Upute za upotrebu OLYMPUS DS-5000

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS DS-5000. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS DS-5000 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS DS-5000.


Mode d'emploi OLYMPUS DS-5000
Download

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS DS-5000 (1037 ko)
   OLYMPUS DS-5000 DS-5000 DETAILED INSTRUCTIONS (1382 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS DS-5000

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Uvod Sadrzaj dokumenta moze se ubudue promijeniti bez prethodne obavijesti. Za najnovije informacije o nazivima proizvoda i brojevima modela obratite se nasem centru za podrsku korisnicima. Posveena je velika pozornost kako bi se osigurala cjelovitost sadrzaja ovog dokumenta. U malo vjerojatnom slucaju pronalazenja dvojbene stavke, pogreske ili propusta, obratite se nasem centru za podrsku korisnicima. [. . . ] 48) · Pending (Nerijeseno) ( str. 36) 2 Snimanje Funkcija snimanja Funkcija RECORD (SNIMANJE) po zadanom je konfigurirana za snimanje na trenutacnom polozaju (prebrisavanje). No, to se moze promijeniti na bilo koju od sljedeih postavki: · Dodavanje: dodaje snimku na kraj trenutacnog zapisa ( str. · Prebrisavanje: prebrisuje snimku pocevsi od trenutacnog polozaja u zapisu ( str. · Umetanje: umee snimku pocevsi od trenutacnog polozaja u zapisu ( str. 27). 24 Snimanje Nova snimka 1 2 2 Stvorite novu datoteku za snimanje. 1 Pritisnite gumb NEW kako biste stvorili novu datoteku. Kad je u DSS Playeru postavljena mogunost [The Worktype List is displayed when a new file is created] (Prilikom stvaranja nove datoteke prikazuje se Popis vrsta poslova) ( str. 54), mozete odabrati vrstu posla s popisa vrste poslova. a Odabrana identifikacijska oznaka autora b Novi broj zapisa c Preostalo vrijeme snimanja a b QP DICT MIKE E 031 / 030 F New File Remain c 15 H 22 M 40 s INFO FOLDER PRIOR 2 Snimanje 2 3 Klizni prekidac postavite na polozaj REC (SNIMANJE) kako biste zapoceli snimanje. Lampica snimanja/reprodukcije svijetli crvenom bojom. Pritiskom na gumb F2 (DISPLY) tijekom snimanja, mozete promijeniti prikaz LCD zaslona. QP DICT MIKE E 031 / 031 F 00 M 10 s 15 H 22 M 30 s VERBAL DISPLY INDEX 3 Klizni prekidac postavite na polozaj STOP kako biste zaustavili snimanje. Ako istom zapisu zelite pripojiti dodatne snimke, ponovno postavite klizni prekidac na polozaj REC (SNIMANJE). QP DICT MIKE 031 / 031 02 M 20 s 15 H 02 M 20 s FOLDER PRIOR INFO Napomene · Tijekom snimanja oglasit e se zvucni signal kad se preostalo vrijeme snimanja svede na 60, 30 i 10 sekundi. · Kad preostane manje od 60 sekundi vremena za snimanje, lampica snimanja/reprodukcije treperit e crvenom bojom. Kad se vrijeme smanji na 30, odnosno 10 sekundi, pokazivac e treperiti brze. · Kad se kapacitet memorije ili mape popuni, prikazat e se poruka [Memory Full] (Memorija je puna) ili [Folder Full] (Mapa je puna). ­ Prije nastavka snimanja izbrisite zapise koji vam nisu potrebni ( str. 30) ili zapise diktata prenesite na racunalo pomou softvera DSS Player ( str. ­ Promijenite odrediste snimanja pomou postavke [Card select] (Odabir kartice) ( str. 23) ili se prebacite na karticu sa slobodnim kapacitetom. 25 Snimanje Prebrisavanje snimke 1 2 2 3 Mozete prebrisati prethodno snimljeni zapis pocevsi od bilo kojeg dijela zapisa. Imajte u vidu da e prebrisane snimke biti izbrisane. 2 Snimanje 1 2 3 Odaberite i reproducirajte zapis koji zelite prebrisati. Zaustavite reprodukciju na mjestu od kojeg e poceti prebrisavanje. Klizni prekidac postavite na polozaj REC (SNIMANJE) kako biste zapoceli prebrisavanje. Lampica snimanja/reprodukcije svijetli crvenom bojom. a Proteklo vrijeme snimanja b Ukupno vrijeme snimanja odabranog zapisa a b QP DICT MIKE E 101 / 133 F 10 M 25 s 00H 14 M 00 s VERBAL DISPLY INDEX Klizni prekidac postavite na polozaj STOP kako biste zaustavili prebrisavanje. Napomena · Prije prebrisavanja snimke ne mozete odabrati drugi nacin snimanja (QP SP) , od onog kojim je snimljen izvorni zapis. 26 Snimanje Umetanje snimke 1 2 2 U prethodno snimljeni zapis moze se umetnuti dodatna snimka. 1 2 3 Odaberite i reproducirajte zapis u koji zelite umetnuti dodatnu snimku. Tijekom reprodukcije zapisa pritisnite gumb F1(INSERT) (UMETNI) kako biste umetnuli dodatnu snimku. Na zaslonu se pojavljuje [Insert Rec?] (Umetnuti snimku?). QP DICT VCVA MIKE 134 / 134 00 H 00 M 10 s 33 M 25s Insert Rec? EXIT 2 Snimanje Klizni prekidac postavite na polozaj REC (SNIMANJE) kako biste zapoceli umetanje dodatne snimke. Lampica snimanja/reprodukcije svijetli crvenom bojom. Na zaslonu e se naizmjenicno pojavljivati [Insert Rec] (Umetnuti snimku) i podatak o preostalom vremenu snimanja. QP DICT MIKE E 134 / 134 F 3 4 00 M 11s 4 H 33 M 06 S VERBAL DISPLY INDEX 4 Klizni prekidac postavite na polozaj STOP kako biste zaustavili umetanje dodatne snimke. QP DICT MIKE E 134 / 134 F 00 M 12s Insert Rec DISPLY VERBAL INDEX Napomene · Ako klizni prekidac postavite na polozaj STOP dulje od dvije sekunde pri njegovu pomicanju od polozaja PLAY (REPRODUKCIJA) u polozaj REC (SNIMANJE), umetanje snimke e se ponistiti. · Datum i vrijeme snimanja zapisa mijenja se u datum i vrijeme umetnute snimke. · Prije umetanja snimke ne mozete odabrati drugi nacin snimanja (QP SP) , od onog kojim je snimljen izvorni zapis. 27 Reprodukcija Reprodukciju zapisa mozete zapoceti na bilo kojem mjestu u zapisu. 1 2 Reprodukcija 1 2 Odaberite zapis i postavite klizni prekidac na polozaj PLAY (REPRODUKCIJA) kako biste zapoceli reprodukciju. Lampica snimanja/reprodukcije svijetli zelenom bojom. QP DICT MIKE 101 / 133 00 M 05 s 27 M 58s INSERT SPEED INDEX 1 2 Pritisnite gumb + ili ­ kako biste prilagodili glasnou. Na zaslonu se prikazuje namjestena razina glasnoe. Mozete odabrati razinu od 0 do 30. a Razina glasnoe a QP DICT MIKE 101 / 133 00 M 07 s Volume 15 INSERT SPEED INDEX 3 3 Klizni prekidac postavite na polozaj STOP na bilo kojem mjestu u zapisu gdje zelite zaustaviti reprodukciju. 28 Reprodukcija Funkcije reprodukcije Radnja Ponistavanje Postavite klizni prekidac na bilo koji polozaj osim polozaja STOP. Diktafon zapocinje radnju postavljenog polozaja. [. . . ] Izbrisite nepotrebne indeksne oznake ( str. Otkljucajte zakljucavanje SD kartice ( str. Diktafon snima na drugu karticu. Ne moze se pronai snimka Nije mogue spajanje s racunalom preko baze Pogresna mapa. Promijenite karticu snimanja. Ponekad se ne moze uspostaviti veza s nekim Morate promijeniti USB postavke na racunalima koja koriste operativni sustav racunalu. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS DS-5000

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS DS-5000.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag