Upute za upotrebu KENWOOD KVT-729DVD

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD KVT-729DVD. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD KVT-729DVD korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD KVT-729DVD.


KENWOOD KVT-729DVD : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (12859 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD KVT-729DVD (7883 ko)
   KENWOOD KVT-729DVD INSTALLATION MANUAL (536 ko)
   KENWOOD KVT-729DVD MANUAL D INSTALLATION (7883 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD KVT-729DVD

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] MONITOR S DVD PRIJEMNIKOM KVT-729DVD UPUTA ZA UPORABU Croatian/00 (KEE) 01_B64_Croatian. indd 1 07. 4. 17 3:22:57 PM Sadržaj Kako čitati ovaj priručnik Sigurnosna upozorenja Napomene 4 6 7 Osnovne radnje 12 Gledanje DVD-a/VCD-a Funkcije dostupne tijekom reprodukcije Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Izbornik DVD diska Uvećanje slike VCD-a Izravno traženje 18 18 19 19 20 22 22 Upravljanje iPod-om Spajanje iPod-a Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona iPod popis 38 38 38 39 40 Upravljanje USB uređajem Slušanje glazbenog diska & audio datoteke Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Dodjela naziva disku Odabir mape (funkcija audio datoteke) Odabir diska (funkcija mjenjača diskova) Izravno traženje Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona USB popis Odabir mape 41 41 41 42 43 23 23 24 27 27 28 28 Gledanje televizije Funkcije dostupne tijekom gledanja TV-a Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Mod traženja Automatsko memoriranje Ručno memoriranje Odabir pohranjene stanice Dodjela naziva stanici 44 44 44 45 45 46 46 47 47 Gledanje video/slikovne datoteke Funkcije dostupne tijekom reprodukcije Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Podešavanje slike Odabir mape 29 29 29 30 31 31 Gledanje videa Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje 48 48 Slušanje radija Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Mod traženja Automatsko memoriranje Ručno memoriranje Odabir pohranjene stanice Radio Tekst Izravno traženje Podaci o stanju na cestama Traženje vrste programa 32 Upravljanje DAB prijemnikom 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Mod traženja Automatsko memoriranje skupa stanica Memorija prethodno podešenih usluga Odabir usluge Postavke jezičnog filtra Traženje vrste programa DAB obavijest 49 49 49 50 51 51 52 52 53 53 2 KVT-729DVD 01_B64_Croatian. indd 2 07. 4. 17 3:22:58 PM Odabir izvora Prikaz upravljačkog zaslona 54 54 Podešavanje slike Podešavanje slike 57 57 Upravljanje "hands-free" uređajem Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv 55 Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv 55 Funkcije upravljačkog zaslona Primanje poziva Brisanje broja Brzo biranje Pozivanje iz telefonskog imenika Ponovno pozivanje Postavljanje "hands-free" telefona Odabir "hands-free" telefona Brisanje "hands-free" telefona 58 58 59 59 60 60 62 63 63 64 Unos znakova Kako koristiti zaslon za unos znakova 56 56 Izbornik postavki Izbornik postavki Audio postavke Postavke zvučne skretnice Postavke DVD-a Postavke jezika Postavke roditeljske razine Postavke DivX-a Podaci o softveru Postavke iPod-a Postavke sustava Postavke AV sučelja Korisničko sučelje Unos pozadine Brisanje pozadine Odabir pozadine Podešavanje dodirnog zaslona Postavke sata Postavke monitora Postavljanje sigurnosnog koda Postavke TV-a RDS postavke Postavke DAB-a Odabir obavijesti AMP upravljanje Memorija postavki 66 66 66 67 67 68 69 70 70 70 71 72 73 75 75 76 76 77 78 80 81 82 82 83 83 84 Upravljanje zvukom Izbornik za upravljanje zvukom Upravljanje zvukom Upravljanje ekvalizatorom Postavke tona Upravljanje zonama 86 86 86 87 88 88 Daljinski upravljač Umetanje baterija Sklopka za mod daljinskog upravljača Najčešći postupci (AUD mod) DVD/VCD/CD/Audio datoteke (DVD mod) TV (TV mod) Radio (AUD mod) 90 90 90 91 92 93 94 Pomoć?Greška 95 96 DVD jezični kodovi Tehnički podaci 97 98 Hrvatski / Srpski Jezik 3 01_B64_Croatian. indd 3 07. 4. 17 3:22:59 PM Kako čitati ovaj priručnik Ovaj priručnik objašnjava rad s uređajem pomoću ilustracija. Mod traženja Podešavanje odabira stanica. Predočnici i maske prikazani u ovom priručniku su primjeri koji služe za objašnjenje postupaka. Stoga se oni mogu razlikovati od stvarnih predočnika ili maska, ili raspored na predočniku može biti drukčiji. Mod se mijenja slijedećim redosljedom svaki put kada dodirnete zaslon. Zaslon "AUTO1" "AUTO2" "MANU" Postavka Automatsko uključivanje stanice s dobrim prijemom. [. . . ] 1 Uključite mod memoriranih vrsta programa DAB obavijest Kada počne obavijest koju ste odabrali, bilo koji drugi izvor se automatski isključuje i uključuje se obavijest. Zaslon obavijesti 2 Odaberite vrstu programa 2 5 1 4 2 5 3 6 1 Prikaz vrste programa 2 Odabir vrste programa. Još jednim dodirom brišu se 4 5 i možete birati vrstu programa. 3 Traženje usluge u odabranoj vrsti programa Hrvatski / Srpski Jezik 53 01_B64_Croatian. indd 53 07. 4. 17 3:24:14 PM Odabir izvora Izvor koji želite slušati možete brzo uključiti. Prikaz upravljačkog zaslona 1 Otvorite upravljački zaslon Pritisnite nekoliko puta dok se ne pojavi upravljački zaslon. 2 Otvorite zaslon za biranje izvora 3 Odaberite izvor 2 1 3 4 2 1 2 3 4 Uključivanje odabranog izvora. (3 tipa) Prikaz upravljačkog zaslona "hands-free" uređaja. Pogledajte <Upravljanje "handsfree" uređajem> (stranica58). ⁄ • Prikazani izvor ovisi o vrsti priključenog uređaja. Osim toga, tipke za izvor koji nije priključen nisu u funkciji. 54 KVT-729DVD 01_B64_Croatian. indd 54 07. 4. 17 3:24:15 PM Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv Kada primate telefonski poziv, sustav automatski prestaje s reprodukcijom. Pojavljuje se zaslon telefonskog poziva ("CALL") i sustav prestaje s reprodukcijom. Zaslon telefonskog poziva ("CALL") Ako želite nastaviti slušati audio izvor tijekom telefonskog poziva. . . Sustav nastavlja reprodukciju zvuka tijekom telefonskog poziva. Sustav automatski nastavlja s reprodukcijom. ⁄ • Za uporabu funkcije TEL utišavanje, potrebno je spojiti žicu MUTE na vaš telefon pomoću pribora za telefon koji je moguće nabaviti u prodaji. Pogledajte <PRIRUČNIK ZA UPORABU>. Hrvatski / Srpski Jezik 55 01_B64_Croatian. indd 55 07. 4. 17 3:24:15 PM Unos znakova Kako koristiti zaslon za unos znakova Kada odaberete mod za dodjelu naziva disku ili sličan mod, pojavljuje se slijedeći zaslon za unos znakova. Ako izbrišete neki znak, dovedite kursor na njega i dodirnite ovu tipku. 5 Izlaz iz moda za unos znakova i povratak na prethodni zaslon. ⁄ • Znakove možete unositi tek nakon što povučete ručnu kočnicu. 56 KVT-729DVD 01_B64_Croatian. indd 56 07. 4. 17 3:24:16 PM Podešavanje slike Podešavanje slike Podešavanje slike na zaslonu. 1 Otvorite zaslon za lako upravljanje 7 Povratak na prethodni zaslon. ⁄ • Zaslon za podešavanje slike se pojavljuje tek nakon što povučete ručnu kočnicu. • Možete podesiti kvalitetu slike za zaslone kao što su izbornici pomoću izbornika <Postavke monitora> (stranica 78) u <Izborniku postavki>. 2 Otvorite zaslon za podešavanje slike DVD VIDEO Title Chap 1 Mode:Full 1 P 00:00:05 AV–OUT:AV–IN SCRN SRC DVD VIDEO Title 1 Chap 1 IN P 00:00:05 AT T 3 Podesite kvalitetu slike DIM OF F 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Auto ON 6 OK 7 1 Svjetlina Isključeno dok je uključen automatsko zatamnjivanje. 2 Nijansa Prikaz za sliku u NTSC sustavu na TV prijemniku, videu, iPod-u ili kameri za pogled unatrag. 3 Boja Prikaz jedino na TV prijemniku, videu, iPod-u ili zaslonu kamere za pogled unatrag. 4 Kontrast 5 Podešavanje razine crne boje 6 Postavke automatskog zatamnjivanja Dok je uključena opcija "On", predočnik se automatski zatamnjuje kada se smanji okolna rasvjeta . Hrvatski / Srpski Jezik 57 01_B64_Croatian. indd 57 07. 4. 17 3:24:17 PM Upravljanje "hands-free" uređajem • Prije uporabe morate uspostaviti vezu između mobitela i Bluetooth Hands Free primopredajnika. Također, svakako pročitajte priručnik za uporabu Bluetooth Hands Free primopredajnika. 9 10 11 12 13 Funkcije upravljačkog zaslona Otvaranje upravljačkog zaslona i korištenje različitih funkcija. 1 Otvorite upravljački zaslon 2 3 4 5 16 7 6 8 14 15 Pritisnite nekoliko puta dok se ne pojavi upravljački zaslon. [. . . ] Error 07–67 (Greška 07-67): Uređaj ne radi ispravno zbog nepoznatog uzroka. ➡ Pritisnite tipku za ponovno uključivanje uređaja. Ako se poruka "Error 07−67" još uvijek pojavljuje, obratite se najbližem Kenwood zastupniku. No Device (USB uređaj nije spojen)/ Disconnected (iPod nije spojen): USB uređaj/iPod je odabran kao izvor, iako nije spojen. ➡ Spojite ili izolirajte kabel i zatim pritisnite tipku za ponovno uključivanje (reset). Hot Error (Pregrijavanje uređaja): Kada temperatura u uređaju dosegne 60°C ili više, uključuje se zaštitni krug i nije moguće upravljati uređajem. U tom slučaju, pojavit će se ova poruka. ➡ Zamijenite izvor bilo kojim drugim osim USB uređaja/iPod-a. Spojite USB uređaj/iPod i ponovo odaberite USB uređaj/iPod kao izvor. No Music (Nema glazbe): Spojeni USB uređaj ne sadrži nijednu čitljivu audio datoteku. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD KVT-729DVD

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD KVT-729DVD.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag