Upute za upotrebu LG M1962D

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom LG M1962D. Nadamo se da vam je ovaj LG M1962D korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča LG M1962D.


LG M1962D : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (7295 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   LG M1962D (8744 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik LG M1962D

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] HRVATSKI KORISNIČKI PRIRUČNIK MONITOR TELEVIZOR Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe. MODELI MONITOR TELEVIZORA M1962D M2062D M2262D M2362D M2762D www. lge. com PRIPREMA KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI I Ovo je pojednostavljena verzija pogleda na prednji dio uređaja. Prikazana slika može se razlikovati od vašeg uređaja. Gumb Slušalice IR prijamnik ((Prijamnik daljinskog upravljača) Indika tor napajanja svijetli plavom bojom kada je televizor uključen. Napomena: Indikator napajanja možete podesiti na izborniku OPTION (OPCIJA). Gumb INPUT Gumb MENU Senzor za Gumb Gumbi Gumbi OK VOLUME PROGRAMME napajanje INPUT MENU OK VOL PR Senzor svjetla Ova leća služi odabiru senzora svjetla s vanjskom osvijetljenosti prilikom postavljanja funkcije AUTO BRIGHT ON (AUTOMATSKA SVJETLINA UKLJUČENA). 1 PRIPREMA INFORMACIJE O STRAŽNJOJ PLOČI I Ovo je pojednostavljena verzija pogleda na stražnju ploču. [. . . ] glasnoća Ćisti zvuk II Premjesti U redu. : lskljućeno : lskljućeno 3 0 L + R • Razina Ravnoteža Naćin zvuka : lskljućeno lskljućeno lskljućeno : lskljućeno Uključeno + 3 0 L R : Standardni : Standardni • SRS TruSurround HD : lskljućeno • Visoki tonovi 50 • Bas E • SRS TruSurround HD : lskljućeno • Visoki tonovi 50 • Bas E 50 50 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. • Odabire nivoe od -6’ to ’+6’. Odaberite Čisti zvuk II. 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. Kada je opcija Čisti zvuk II Uključeno, 4 OK odaberite razinu koju želite. • Ako želite zatvoriti prozor s izbornikom, pritisnite gumb MENU ili EXIT . • Pritisnite gumb RETURN kako biste se vratili na prethodni ZASLON izbornika. 65 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM BALANCE Možete odabrati željenu razinu ravnoteže glasnoće zvuka zvučnika. ZVUK Autom. glasnoća Ćisti zvuk II • Razina Ravnoteža Naćin zvuka Premjesti U redu. ZVUK Autom. glasnoća Ćisti zvuk II Premjesti U redu. : lskljućeno : lskljućeno 3 0 L0 L R + R : lskljućeno : lskljućeno •3 Ravnoteža 0 F 0 L0 L R + L R R G • Razina Ravnoteža Naćin zvuka : Standardni : Standardni Zatvori • SRS TruSurround HD : lskljućeno • Visoki tonovi 50 • Bas E • SRS TruSurround HD : lskljućeno • Visoki tonovi 50 • Bas E 50 50 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. Odaberite R avnote ža. 3 OK Napravite željena podešavanja. • Ako želite zatvoriti prozor s izbornikom, pritisnite gumb MENU ili EXIT . • Pritisnite gumb RETURN kako biste se vratili na prethodni ZASLON izbornika. 66 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA - NAČIN RADA ZVUKA Možete odabrati preferiranu postavku zvuka; Uobičajeno, Glazba, Kino, Sport i Igra, a prilagoditi možete i Visoki tonovi, Bas. Način rada zvuka omogućava vam da uživate u najboljoj kvaliteti zvuka bez posebnih postavki pošto televizor postavlja odgovarajući postavku ovisno o vrsti televizijskog programa. Standard, Glazba, Kino, Sport i lgra su tvornički postavljene postavke za optimalnu kvalitetu zvuka. Standardni Glazba Kino Sport Igra Nudi standardnu kvalitetu zvuka. glasnoća Ćisti zvuk II • Razina Ravnoteža Naćin zvuka Premjesti U redu. ZVUK Autom. glasnoća Ćisti zvuk II Premjesti U redu. : lskljućeno : lskljućeno 3 0 L + R : lskljućeno : lskljućeno 3 + R • Razina Ravnoteža Naćin zvuka : Standardni 0 LStandardni Standardni : Standardni Glazba • SRS TruSurround HD : lskljućeno • Visoki tonovi 50 • Bas E • SRS TruSurround HD : lskljućeno Kino • Visoki tonovi 50 Sport • Bas 50 lgra E 50 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. •Postavku Način zvuka možete prilagoditi i u brzom izborniku. Odaberite Način zvuka. 3 OK Odaberite postavku Standardni, Glazba, Kino, Sport ili lg ra. • Ako želite zatvoriti prozor s izbornikom, pritisnite gumb MENU ili EXIT . • Pritisnite gumb RETURN kako biste se vratili na prethodni ZASLON izbornika. 67 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI NAČIN ZVUK Autom. glasnoća Ćisti zvuk II • Razina Ravnoteža Naćin zvuka Premjesti U redu. ZVUK Autom. glasnoća Ćisti zvuk II Premjesti U redu. : lskljućeno : lskljućeno 3 0 L + R : lskljućeno : lskljućeno 3 0 L + • Razina Ravnoteža Naćin zvuka Standardni StandardniR(Korisnik) : Standardni (Korisnik) : Standardni : Standardni (Korisnik) : Standardni Glazba Sport lgra • SRS TruSurround HD : lskljućeno • Visoki tonovi 50 • Bas E • SRS TruSurround HD Kino : lskljućeno • Visoki tonovi 50 • Bas E 50 50 1 MENU 2 OK 4 Odaberite ZVUK. OK Odaberite Visoki tonovi, Bas. Odaberite željenu razinu glasnoće zvuka. Odaberite Način zvuka. 5 OK 3 OK Odaberite postavku Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra. SRS TruSurround HD Odaberite ovu opciju ako želite realističan zvuk. 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. Odaberite SRS TruSurround HD. • SRS TruSurround HD: TruSurround HD patentirana je SRS tehnologija koja rješava problem reprodukcije sadržaja 5. 1 na više kanala na dva zvučnika. Značajka Treble (Visoki tonovi), Bass (Bas) postavljena je na 50 i deaktivirana. 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. • Ako želite zatvoriti prozor s izbornikom, pritisnite gumb MENU ili EXIT . • Pritisnite gumb RETURN kako biste se vratili na prethodni ZASLON izbornika. G G su zaštitni znakovi SRS Labs, Inc. TruSurround HD tehnologije su pod zaštitom licence SRS Labs, Inc. 68 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA Postavke odabranog načina rada zvuka vraćaju se natrag na tvorničke postavke. ZVUK D Premjesti U redu. R Ravnoteža Naćin zvuka 0 L Ravnoteža Naćin zvuka 0 L : Standardni : Standardni • SRS TruSurround HD : lskljućeno • Visoki tonovi 50 • Bas Digitalni audio izlaz TV zvučnik E • SRS TruSurround HD : lskljućeno • Visoki tonovi 50 i Resetiranje postavki za zvuk. . . • Bas 50 • Vraćanje postavki Digitalni audio izlaz TV zvučnik E 50 : PCM : Uključeno • Vraćanje postavki : PCM : Uključeno 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. Odaberite Vraćanje postavki. 3 OK Pokreni postavljenu vrijednost. • Ako želite zatvoriti prozor s izbornikom, pritisnite gumb MENU ili EXIT . • Pritisnite gumb RETURN kako biste se vratili na prethodni ZASLON izbornika. 69 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM ODABIR DIGITALNOG AUDIO IZLAZA Ova vam funkcija omogućava postavljanje željenog digitalnog audio izlaza. TV može davati DOLBY Digital signal jedino ukoliko televizijski program odašilje DOLBY Digital audio signal. Kada je dostupan Dolby digital, odabirom Auto (Automatski) na izborniku Digital Audio Out postavit ćete SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) izlaz na Dolby Digital. Ako je na izborniku digital audio out odabrana opcija Auto (Automatski) kada dolby digital nije dostupan, SPDIF izlaz bit će PCM(Pulse-code modulation (Modulacija impulsnim kodom)). [. . . ] Ack [k][ ][ID uređaja][ ][OK/NG][PODACI][x] Bas možete i prilagoditi u izborniku ZVUK. Nisu aktivirani u slučaju da je način SRS TruSurround HD uključen ("On") te su postavljeni na 50. Na USB ulazu nema rada Prijenos [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci crveno : 00 ~ zeleno: 64 * Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka 1’. Ravnote ža (Naredba: k t) G Za podešavanje ravnoteže. 11. Odabir s OSD-a (Naredba: k l) G Za uključivanje/uključivanje OSD-a (zaslonskog izbornika) prilikom rada s daljinskim upravljačem. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA LG M1962D

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika LG M1962D.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag