Upute za upotrebu LG DP-450

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom LG DP-450. Nadamo se da vam je ovaj LG DP-450 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča LG DP-450.


LG DP-450 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (3948 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   LG DP-450 (1814 ko)
   LG DP-450 ANNEXE 592 (3509 ko)
   LG DP-450 ANNEXE 963 (3100 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik LG DP-450

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] · Radi prevencije od pozara ili strujnog udara, na ureñaj ne postavljajte predmete ispunjene vodom, kao sto su vaze. Postavljanje · Nemojte postavljati ureñaj u nagnuti polozaj. · Ureñaj i diskove drzite dalje od opreme sa snaznim magnetima, poput mikrovalnih penica ili velikih zvucnika. · Nemojte stavljati teske predmete na ureñaj. Ovaj ureñaj pripada grupi laserskih ureñaja klase 1. [. . . ] Pri reprodukciji diska koji sadrzi samo JPEG slikovne datoteke pojavit e se poruka "NO AUDIO DATA" kad je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podesena na "AUTO", "JPEG". "JPEG" se pojavi na pokazivacu kad je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podesena na "IMAGE (JPEG)". 36 Podesavanje zvuka Promjena zvuka Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DATA CD (DivX video datoteke)/DATA DVD (DivX video datoteke) diskova snimljenim u vise audio formata (PCM, Dolby Digital, MPEG audio ili DTS), mogue je promijeniti audio format. Kod DVD VIDEO diskova snimljenih s visejezicnim zapisima, mozete odabrati zeljeni jezik dijaloga. Kod CD-ova, DATA CD-ova, DATA DVDova ili VIDEO CD-ova, mozete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i mozete slusati zvuk odabranog kanala preko oba zvucnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod diska na kojem je snimljena skladba tako da su na desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom kanalu glazba, mozete odabrati lijevi kanal i slusati samo glazbu preko oba zvucnika. 1 Tijekom reprodukcije pritisnite $ (audio). Pojavi se sljedei izbornik. Pri reprodukciji DVD VIDEO diska. 71 kako bi vidjeli kojem jeziku je pridijeljen odreñeni kôd. Kad je isti jezik prikazan dva ili vise puta, DVD VIDEO je snimljen u visestrukom (multiple) audio formatu. Pri reprodukciji DVD-VR diska Prikazane su vrste zapisa snimljenih na disk. Primjer: 1: MAIN (glavni zvuk) 1: SUB (pomoni zvuk) 1: MAIN + SUB (glavni i pomoni zvuk) Pri reprodukciji VIDEO CD-a, CD-a, DATA CD-a (MP3 audio) ili DATA DVD-a (MP3 audio) Pocetno podesenje je podcrtano. STEREO: Standardni stereo zvuk 1/L: Zvuk lijevog kanala (mono) 2/R: Zvuk desnog kanala (mono) Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX video) ili DATA DVD-a (DivX video) Odaberite jedan od prikazanih formata audio signala. Ukoliko se pojavi poruka "No audio data", ureñaj ne podrzava format audio signala sadrzanog na disku. Titlove je mogue mijenjati ako DivX video datoteka ima ekstenziju ". AVI" ili ". DIVX" te sadrzi informaciju o titlu unutar iste datoteke. Kod reprodukcije diska s titlovima, titl e mozda nestati kad pritisnete tipku FAST PLAY ili SLOW PLAY. Kako biste postigli zeljenu kvalitetu slike, ureñaj omoguuje podesavanje video signala DVD-a, VIDEO CD-a, DATA CD-a//DATA DVD-a u JPEG formatu ili DATA CD-a/ DATA DVD-a koji sadrzi DivX video datoteke. Kad odaberete "MEMORY", mozete dodatno podesavati svaki element slike (boju, svjetlinu, itd. ). 1 Pritisnite DISPLAY tijekom Pojavi se sljedei izbornik. reprodukcije. (Kod reprodukcije DATA CD-a/DATA DVD-a u JPEG formatu, pritisnite dvaput) 2 Tipkama X/x odaberite (CUSTOM PICTURE MODE), zatim pritisnite ENTER. Pojave se opcije funkcije "CUSTOM PICTURE MODE". 42 3 Pritisnite X/x za odabir zeljenog podesenja. Osnovno podesenje je podcrtano. DYNAMIC 2: prikaz slike uz poveani kontrast i jacinu boje vise od DYNAMIC 1. CINEMA 1: prikaz detalja na tamnim podrucjima uz poveanje razine crne boje. CINEMA 2: prikaz bijele boje je svjetliji a crne boje bogatiji uz poveanje kontrasta. MEMORY: za detaljnije podesavanje slike. Podesavanje znacajki slike u "MEMORY" Mogue je podesiti svaki element slike zasebno. HUE: mijenja balans boje. 1 U koraku 3 iz poglavlja "Podesavanje reproducirane slike" odaberite "MEMORY" i pritisnite ENTER. Pojavi se skala podesenja opcije "PICTURE". 4 Pritisnite ENTER. Pocne se primjenjivati odabrano podesenje. z Savjet Pri gledanju filmova, preporucuje se podesenje "CINEMA 1" ili "CINEMA 2". 2 3 4 Tipkama C/c podesite kontrast slike. Za prelazak na sljedeu ili prethodnu sliku bez pohrane tekueg podesenja, pritisnite X/x. Pritisnite ENTER. Podesenje je pohranjeno i pojavi se skala podesenja opcije "BRIGHTNESS". Ponovite korak 2 i 3 kako biste podesili "BRIGHTNESS", "COLOR" i "HUE". Za iskljucenje izbornika Pritisnite C RETURN ili DISPLAY. 43 Izostravanje slike (SHARPNESS) 4 Pritisnite ENTER. Aktivira se opcija. Za ponistenje podesenja "SHARPNESS" Funkcija SHARPNESS izostrava obrise slike na TV ekranu. U koraku 3 odaberite "OFF". 1 Pritisnite DISPLAY tijekom Pojavi se kontrolni izbornik. reprodukcije (kod reprodukcije DATA CD-a/DATA DVD-a s JPEG slikama pritisnite dvaput). 2 Tipkom X/x odaberite (SHARPNESS) te pritisnite ENTER. Pojave se opcije za "SHARPNESS". 3 Tipkom X/x odaberite razinu. 1: naglasava obrise. 2: naglasava obrise vise od podesenja 1. 44 Reprodukcija MP3 zvuka i JPEG slika Napomene MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke MP3 je tehnologija kompresije zvuka usklañena s ISO/IEC MPEG normama. [. . . ] Video zapisi kodirani DivX tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno malom velicinom datoteke. Dolby Digital (str. 17, 64) Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju je razvila korporacija Dolby Laboratories. U ovom formatu je straznji kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal. Dolby Digital osigurava iste diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka jednakog kao i kod "Dolby Digital" surround sustava kunog kina. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA LG DP-450

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika LG DP-450.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag