Upute za upotrebu OLYMPUS DS-2800

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS DS-2800. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS DS-2800 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS DS-2800.


OLYMPUS DS-2800 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1877 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS DS-2800 (1488 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS DS-2800

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DIGITALNI DIKTAFON UPUTE HR UPUTE Hvala sto ste kupili Olympusov digitalni diktafon. Procitajte ove upute s informacijama o ispravnom i sigurnom koristenju proizvoda. Kako biste osigurali uspjesno snimanje, preporucujemo da isprobate funkciju snimanja i jacine zvuka prije prvog koristenja. Registrirajte svoj proizvod na www. olympus-consumer. com/register da ostvarite dodatne pogodnosti! HR Uvod · Sadrzaj ovog dokumenta moze se ubudue promijeniti bez prethodne obavijesti. [. . . ] Pritisnite i drzite gumb 0 u polozaju STOP ili tijekom reprodukcije datoteke. · Svaki put kad pritisnete gumb F2 (SPEED) promijenit e se brzina reprodukcije. Slow Play (slow playback): Brzina reprodukcije se usporava (­50 %) i na zaslonu se pojavljuje »Slow play« (Spora reprodukcija). Fast Play (fast playback): Brzina reprodukcije se ubrzava (+50 %) i na zaslonu se pojavljuje »Fast play« (Brza reprodukcija). 2 Reprodukcija Napomene · Ako gumb 9 pritisnete jedanput tijekom premotavanja naprijed ili dvaput kada je zaustavljeno, diktafon e se zaustaviti na kraju datoteke (F. Skip). · Ako gumb 0 pritisnete jedanput tijekom premotavanja unatrag ili dvaput kada je zaustavljeno, diktafon e se zaustaviti na pocetku datoteke (B. Skip). Ako gumb 0 drzite pritisnutim 2 sekunde, diktafon e preskociti na pocetak prethodnog zapisa. · Ako tijekom premotavanja naprijed (FF) postojano drzite pritisnutim gumb 9, diktafon e se stalno zaustavljati na kraju zapisa (F. Skip) sve dok ne otpustite gumb. · Ako tijekom premotavanja unatrag (REW) postojano drzite pritisnutim gumb 0, diktafon e se stalno zaustavljati na pocetku zapisa (B. Skip) sve dok ne otpustite gumb. HR 7 Brisanje Brisanje datoteke 2 Brisanje datoteke iz bilo koje mape diktafona vrlo je jednostavan postupak. 1 Odaberite zapis koji zelite izbrisati. 2 Pritisnite gumb ERASE. 3 QP DICT DS2800 QP DICT All Erase File Erase Mike E Cancel 029 / 031 029EXIT / 031 2 Brisanje HR 4 3 Pritisnite gumb + za odabir [File Erase] (Brisanje zapisa), a zatim pritisnite gumb OK/MENU. 4 Pritisnite gumb + i odaberite [Start], a zatim pritisnite gumb OK/MENU. · Zaslon se mijenja na [File Erase !] te zapocinje brisanje. All Erase File Erase Cancel QP DICT DS2800 029 / 031 File Erase QP DICT Start Mike Cancel E BACK 029 / 031 File Erase ! [Erase Done] prikazuje se kada se zapis izbrise. Brojevi datoteka automatski e se ponovno dodijeliti. QP DICT DS2800 029 / 030 Erase Done Napomene · Izbrisana datoteka se ne moze vratiti. 8). 8 Brisanje Brisanje svih datoteka u mapi 2 Istodobno mozete izbrisati sve datoteke u mapi. 1 Odaberite zapis koji zelite izbrisati. 2 Pritisnite gumb ERASE. 3 QP DICT DS2800 QP DICT All Erase Mike File Erase Cancel E 029 / 030 029EXIT / 031 2 Brisanje 4 3 Pritisnite gumb + za odabir [All Erase] (Brisanje svega), a zatim pritisnite gumb OK/MENU. 4 Pritisnite gumb + i odaberite [Start], a zatim pritisnite gumb OK/MENU. · Zaslon se mijenja na [All Erase !] te zapocinje brisanje. All Erase File Erase Cancel QP DICT DS2800 E / 030 All Erase QP DICT Start Mike Cancel E BACK 29 / 030 [Erase Done] se pojavljuje kad su zapisi izbrisani. Svim zakljucanim datotekama u mapi e biti dodijeljeni novi brojevi datoteka rastuim redoslijedom. All Erase ! QP DICT DS2800 E 000 / 000 Erase Done Napomene · Postupak brisanja moze trajati do 10 sekundi. 8). HR Brisanje Djelomicno brisanje datoteke 2 3 Odabranu datoteku mozete izbrisati djelomicno. 1 Pocnite reprodukciju za zapis kojeg zelite djelomicno izbrisati. 2 Pritisnite gumb ERASE na mjestu od kojeg zelite zapoceti brisanje. QP DICT VCVA DS2800 E 2 Brisanje HR · Dok traje reprodukcija, na zaslonu e se pojaviti [Partial Erase] (Djelomicno brisanje). Skip) na kraj datoteke a reprodukcija e se zaustaviti i to e se automatski postaviti na krajnji polozaj djelomicnog brisanja. Skip) na pocetni polozaj djelomicnog brisanja i nastaviti reprodukciju. Postavka potvrde krajnjeg polozaja djelomicnog brisanja se nastavlja. 134 / 134 3 H 45 M 02 s 01 H 55M 25s INDEX INSERT SP DICT Mike SPEED 134 / 134 01H 55 M 23s EXIT 45 M 02 s Partial Erase 3 Pritisnite gumb ERASE na mjestu na kojem zelite zaustaviti brisanje. · Pocetak brisanja (vrijeme) odreen u koraku 2 i zavrsetak brisanja (vrijeme) odreen u ovom koraku naizmjenicno e se pojavljivati na zaslonu u razdoblju od 8 sekundi. · Ako reproducirate do kraja datoteke, to e automatski oznaciti krajnji polozaj za djelomicno brisanje. QP DICT VCVA DS2800 E 134 / 134 1 H 05 M 01 s EXIT Partial Erase Start INSERT SPEED QP DICT VCVA DS2800 E 134 / 134 1 H 45 M 32 s EXIT Partial Erase End INSERT SPEED 0 Brisanje 4 Pritisnite gumb ERASE kako biste potvrdili brisanje. 4 · Zaslon se mijenja na [Partial Erase !] te zapocinje brisanje. QP DICT VCVA E DS2800 134 / 134 EXIT 1 H 20 M 35 s Partial Erase !INSERT SPEED Kad se na zaslonu pojavi [Erase Done] (Brisanje dovrseno), djelomicno brisanje je zavrseno. QP DICT VCVA DS2800 E 134 / 134 EXIT Erase Done INSERT SPEED 1 H 20 M 35 s 2 Brisanje Napomene · Ako se gumb ERASE ne pritisne unutar 8 sekundi nakon sto se na zaslonu naizmjenicno pocnu prikazivati [Partial Erase Start] i [Partial Erase End], diktafon e se vratiti u stanje zaustavljanja. [. . . ] 53). Napomena · NIKADA nemojte vaditi karticu ili iskljucivati USB kabel dok lampica snimanja/reprodukcije treperi. U suprotnom moze doi do gubitka podataka na kartici. 3 Otvorite mapu s nazivom proizvoda. · Kada otvorite [My Computer], ureaj e biti prepoznat prema nazivu pogona i nazivu proizvoda. 5 Koristenje ureaja kao vanjske memorije racunala 4 Kopirajte podatke. · Za vrijeme kopiranja podataka, lampica reprodukcije/snimanja treperi na zaslonu. 5 Odspojite diktafon s racunala ( str. 53). HR 55 6 Druge informacije Popis poruka upozorenja Poruka [Battery Low] [File Protected] [Index Full] Objasnjenje Energija baterije je pri kraju. Otkrivena je sistemska pogreska u diktafonu. Radnja Zamijenite novim baterijama ( str. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS DS-2800

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS DS-2800.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag