Upute za upotrebu LG DP-391B

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom LG DP-391B. Nadamo se da vam je ovaj LG DP-391B korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča LG DP-391B.


LG DP-391B : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2578 Ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik LG DP-391B

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Ako niste sigurni koliki napon je dostupan u vasem domu, obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor napajanja, pogledajte upute za uporabu. Preoptereenje Nemojte preopteretiti zidne uticnice, produzne kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer moze doi do pozara ili elektricnog udara. Ulaz tekuina i predmeta Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz otvore na ureñaju jer mozete doi u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati kratki spoj i time pozar ili elektricni udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve tekuine preko ureñaja. Dodaci Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporucuje proizvoñac jer mogu nastati opasne situacije. Cisenje Odspojite ureñaj iz zidne uticnice prije cisenja ili odrzavanja. Za cisenje vanjskih povrsina ureñaja, upotrijebite krpu blago natopljenu vodom. 2 Instaliranje Voda i vlaga Nemojte upotrebljavati ureñaje prikljucne na mrezni napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u vlaznom podrumu ili u blizini bazena. Servisiranje Kvarovi koji zahtijevaju servis Odspojite ureñaj iz zidne uticnice i obratite se strucnom servisnom osoblju u sljedeim slucajevima: - Ako se osteti ili spali mrezni kabel ili utikac. [. . . ] C U nekim uvjetima snimanja nije mogue prepoznavanje lica te aparat nee snimati. C Fotoaparat moze prepoznati osmijeh samo za jednu osobu prikazanu u okviru za prepoznavanje lica nakon pritiska okidaca dokraja. C Ako fotoaparat prepozna vise lica, prioritet ima lice dodirnuto prije pritiska okidaca dopola. Ako ne dodirnete nijedno lice, fotoaparat e odabrati glavni objekt kako bi odlucio kojem licu dati prioritet. C Slika mozda nee biti izostrena ako se udaljenost izmeñu fotoaparata i objekta promijeni nakon pritiska okidaca dokraja. Mozda se nee postii odgovarajua ekspozicija ako se promijene svjetlosni uvjeti okoline. C Okidanje e se mozda izvesti u pogresnom trenutku. z Savjeti za bolje prepoznavanje osmijeha A Nemojte pokrivati oci pramenovima kose. Smijesak se prepoznaje jasnije ako se vide zubi. 50 Izbornik snimanja Za detalje o rukovanju 1 str. Ne mozete odabrati funkciju cija ikona je prikazana sivom bojom. Raspolozivo Nije raspolozivo Za fotografije (Auto Adjustment/Scene Selection/Program Auto) Za videozapise Tvornicka postavka je oznacena sa J. REC Mode: Odabir nacina kontinuiranog snimanja Odabir izmeñu kontinuiranog i obicnog snimanja kod pritiska na okidac. J ~ (Normal) Iskljuceno kontinuirano snimanje. Snimanje do 100 slika zaredom kod pritiska i drzanja okidaca. a (Burst) C Bljeskalica je podesena na , (iskljuceno). BRK ±0. 3EV BRK ±0. 7EV BRK ±1. 0EV Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim vrijednostima ekspozicije (Exposure Bracket). Sto je vea BRK vrijednost, vea je i promjena ekspozicije. C Kad ne mozete pravilno odrediti ekspoziciju, snimajte u Exposure Bracket modu, s razlicitim ekspozicijama. ( ­ (­) J ] (Normal) Prema ­: slabije svjetlo bljeskalice. (+ (+) Prema +: jace svjetlo bljeskalice. C Za promjenu nacina rada bljeskalice pogledajte str. 45 Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih ociju Kad koristite bljeskalicu, ona se aktivira dva ili vise puta prije samog snimanja radi smanjenja efekta crvenih ociju. J 6 (Auto) Kad je funkcija Face Detection ukljucena, bljeskalica se automatski aktivira vise puta radi smanjenja efekta crvenih ociju. Bljeskalica se uvijek aktivira vise puta radi smanjenja efekta crvenih ociju. (On) / (Off) C Budui da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidac, drzite fotoaparat cvrsto kako biste sprijecili pomicanje. C Smanjivanje efekta crvenih ociju mozda nee dati zeljene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slucaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slucajevima. U takvom slucaju mozete ispraviti efekt crvenih ociju uporabom funkcije [Retouch] u izborniku reprodukcije nakon snimanja (str. C Ako n koristite funkciju Face Detect, funkcija Red Eye Reduction nee raditi cak ni kad je odabrana opcija [Auto]. C Ovo podesenje nije raspolozivo u nekim Scene Selection modovima (str. 49). Face Detection: Detekcija lica objekta Mozete promijeniti nacin izostravanja. - (Continuous) Uz detekciju lica snimanih osoba fotoaparat e takoñer izvesti izostravanje, podesiti bljeskalicu, ekspoziciju, balans bijelog te predbljesak za smanjenje efekta crvenih ociju. Oznaka detekcije lica Okvir lica s prioritetom Okvir detekcije lica Kad dodirnete odreñeno lice, okvir detekcije lica promijeni se u okvir lica s prioritetom. Ako dodirnete objekt koji nije lice, izostrit e se dio pored dodirnutog mjesta. J [ (When touched) Dodirnite zaslon, i ako fotoaparat prepozna lice, postupak je isti kao za [Continuous]. 56 Izbornik snimanja Za detalje o rukovanju 1 str. [. . . ] C Cesta uporaba zuma ili bljeskalice ima za posljedicu brze trosenje baterije. C Preporucujemo da ponesete rezervne baterije koje e omoguiti dva ili tri puta duze snimanje od ocekivanog i da prije pravog snimanja nacinite pokusnu snimku. C Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim mjestima, poput automobila ili pod izravnim djelovanjem sunceve svjetlosti. Kompatibilna baterija C NP-BD1 (isporucen) se moze koristiti samo u Cyber-shot modelima koji podrzavaju tip D. Ne moze se koristiti u Cyber-shot modelima koji podrzavaju tip T i druge vrste baterija. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA LG DP-391B

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika LG DP-391B.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag