Upute za upotrebu LG DP-391B

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom LG DP-391B. Nadamo se da vam je ovaj LG DP-391B korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča LG DP-391B.


Mode d'emploi LG DP-391B
Download
Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik LG DP-391B

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Sacuvajte ovaj prirucnik za kasniju uporabu. Pazljivo se pridrzavajte svih upozorenja, mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i u uputama za uporabu. UPOZORENJE Kako biste smanjili opasnost od pozara ili elektricnog udara, nemojte izlagati ureaj kisi ili vlazi. Uporaba Izvori napajanja Ureñaj se smije prikljuciti iskljucivo na izvor napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni koliki napon je dostupan u vasem domu, obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor napajanja, pogledajte upute za uporabu. Preoptereenje Nemojte preopteretiti zidne uticnice, produzne kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer moze doi do pozara ili elektricnog udara. Ulaz tekuina i predmeta Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz otvore na ureñaju jer mozete doi u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati kratki spoj i time pozar ili elektricni udar. [. . . ] Ukoliko je objekt previse osvijetljen ili previse zatamnjen, neete moi napraviti pravilan snimak s odabranom vrijednosti promjene ekspozicije. C Nee biti mogue snimati u Exposure Bracket nacinu ovisno o Scene nacinu (str. 49). EV: Podesavanje jacine svjetla Za rucno podesavanje ekspozicije. Ovaj izbornik jednak je izborniku koji se prikaze kad dodirnete ikonu podesenja ekspozicije u } nacinu. 34. Focus: Promjena nacina izostravanja Mozete promijeniti nacin izostravanja. Ako je automatsko izostravanje otezano, posluzite se izbornikom. Ovaj izbornik jednak je izborniku koji se prikaze kad dodirnete ikonu podesenja nacina izostravanja u } nacinu. 31. Metering Mode: Odabir nacina mjerenja svjetla Mozete promijeniti nacin izostravanja. Ako je automatsko izostravanje otezano, posluzite se izbornikom. Ovaj izbornik jednak je izborniku koji se prikaze kad dodirnete ikonu podesenja nacina mjerenja svjetla u } nacinu. 33. 52 Izbornik snimanja Za detalje o rukovanju 1 str. Ako je automatsko izostravanje otezano, posluzite se izbornikom. - (Continuous) Uz detekciju lica snimanih osoba fotoaparat e takoñer izvesti izostravanje, podesiti bljeskalicu, ekspoziciju, balans bijelog te predbljesak za smanjenje efekta crvenih ociju. Oznaka detekcije lica Okvir lica s prioritetom Okvir detekcije lica Kad dodirnete odreñeno lice, okvir detekcije lica promijeni se u okvir lica s prioritetom. Ako dodirnete objekt koji nije lice, izostrit e se dio pored dodirnutog mjesta. J [ (When touched) Dodirnite zaslon, i ako fotoaparat prepozna lice, postupak je isti kao za [Continuous]. 56 Izbornik snimanja Za detalje o rukovanju 1 str. 45 C Kad je ukljucena funkcija Face Detect - Ne mozete koristiti AF Illuminator. - Ne mozete koristiti funkciju Digital Zoom. C U Y (Soft Snap) nacinu, standardno podesenje je [Continuous]. C U funkciji Q (Smile Shutter), kontinuirano se aktivira funkcija Face Detect. C Funkcija moze detektirati do 8 lica snimanih osoba. Meñutim, kod snimanja s funkcijom Y (Soft Snap) mogu se detektirati samo 4 lica. C Kad fotoaparat detektira vise osoba u kadru, procijenit e koja je meñu njima najbitnija radi izostravanja. C Okvir u kojem se izvodi izostravanje e postati zelen kad dodirnete okidac dopola. [. . . ] C Kako bi sprijecili mrlje na prikljucku, kratko spajanje i sl. , koristite isporucenu kutiju za nosenje i cuvanje. 123 O punjacu baterije O punjacu baterije C Isporuceni punjac moze puniti samo baterije tipa D, T, R i E (i nikakve druge). Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjacu, te uzrokovati ozljede i opekotine. C S ovim fotoaparatom su kompatibilne baterije tipa D. C Uklonite napunjenu bateriju iz punjaca. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA LG DP-391B

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika LG DP-391B.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag