Upute za upotrebu OLYMPUS E-510

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS E-510. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS E-510 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS E-510.


OLYMPUS E-510 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (4691 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS E-510 (5190 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS E-510

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] HR Osnovni vodi DIGITALNI FOTOAPARAT Ovladavanje modelom E-510 Poboljsavanje vasih vjestina snimanja ­ Vodi i za snimanje Funkcije snimanja Funkcije reprodukcije Prilagodba postavki / funkcija vaseg fotoaparata Ispis Koristenje softvera OLYMPUS Master Poblize upoznavanje s fotoaparatom Informacije Izmjenjivi objektivi Ostalo Priru nik za uporabu ( Preporu amo da prije snimanja vaznih slika napravite nekoliko probnih snimaka kako biste se upoznali s radom fotoaparata. ( Prikazi zaslona i ilustracije fotoaparata u priru niku koristene su tijekom faze razvoja i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. ( Sadrzaj ovoga priru nika temelji se na softverskoj ina ici 1. 0 ovoga fotoaparata. Ukoliko je uslijed dogradnje softverske ina ice za ovaj fotoaparat doslo do dodavanja novih / modifikacije postoje ih funkcija, razlikovat e se i sadrzaj priru nika. [. . . ] [RAW+JPEG] Brise oba tipa slikovnih datoteka. x Napomene · Ova je funkcija u inkovita samo pri brisanju samo jedne slike. Za brisanje svih slika ili za brisanje odabranih slika izbrisat e se i slike u formatu RAW i one u formatu JPEG bez obzira na ovu postavku. Naziv datoteke Nakon snimanja slike, fotoaparat joj dodjeljuje jedinstveni naziv i sprema je u mapu. Mapama i datotekama se zatim moze rukovati na uobi ajeni na in uz pomo ra unala. 70 HR Nazivi datoteka dodjeljuju se kako je nazna eno u donjem crtezu. Sve mape Naziv mape 000 OLYMP Broj mape (100 - 999) Naziv datoteke Pmdd0000. jpg Broj datoteke (001 - 9999) Nakon sto snimite 9999 slika, broja se za snimanje sljede e slike vra a na 0001, broj mape se pove ava u stupnjevima od po 1 kako bi se otvorila i imenovala nova mapa u koju se pohranjuje sljede a slika (datoteka). Dan (01 ­ 31) Prostor boja P: sRGB _: Adobe RGB Mjesec (10, 11, 12 su brojkama ozna eni A, B, C) MENU [Z] [FILE NAME] [AUTO] ak i nakon zamjene kartica, brojevi mapa prenose se s prethodne kartice. Ako na novoj kartici postoji slikovna datoteka koja ima isti broj kao i ona spremljena na prethodnoj kartici, brojevi datoteka na novoj kartici zapo et e od broja koji slijedi iza najve eg broja na prethodnoj kartici. [RESET] Nakon zamjene kartica, brojevi mapa zapo et e od 100, a brojevi datoteka od 0001. Ako se stavi kartica na kojoj se ve nalaze slike, brojevi datoteka zapo et e od broja koji slijedi iza najve eg broja datoteke na kartici. 999 i 9999), ne e biti mogu e pohranjivati nove slike ak i ako kartica nije puna. Zamijenite karticu novom. 5 Prilagodba postavki i funkcija fotoaparata Preimenovanje datoteke Mozete preimenovati slikovne datoteke kako biste ih lakse prepoznali i organizirali. Pritisnite gumb d da prije ete na sljede u postavku, a zatim gumbima ac unesite drugi znak. sRGB : Pmdd0000. jpg AdobeRGB : _mdd0000. jpg Taj znak mozete promijeniti na OFF (isklju eno), A ­ Z ili 0 ­ 9. Trenutni prikaz slika ­ Pregled slika odmah po snimanju Omogu ava prikaz slike na zaslonu dok se sprema na karticu te odabir duljine trajanja prikaza slike. Pritisak dopola na gumb okida a tijekom provjere snimke omogu ava vam da odmah nastavite snimanje. MENU [Z] [REC VIEW] [OFF] Ne e biti prikazana slika koja se sprema na karticu. [1SEC] ­ [20SEC] Odabir vremena (u sekundama) tijekom kojega e slika biti prikazana. Mijenja se u koracima od 1 sekunde. Namjestanje zvu nog signala Mozete isklju iti i zvu ni signal koji se emitira prilikom zaklju avanja fokusa pritiskom gumba okida a. MENU [Y] [8] [OFF] / [ON] HR 71 Namjestanje svjetline zaslona Omogu ava namjestanje svjetline zaslona radi optimalnog pregleda. MENU [Z] [s] Namjestite svjetlinu gumbima bd. Stanje mirovanja Ako se unutar zadanog vremena nista ne u ini, fotoaparat e prije i u stanje mirovanja radi ustede kapaciteta baterije. Nakon sto se na neko vrijeme na zaslonu prikaze upravlja ka plo a, pozadinsko osvjetljenje se isklju uje. Fotoaparat se ponovno uklju uje im dotaknete bilo koji gumb (gumb okida a, gumbe sa strelicama i sl. ) MENU [Z] [SLEEP] [OFF] / [1MIN] / [3MIN] / [5MIN] / [10MIN] Timer pozadinskog osvjetljenja Nakon sto se na neko vrijeme na zaslonu prikaze upravlja ka plo a, pozadinsko osvjetljenje zaslona se isklju uje radi ustede kapaciteta baterije i zaslon postaje tamnim. Pozadinsko osvjetljenje zaslona se ponovno uklju uje im dotaknete bilo koji gumb (gumb okida a, gumbe sa strelicama i sl. ) MENU [Z] [BACKLIT LCD] [8SEC] / [30SEC] / [1MIN] / [HOLD] 5 Prilagodba postavki i funkcija fotoaparata USB na in Fotoaparat mozete izravno spojiti s ra unalom ili pisa em putem prilozenog USB kabela. Ako prije toga odaberete ure aj s kojim se povezujete, mozete presko iti postupak namjestanja USB veze koji je ina e potreban pri svakom spajanju kabela na fotoaparat. Pojedinosti o povezivanju fotoaparata na dodatni ure aj pogledajte u poglavljima »Priklju ivanje fotoaparata na pisa « (g str. MENU [Z] [USB MODE] [AUTO] Zaslon odabira USB veze bit e prikazan svaki put kada spojite kabel na ra unalo ili pisa . Osim toga, odaberite ovu funkciju zelite li koristiti softver OLYMPUS Master putem ra unalne veze. [. . . ] 45, 88 sRGB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 N NA IN DIS q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Na in ispisa < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 NTSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS E-510

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS E-510.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag