Upute za upotrebu OLYMPUS E-500

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS E-500. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS E-500 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS E-500.


OLYMPUS E-500 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (7458 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS E-500 (2642 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS E-500

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] HR Graficki prikaz fotoaparata DIGITALNI FOTOAPARAT Osnovne funkcije Sto treba znati prije fotografiranja PRIRUCNIK ZA UPORABU Odabir nacina prema uvjetima fotografiranja Ostale funkcije fotografiranja Funkcije fokusiranja Ekspozicija, slika i boja Reprodukcija Prilagodba postavki i funkcija fotoaparata Ispis Prijenos slika na racunalo Dodatak Informacije Dodatni pribor · Zahvaljujemo vam na odabiru Olympusova digitalnog fotoaparata. Prije uporabe fotoaparata pozorno procitajte ove naputke kako biste najbolje mogli iskoristiti fotoaparat i produziti mu vijek uporabe. · U prirucniku su objasnjene napredne tehnike poput funkcija fotografiranja i reprodukcije, prilagodbe funkcija i postavki te prijenosa snimljenih slika na racunalo. · Preporucamo da prije snimanja vaznih slika napravite nekoliko probnih snimaka kako biste se upoznali s radom fotoaparata. [. . . ] *2 : Ovisno o odabranom nacinu fokusiranja mijenja se i tvornicka vrijednost. *3 : Tvornicke vrijednosti postavki mogu se razlikovati ovisno o trzistu na kojem ste nabavili fotoaparat. 66 HR AEL / AFL nacin Funkcije koje se obavljaju pritiskom gumba okidaca do pola · AF pokretanje · Zakljucavanje fokusa · AE zakljucavanje mogu se dodijeliti gumbu AEL. Primjeri: · Nakon zakljucavanja fokusa, zakljucavate vrijednost ekspozicije prije fotografiranja. · Nakon zakljucavanja vrijednosti ekspozicije, zakljucavate fokus prije fotografiranja. · Nakon zakljucavanja vrijednosti ekspozicije i fokusa, snimate sliku kad god iskrsne dobra prilika. 37). 1 2 3 4 Izbornik Gumbima Gumbima [S-AF] [C-AF] [MF] [ ] [AEL / AFL] odaberite nacin fokusiranja. odaberite AEL / AFL nacin. [S-AF] / [C-AF] / [MF] Odabir izmeu nacina 1 ­ nacina 3. Odabir izmeu nacina 1 ­ nacina 3. Pritisnite gumb i. Funkcija gumba okidaca Funkcija gumba AEL Kada se drzi pritisnut AEL Fokusiranje ­ ­ Zakljucano Ekspozicija Zakljucano Zakljucano ­ Ekspozicija ­ Zakljucano ­ Nacini dostupni u nacinu S-AF Nacin nacin 1 nacin 2 nacin 3 Pritisak do pola Fokusiranje Zakljucano Zakljucano ­ Ekspozicija Zakljucano ­ Zakljucano Pritisak do kraja Fokusiranje ­ ­ ­ 8 Prilagodba postavki i funkcija fotoaparata Nacini dostupni u nacinu C-AF Funkcija gumba okidaca Nacin Pritisak do pola Fokusiranje nacin 1 nacin 2 nacin 3 nacin 4 Pocinje fokusiranje. ­ ­ Ekspozicija Zakljucano ­ Zakljucano ­ Pritisak do kraja Fokusiranje Zakljucano Zakljucano Zakljucano Zakljucano Ekspozicija ­ Zakljucano ­ Zakljucano Funkcija gumba AEL Kada se drzi pritisnut AEL Fokusiranje ­ ­ Pocinje fokusiranje. Ekspozicija Zakljucano Zakljucano ­ ­ Nacini dostupni u nacinu MF Funkcija gumba okidaca Nacin nacin 1 nacin 2 nacin 3 Pritisak do pola Fokusiranje ­ ­ ­ Ekspozicija Zakljucano ­ Zakljucano Pritisak do kraja Fokusiranje ­ ­ ­ Ekspozicija ­ Zakljucano ­ Funkcija gumba AEL Kada se drzi pritisnut AEL Fokusiranje ­ ­ S-AF Ekspozicija Zakljucano Zakljucano ­ HR 67 AEL / AFL biljezenje Pritiskom gumba [ ukljucuje se i iskljucuje AE zakljucavanje. 1 2 3 Izbornik Gumbima [ ] [AEL / AFL MEMO] odaberite [ON] ili [OFF]. Pritisnite gumb i. AEL mjerenje Nacin mjerenja namjestite prije nego sto gumbom [ zakljucate ekspoziciju. Na taj nacin fotoaparat moze primijeniti odabrani nacin mjerenja kada se koristi funkcija AE zakljucavanja (g str. 43). 1 2 3 8 Prilagodba postavki i funkcija fotoaparata Izbornik ] [AEL METERING] . Namjestite gumbima Pritisnite gumb i. [AUTO] / [4] / [5] / [5 HI] / [5 SH] EV korak Omoguava promjenu EV koraka u postavci parametra ekspozicije, primjerice kod duljine ekspozicije, vrijednosti otvora blende ili vrijednosti kompenzacije ekspozicije i sl. 1 2 3 Izbornik [ ] [EV STEP] . Namjestite gumbima [1/3 EV] / [1/2 EV] / [1 EV] Pritisnite gumb i. ISO korak Omoguava promjenu koraka kompenzacije za postavku ISO vrijednosti. 1 2 3 T Izbornik [ ] [ISO STEP] . Namjestite gumbima [1/3 EV] / [1 EV] Pritisnite gumb i. HR 68 ISO pojacanje Omoguava odabir vrijednosti ISO 800 ­ 1600 pored ISO 100 ­ 400. [ON+NF] smanjuje sum pri veim ISO vrijednostima i stvara jasnije slike. 1 2 3 Izbornik [ ] [ISO BOOST] . Namjestite gumbima [OFF] / [ON+NF] / [ON] Pritisnite gumb i. Napomene · Kada je [ISO BOOST] namjesten na [ON+NF], vrijeme fotografiranja e biti dulje nego sto je uobicajeno. ISO granica Omoguava namjestanje maksimalne ISO vrijednosti kako bi se izbjeglo zamuenje slike u svijetlim okruzenjima. 1 2 3 Izbornik [ ] [ISO LIMIT] . Namjestite gumbima Pritisnite gumb i. [OFF] / [100] / [200] / [400] / [800] 8 Prilagodba postavki i funkcija fotoaparata Kompenzacija svih izjednacenja bijelog Omoguava istodobnu primjenu iste vrijednosti kompenzacije na sve nacine izjednacenja bijelog. 1 2 3 4 Izbornik [ ] [ALL >] . Namjestite gumbima [ALL SET] Ista vrijednost kompenzacije primjenjuje se u svim nacinima izjednacenja bijelog. [ALL RESET] Istodobno se brisu vrijednosti kompenzacije izjednacenja bijelog primjenjene na sve nacine izjednacenja bijelog. Pritisnite gumb i. R-B Crveno-plavo G-M Zeleno-magenta 2) Gumbima ac namjestite vrijednost kompenzacije. 48) · Mozete provjeriti namjesteno izjednacenje bijelog. HR 69 Kompenzacija svih izjednacenja bijelog Kompenzacija svih izjednacenja bijelog Odaberete li [ALL RESET] 1) Gumbima ac odaberite [YES]. 5 Pritisnite gumb i. Rucni bljesak Ugraena bljeskalica moze proizvesti tocno zadanu kolicinu svjetlosti. Kada je opcija [MANUAL FLASH] namjestena na [ON], mozete namjestiti kolicinu svjetlosti (FULL, 1/4, 1/16 ili 1/64) prilikom uporabe bljeskalice. 1 2 3 Izbornik Gumbima [ ] [MANUAL FLASH] odaberite [ON] ili [OFF]. Pritisnite gumb i. Sinkronizacija s ekspozicijom 8 Prilagodba postavki i funkcija fotoaparata Mozete namjestiti duljinu ekspozicije koja e se koristiti pri aktiviranju ugraene bljeskalice. Duljina se moze namjestiti od 1/60 do 1/180 u koracima od 1/3 EV. 1 2 3 Izbornik Gumbima [ ] [#X-SYNC] odaberite zeljenu duljinu. Pritisnite gumb i. Napomene · Pojedinosti o sinkronizaciji s komercijalno dostupnim bljeskalicama pogledajte u njihovim prirucnicima. Automatsko iskakanje bljeskalice Pri fotografiranju u nacinu AUTO, i, & ili /, ugraena bljeskalica automatski e iskociti u uvjetima tame ili pozadinske rasvjete. Zelite li sami kontrolirati iskakanje bljeskalice, namjestite ovu funkciju na OFF. 1 2 3 70 Izbornik Gumbima [ ] [AUTO POP UP] odaberite [ON] ili [OFF]. Pritisnite gumb i. HR Prilagodba funkcije kontrolnog kotacia Tvornicke postavke kontrolnog kotacia su sljedee: P Programsko fotografiranje Okretanje kontrolnog kotacia : Postavka pomaka programa (Ps) Okretanje kontrolnog kotacia i drzanje pritisnutog gumb F (kompenzacija ekspozicije): Postavka kompenzacije ekspozicije M Rucno fotografiranje Okretanje kontrolnog kotacia : Postavka duljine ekspozicije Okretanje kontrolnog kotacia i drzanje pritisnutog gumb F (kompenzacija ekspozicije): Postavka vrijednosti otvora blende (broja f) Namjestanje funkcije [DIAL] omoguava sljedee: P Okretanjem kontrolnog kotacia mozete jednostavno namjestati kompenzaciju ekspozicije. M Okretanjem kontrolnog kotacia mozete jednostavno namjestati vrijednost otvora blende. 1 2 Izbornik [ ] [DIAL] Gumbima odaberite [P] ili [M]. [Ps] Pomak programa [F] Kompenzacija ekspozicije Odaberete li [M] 1) Namjestite gumbima ac. [Fno. ] Postavka otvora blende [SHUTTER] Postavka duljine ekspozicije 3 8 Prilagodba postavki i funkcija fotoaparata Pritisnite gumb i. Funkcija gumba V Omoguava da zamijenite funkciju dodijeljenu gumbu V (brzo izjednacenje bijelog) biljezenjem neke druge funkcije. 1 2 Izbornik [ ] [V FUNCTION] . Namjestite gumbima [V] Gumb za brzo izjednacenje bijelog (tvornicka postavka) [TEST PICTURE] Omoguava da na zaslonu pogledate sliku koju ste upravo snimili (funkcija REC VIEW) bez prethodnog pohranjivanja na karticu. [. . . ] 75 4 (Mjerenje usmjereno na sredisnji dio) . . . . . . . . 41 < CUSTOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 84 X (namjestanje datuma/vremena). . . . . . . . . . . . . . . . . 80 (digitalno ESP mjerenje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 < EASY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 84 F (kompenzacija ekspozicije). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 w (kontrola jacine bljeskalice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 V FUNCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 y (zakretanje slike) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 W (odabir jezika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 s (namjestanje svjetline zaslona) . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 < (predbiljezba za ispis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 D (kvaliteta snimanja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Q (promjena velicine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Y / < / j (samookidac/daljinski upravljac/ nacin snimanja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 33, 34 m (uzastopni prikaz slika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS E-500

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS E-500.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag