Upute za upotrebu OLYMPUS FE-120

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS FE-120. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS FE-120 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS FE-120.


OLYMPUS FE-120 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (4475 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS FE-120 (2000 ko)
   OLYMPUS FE-120 ANNEXE 698 (5856 ko)
   OLYMPUS FE-120 BASIC MANUAL (5874 ko)
   OLYMPUS FE-120 ADVANCED MANUAL (8565 ko)
   OLYMPUS FE-120 QUICK START GUIDE (1264 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 BASIC MANUAL (5691 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUEL AVANC (8872 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUAL AVANADO (8287 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUAL AVANZADO (8671 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 ADVANCED MANUAL (8491 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 QUICK START GUIDE (1258 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS FE-120

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DIGITALNI FOTOAPARAT FE-120 X-700 Prirucnik za uporabu HR Podrobna objasnjenja svih funkcija fotoaparata Osnovne funkcije Fotografiranje Reprodukcija Ispis On-line slike Postavke fotoaparata Rjesavanje problema Zahvaljujemo vam na odabiru Olympusova digitalnog fotoaparata. Prije uporabe fotoaparata pozorno procitajte ove naputke kako biste najbolje mogli iskoristiti fotoaparat i produziti mu vijek uporabe. Preporucamo da prije snimanja vaznih slika napravite nekoliko probnih snimaka kako biste se upoznali s radom fotoaparata. S ciljem stalnog poboljsanja proizvoda, Olympus pridrzava pravo promjena i unapreenja podataka sadrzanih u ovom prirucniku. Za europske korisnike Oznaka »CE« oznacava da ovaj proizvod zadovoljava europske propise glede sigurnosti, zastite zdravlja, korisnika i okolisa. [. . . ] 14) 6 Postavke [PW ON SETUP] SETUP MEM PIC CAM ALL RESET PW ON SETUP REC VIEW FILE NAME OFF 1 2 1 Odaberite [OFF], [1] ili [2], a zatim pritisnite Z. OFF Ne prikazuje se slika. Ako nema prijavljene slike ne prikazuje se nista. Prijava pocetnog prikaza (SCREEN SETUP) Mozete odabrati omiljenu sliku koja e se pojaviti na zaslonu pri ukljucivanju fotoaparata. 45) Glavni izbornik [MODE MENU] [SETUP] [SCREEN SETUP] g»Uporaba izbornika« (str. 14) · Ako je slika ve prijavljena, prikazuje se prozor [IMAGE EXISTING] s pitanjem zelite li otkazati trenutno prijavljenu sliku i prijaviti novu. Ako odaberete [KEEP], ponovno se ukljucuje prikaz izbornika. HR 45 Odabir pocetnog prikaza (PW ON SETUP) 1 2 Odaberite sliku koju zelite prijaviti, a zatim pritisnite Z. Odaberite [OK], a zatim pritisnite gumb Z. · Nakon sto je slika prijavljena, ponovno se ukljucuje prikaz izbornika. SCREEN SETUP SET AS PW ON SCREEN OK CANCEL CANCEL SELECT GO OK Napomena · Ne mozete prijaviti sliku ili kadar video zapisa koji se ne mogu reproducirati na ovom fotoaparatu. Trenutni prikaz slika (REC VIEW) Mozete odabrati zelite li da se na zaslonu prikaze slika koju ste netom snimili. To je korisno kad se zelite pripremiti za sljedeu snimku dok se ona prethodna sprema. Glavni izbornik [MODE MENU] [SETUP] [REC VIEW] g»Uporaba izbornika« (str. 14) 6 Postavke 1 Odaberite [OFF] ili [ON], a zatim pritisnite Z. Ponistavanje naziva datoteka (FILE NAME) Fotoaparat automatski stvara nazive datoteka i mapa slikama koje su u njima spremljene. Odaberite onu koja vam je najprikladnija pri prijenosu slika na racunalo. Naziv mape Naziv datoteke \DCIM\***OLYMP\Pmdd****. jpg Broj mape (100 ­ 999) Mjesec (1 ­ C) Broj datoteke (0001 ­ 9999) Dan (01 ­ 31) Mjesec: sij. = C RESET Brojevi datoteke i mape ponistavaju se kod svake promjene kartice. AUTO Cak i ako se stavi nova kartica, broj mape i datoteke nastavit e se s prethodne kartice, tako da na razlicitim karticama nee biti datoteka s istim brojem. Korisno je kad zelite upravljati svojim datotekama s drukcijim brojevima. 46 HR Ponistavanje naziva datoteka (FILE NAME) Glavni izbornik [MODE MENU] [SETUP] [FILE NAME] g»Uporaba izbornika« (str. 14) 1 Odaberite [RESET] ili [AUTO], a zatim pritisnite Z. Napomena · Kad broj datoteke dospije do 9999, vratit e se na 0001, a broj mape e se promijeniti. 999 i 9999), broj slika koje se mogu spremiti bit e 0 cak i ako kartica nije puna. Zamijenite karticu novom. Provjera funkcije obrade slika (PIXEL MAPPING) Funkcija mapiranja piksela omoguava fotoaparatu da provjeri i prilagodi CCD element i funkciju obrade slike. Pricekajte barem jednu minutu nakon fotografiranja ili pregledavanja slika kako bi bila spremna funkcija mapiranja piksela. Glavni izbornik [MODE MENU] [SETUP] [PIXEL MAPPING] g»Uporaba izbornika« (str. 14) SETUP MEM PIC CAM 1 6 Postavke Kad je prikazano [START], pritisnite Z. · Tijekom mapiranja piksela na zaslonu se pojavljuje traka napretka i oznaka [BUSY]. Nakon dovrsetka funkcije, ponovno se ukljucuje prikaz izbornika. PIXEL MAPPING s X START Napomena · Ako tijekom funkcije mapiranja piksela iskljucite fotoaparat, pokrenite funkciju ponovno. HR 47 Namjestanje jasnoe zaslona Ova funkcija omoguava namjestanje jasnoe zaslona kako biste lakse vidjeli snimku. Glavni izbornik ·U : Glavni izbornik [SETUP] [MODE MENU] [s] s [SETUP] [s] g»Uporaba izbornika« (str. 14) 1 Promatrajte zaslon i namjestite jasnou, a kad postignete zeljenu razinu, pritisnite gumb Z. · a poveava jasnou, a c smanjuje jasnou zaslona. SELECT GO OK Namjestanje datuma i vremena Ova funkcija omoguava namjestanje datuma i vremena. [. . . ] Nije dopustena uporaba niti jednog dijela ovog materijala ili programa u bilo kojem obliku, elektronickom ili mehanickom, ukljucujui fotografiranje ili snimanje i uporabu na bilo kojem sustavu pohrane podataka bez prethodne suglasnosti tvrtke Olympus. Olympus odbija bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz uporabe ovih uputa ili podataka sadrzanih u njima. Olympus pridrzava pravo izmjene ili dorade ovih uputa i softvera bez obveze prethodne najave. Obavijest FCC-a · Radijske i televizijske smetnje Izmjene ili modifikacije koje nisu izricito odobrene od strane proizvoaca mogu uzrokovati zabranu uporabe opreme. Ova je oprema ispitana i utvreno je da je usklaena s ogranicenjima propisanim za rad ureaja klase B, prema Clanku 15 Pravila FCC-a. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS FE-120

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS FE-120.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag