44, 1 kHz/24 bit 44, 1 kHz/16 bit 44, 1 kHz/mono MP3 format Nacin snimanja 320 kbps Frekvencijski odziv od 50 Hz do 20 kHz od 50 Hz do 20 kHz od 50 Hz do 17 kHz od 50 Hz do 8 kHz Frekvencijski odziv od 20 Hz do 44 kHz od 20 Hz do 44 kHz od 20 Hz do 40 kHz od 20 Hz do 40 kHz od 20 Hz do 23 kHz od 20 Hz do 23 kHz od 20 Hz do 21 kHz od 20 Hz do 21 kHz od 20 Hz do 21 kHz 256 kbps 128 kbps 64 kb/s (mono) 4 Ugraeni stereo mikrofon (tijekom nacina snimanja): od 20 Hz do 20 kHz · Meutim, prilikom snimanja u MP3 formatu, gornja granica frekvencijskog odaziva zavisi od pojedinacnog nacina snimanja (pogledajte tablicu iznad). 8 Specifikacije Vodic za vremena snimanja 4 Linearni PCM format Nacin snimanja 96, 0 kHz/24 bit 96, 0 kHz/16 bit 88, 2 kHz/24 bit 88, 2 kHz/16 bit 48, 0 kHz/24 bit 48, 0 kHz/16 bit 44, 1 kHz/24 bit 44, 1 kHz/16 bit 44, 1 kHz/mono Ugraena memorija (4 GB) Pribl. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS LS-100

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS LS-100.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag