Upute za upotrebu OLYMPUS LS-100

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS LS-100. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS LS-100 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS LS-100.


Mode d'emploi OLYMPUS LS-100
Download

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS LS-100 (5429 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS LS-100

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Visetracni linearni PCM snimac LS-100 Visetracni linearni PCM snimac P r i r u c n i k z a ko r i s n i k a HR Hvala sto se kupili visetracni linearni PCM snimac. Pazljivo procitajte ovaj prirucnik kako biste osigurali pravilnu i sigurnu uporabu ovog proizvoda. Imajte ovaj prirucnik pri ruci kako biste se njime mogli posluziti u svakom trenutku. Kako biste osigurali uspjesno snimanje, prije uporabe pokrenite pokusno snimanje. Predgovor Opis ovog prirucnika · Ovaj prirucnik podlozan je promjenama bez prethodne najave. [. . . ] 98 × × Sprema sve zapise u projektu visetracnog zapisa na jednu datoteku. × × 6 Popis izbornika HR * U visetracnom nacinu funkcija [File Divide] ne radi. * U nacinu snimaca funkcija [Bounce] ne radi. Izbornik metronoma [Metronome Menu]: postavke izbornika koje se odnose na metronom Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje Metronom [Metronome] str. 100 [OFF] [ON] [Setting]: odaberite izmeu [Display], [Countdown], [Tempo], [Sound], [Pattern] i [Volume]. × 76 Popis izbornika Izbornik za LCD/zvuk [LCD/Sound Menu]: postavke izbornika koje se odnose na LCD i zvuk Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje Pozadinsko osvjetljenje [Backlight] str. 102 [Lighting time]: [5sec. ][10sec. ][30sec. ] [1min. ][Always on] [Dim light time]: [30sec. ][1min. ][2min. ] [5min. ][Always on] [Brightness]: [1][2][3] [ON][OFF] 6 Popis izbornika LED [LED] str. 103 [01][02][03][04][05] Odabir jezika [Language (Lang)] str. 104 Jezici dostupni za prikaz ovise o regiji prodaje. [ON/OFF]:[ON][OFF] [Speed]: [50%]­[400%] Zadano je [100%] [Volume]: [01][02][03][04][05] [10sec. ][5sec. ][3sec. ][OFF] Glasovni vodic [Voice Guide] str. 104 Intro reprodukcija [Intro Play] str. 105 HR 77 Popis izbornika Izbornik ureaja [Device Menu]: postavke izbornika koje se odnose na ureaj Nacin rada : postavka funkcionira × : postavka ne funkcionira Zadane stavke Mogunosti Zaustavljeno Reprodukcija Snimanje 6 Popis izbornika HR Postavke tipke Fn [Fn. MTR]: [F1][F2] Funkcije je mo gue do dijeliti iz s v ako g predloska. [Internal memory][SD card] Odabir memorije [Memory Select] str. 108 × × [5min. ][10min. ][30min. ][1hr. ][OFF] Postavke sata [Time & Date] str. 108 [Hour][Minute][Year][Month][Day] [USB Connection]: [PC][AC Adapter][Optional] [USB Class]: [Storage class][Composite] Vraa zadane postavke. × USB postavke [USB Settings] str. 109 Resetiranje postavki [Reset Settings] str. 113 Podaci o memoriji [Memory Info. ] str. 115 Podaci o sustavu [System Info. ] str. 115 × × Formatira odabranu memoriju. × × Prikazuje raspolozivu memoriju i kapacitet. [Model][Version][Serial No. ] 78 Izbornik snimanja [Rec Menu] Nacini snimanja [Rec Mode] Na ovom izborniku postavlja se metoda snimanja za nacin snimaca. Kad je odabrana funkcija [V-Sync. Rec] 1 Odaberite stavku izbornika pritiskom na gumb +/-, a zatim na gumb OK. 1 2 3 [Menu] { [Rec Menu] { [Rec Mode] Postavka [ON] 1 Pritisnite gumb OK. Pritisnite gumb +/- da biste odabrali nacin snimanja. · V-sinkro funkcije snimanja. · Kad je funkcija [Rec Mode] promijenjena u drugi nacin, automatski se iskljucuje. 6 Izbornik snimanja Postavka [Silent detect time] 1 Odaberite vrijeme prepoznavanja pritiskom na gumb +/-, a zatim na gumb OK. [Normal] Ova metoda snima zvuk na standardni nacin ( str. [Overdub] Dok se datoteka reproducira, ulazni zvuk moze se snimiti putem trenutacne datoteke ( str. [Play Sync] Sprema se samo audio izvor koji je snimljen u sinkronizaciji sa sadrzajem datoteke ( str. [. . . ] 196 h 00 min. HR 131 Specifikacije 4 MP3 format Ugraena memorija (4 GB) Pribl. 00 min. Nacin snimanja 320 kbps 256 kbps 128 kbps 64 kb/s (mono) SD kartica 8 GB Pribl. 66 h 30 min. 16 GB 32 GB 64 GB Pribl. 2. 163 h 00 min. Napomene · Navedene vrijednosti sluze samo kao referencija. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS LS-100

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS LS-100.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag