Upute za upotrebu LG DP-450P

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom LG DP-450P. Nadamo se da vam je ovaj LG DP-450P korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča LG DP-450P.


LG DP-450P : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (3948 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   LG DP-450P (1814 ko)
   LG DP-450P ANNEXE 18 (3100 ko)
   LG DP-450P ANNEXE 333 (3509 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik LG DP-450P

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Ako niste sigurni koliki napon je dostupan u vasem domu, obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor napajanja, pogledajte upute za uporabu. Preoptereenje Nemojte preopteretiti zidne uticnice, produzne kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer moze doi do pozara ili elektricnog udara. Ulaz tekuina i predmeta Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz otvore na ureñaju jer mozete doi u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati kratki spoj i time pozar ili elektricni udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve tekuine preko ureñaja. Dodaci Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporucuje proizvoñac jer mogu nastati opasne situacije. Cisenje Odspojite ureñaj iz zidne uticnice prije cisenja ili odrzavanja. Za cisenje vanjskih povrsina ureñaja, upotrijebite krpu blago natopljenu vodom. Instaliranje Voda i vlaga Nemojte upotrebljavati ureñaje prikljucne na mrezni napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u vlaznom podrumu ili u blizini bazena. Servisiranje Kvarovi koji zahtijevaju servis Odspojite ureñaj iz zidne uticnice i obratite se strucnom servisnom osoblju u sljedeim slucajevima: - Ako se osteti ili spali mrezni kabel ili utikac. [. . . ] L (This Image) M (Multiple Images) Pridjeljuje oznaku za ispis (DPOF) trenutno odabranoj snimci ili je uklanja s nje. Odabire snimke i pridjeljuje im oznaku za ispis (DPOF) ili je uklanja s njih. E (Print): Ispis fotografija pomou pisaca Pogledajte str. Ova opcija ima istu funkciju kao opcija Print u izborniku HOME. (Rotate): Zakretanje fotografije Rotiranje fotografije. A Prikazite sliku koju zelite zakrenuti. C Kontrolnim tipkama v/V odaberite D Odaberite [E F] i zakrenite sliku tipkama b/B. E Pomou v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z. · Nije mogue okretati zastiene slike ili videozapise. · Slike snimljene drugom opremom mozda se nee moi okretati u ovom fotoaparatu. · Kod gledanja slika na osobnom racunalu, informacija o okretanju slike mozda nee biti vidljiva, ovisno o softveru. 53 Izbornik reprodukcije Za detalje o rukovanju 1 str. 30 = (Select Folder): Odabir mape za pregled slika Odabir mape u kojem je slika koju zelite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory Stick Duo" karticom. A Odaberite zeljenu mapu kontrolnim tipkama b/B. B Odaberite [OK] pomou v, zatim pritisnite z. Ponistenje odabira mape U koraku 2 odaberite [Exit], zatim pritisnite tipku z. z O mapama Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. · Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. · Kad na kartici "Memory Stick Duo" izradite vise mapa i prikaze se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju se sljedei indikatori: i: prijelaz na prethodnu mapu. k: prijelaz na prethodnu ili sljedeu mapu. 54 Prilagoavanje podesenja Podesavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings Mozete promijeniti tvornicke postavke koristei H (Manage Memory) ili ' (Settings) u izborniku HOME. Kontrolne tipke Tipka z Tipke v/V/b/B Tipka HOME 1 2 Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME. Ne mozete odabrati odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici kao odrediste za podatke koji e se kopirati. · Oznaka DPOF (Print order) koju dodate slici se brise kad kopirate podatke. 58 Manage Memory Za detalje o rukovanju 1 str. 55 J Memory Tool ­ Internal Memory Tool Ova postavka se ne pojavljuje kad je u aparat ulozen "Memory Stick Duo". Format Formatiranje unutarnje memorije. · Formatiranjem ete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, cak i zastiene slike. A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite tipku z. Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased". Formatiranje je dovrseno. Za odustajanje od formatiranja Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z. 59 ' Settings Za detalje o rukovanju 1 str. 55 ( Main settings ­ Main Settings 1 Tvornicke postavke su oznacene sa J. Beep Odabir zvucnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom. Ukljucuje se zvucni signal/zvuk zatvaraca kad pritisnete kontrolnu tipku/okidac. Zvucni signal/zvuk zatvaraca je iskljucen. Off Function Guide Kad koristite fotoaparat, prikazan je opis funkcija. J On Prikaz funkcijskog vodica. Iskljucenje funkcijskog vodica. Off Initialize Resetiranje svih postavki na tvornicke vrijednosti. A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Initialize] i pritisnite tipku z. Postavke se resetiraju na tvornicke. Odustajanje od resetiranja Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z. · Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje. 60 Settings Za detalje o rukovanju 1 str. 55 ( Main settings ­ Main Settings 2 Tvornicke postavke su oznacene sa J. USB Connect Odabir USB nacina za uporabu prilikom spajanja aparata na racunalo ili pisac kompatibilan s funkcijom PictBridge pomou visenamjenskog kabela. [. . . ] Ulozite li "Memory Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez uporabe M2 adaptera velicine Duo, mozda ga neete moi izvaditi iz fotoaparata. · Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat maloj djeci. Mogla bi ga slucajno progutati. 112 O akumulatorskoj bateriji Punjenje akumulatorske baterije Preporucujemo punjenje akumulatorske baterije pri temperaturi okolisa izmeñu 10°C i 30°C. Ako punite akumulatorsku bateriju na nizim ili visim temperaturama, punjenje mozda nee biti ucinkovito. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA LG DP-450P

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika LG DP-450P.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag