Upute za upotrebu KENWOOD KVT-729DVD

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD KVT-729DVD. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD KVT-729DVD korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD KVT-729DVD.


Mode d'emploi KENWOOD KVT-729DVD
Download

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD KVT-729DVD (7883 ko)
   KENWOOD KVT-729DVD INSTALLATION MANUAL (536 ko)
   KENWOOD KVT-729DVD MANUAL D INSTALLATION (7883 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD KVT-729DVD

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] MONITOR S DVD PRIJEMNIKOM KVT-729DVD UPUTA ZA UPORABU Croatian/00 (KEE) 01_B64_Croatian. indd 1 07. 4. 17 3:22:57 PM Sadržaj Kako čitati ovaj priručnik Sigurnosna upozorenja Napomene 4 6 7 Osnovne radnje 12 Gledanje DVD-a/VCD-a Funkcije dostupne tijekom reprodukcije Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Izbornik DVD diska Uvećanje slike VCD-a Izravno traženje 18 18 19 19 20 22 22 Upravljanje iPod-om Spajanje iPod-a Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona iPod popis 38 38 38 39 40 Upravljanje USB uređajem Slušanje glazbenog diska & audio datoteke Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Dodjela naziva disku Odabir mape (funkcija audio datoteke) Odabir diska (funkcija mjenjača diskova) Izravno traženje Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona USB popis Odabir mape 41 41 41 42 43 23 23 24 27 27 28 28 Gledanje televizije Funkcije dostupne tijekom gledanja TV-a Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Mod traženja Automatsko memoriranje Ručno memoriranje Odabir pohranjene stanice Dodjela naziva stanici 44 44 44 45 45 46 46 47 47 Gledanje video/slikovne datoteke Funkcije dostupne tijekom reprodukcije Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Podešavanje slike Odabir mape 29 29 29 30 31 31 Gledanje videa Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje 48 48 Slušanje radija Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Mod traženja Automatsko memoriranje Ručno memoriranje Odabir pohranjene stanice Radio Tekst Izravno traženje Podaci o stanju na cestama Traženje vrste programa 32 Upravljanje DAB prijemnikom 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Mod traženja Automatsko memoriranje skupa stanica Memorija prethodno podešenih usluga Odabir usluge Postavke jezičnog filtra Traženje vrste programa DAB obavijest 49 49 49 50 51 51 52 52 53 53 2 KVT-729DVD 01_B64_Croatian. indd 2 07. 4. 17 3:22:58 PM Odabir izvora Prikaz upravljačkog zaslona 54 54 Podešavanje slike Podešavanje slike 57 57 Upravljanje "hands-free" uređajem Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv 55 Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv 55 Funkcije upravljačkog zaslona Primanje poziva Brisanje broja Brzo biranje Pozivanje iz telefonskog imenika Ponovno pozivanje Postavljanje "hands-free" telefona Odabir "hands-free" telefona Brisanje "hands-free" telefona 58 58 59 59 60 60 62 63 63 64 Unos znakova Kako koristiti zaslon za unos znakova 56 56 Izbornik postavki Izbornik postavki Audio postavke Postavke zvučne skretnice Postavke DVD-a Postavke jezika Postavke roditeljske razine Postavke DivX-a Podaci o softveru Postavke iPod-a Postavke sustava Postavke AV sučelja Korisničko sučelje Unos pozadine Brisanje pozadine Odabir pozadine Podešavanje dodirnog zaslona Postavke sata Postavke monitora Postavljanje sigurnosnog koda Postavke TV-a RDS postavke Postavke DAB-a Odabir obavijesti AMP upravljanje Memorija postavki 66 66 66 67 67 68 69 70 70 70 71 72 73 75 75 76 76 77 78 80 81 82 82 83 83 84 Upravljanje zvukom Izbornik za upravljanje zvukom Upravljanje zvukom Upravljanje ekvalizatorom Postavke tona Upravljanje zonama 86 86 86 87 88 88 Daljinski upravljač Umetanje baterija Sklopka za mod daljinskog upravljača Najčešći postupci (AUD mod) DVD/VCD/CD/Audio datoteke (DVD mod) TV (TV mod) Radio (AUD mod) 90 90 90 91 92 93 94 Pomoć?Greška 95 96 DVD jezični kodovi Tehnički podaci 97 98 Hrvatski / Srpski Jezik 3 01_B64_Croatian. indd 3 07. 4. 17 3:22:59 PM Kako čitati ovaj priručnik Ovaj priručnik objašnjava rad s uređajem pomoću ilustracija. Mod traženja Podešavanje odabira stanica. Predočnici i maske prikazani u ovom priručniku su primjeri koji služe za objašnjenje postupaka. Stoga se oni mogu razlikovati od stvarnih predočnika ili maska, ili raspored na predočniku može biti drukčiji. Mod se mijenja slijedećim redosljedom svaki put kada dodirnete zaslon. Zaslon "AUTO1" "AUTO2" "MANU" Postavka Automatsko uključivanje stanice s dobrim prijemom. [. . . ] 1 Odaberite uslugu koju želite pohraniti u memoriju 2 Odaberite mod automatskog memoriranja 2 Pohranite ju u memoriju 3 Pokrenite automatsko memoriranje Nastavite pritiskati dok se ne pojavi memorijski broj. Dodirnite ili . Automatsko memoriranje se isključuje kada se pohrani 6 stanica ili kada su sve stanice namještene. Hrvatski / Srpski Jezik 51 01_B64_Croatian. indd 51 07. 4. 17 3:24:12 PM Upravljanje DAB prijemnikom Odabir usluge Prikaz i uključivanje usluge u trenutnom skupu stanica. 1 Pokrenite biranje usluge Postavke jezičnog filtra Odabir jezika izbornika. 1 Otvorite postavke jezičnog filtra 2 Odaberite jezik 2 Odaberite uslugu 2 1 2 1 2 2 3 3 1 Odabir usluge. 3 Povratak na početni zaslon 3 Traženje usluge 1 Prikaz jezika 2 Odabir popisa jezika. 3 Povratak na početni zaslon 3 Tražite jezik 52 KVT-729DVD 01_B64_Croatian. indd 52 07. 4. 17 3:24:13 PM Traženje vrste programa Navođenje vrste programa i usluge traženja. 1 Uključite mod memoriranih vrsta programa DAB obavijest Kada počne obavijest koju ste odabrali, bilo koji drugi izvor se automatski isključuje i uključuje se obavijest. Zaslon obavijesti 2 Odaberite vrstu programa 2 5 1 4 2 5 3 6 1 Prikaz vrste programa 2 Odabir vrste programa. 3 4 5 su prikazani i možete birati jezik. Još jednim dodirom brišu se 4 5 i možete birati vrstu programa. 3 Traženje usluge u odabranoj vrsti programa Hrvatski / Srpski Jezik 53 01_B64_Croatian. indd 53 07. 4. 17 3:24:14 PM Odabir izvora Izvor koji želite slušati možete brzo uključiti. Prikaz upravljačkog zaslona 1 Otvorite upravljački zaslon Pritisnite nekoliko puta dok se ne pojavi upravljački zaslon. 2 Otvorite zaslon za biranje izvora 3 Odaberite izvor 2 1 3 4 2 1 2 3 4 Uključivanje odabranog izvora. (3 tipa) Prikaz upravljačkog zaslona "hands-free" uređaja. Pogledajte <Upravljanje "handsfree" uređajem> (stranica58). ⁄ • Prikazani izvor ovisi o vrsti priključenog uređaja. Osim toga, tipke za izvor koji nije priključen nisu u funkciji. 54 KVT-729DVD 01_B64_Croatian. indd 54 07. 4. 17 3:24:15 PM Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv Kada primate telefonski poziv, sustav automatski prestaje s reprodukcijom. Pojavljuje se zaslon telefonskog poziva ("CALL") i sustav prestaje s reprodukcijom. Zaslon telefonskog poziva ("CALL") Ako želite nastaviti slušati audio izvor tijekom telefonskog poziva. . . Sustav nastavlja reprodukciju zvuka tijekom telefonskog poziva. Sustav automatski nastavlja s reprodukcijom. ⁄ • Za uporabu funkcije TEL utišavanje, potrebno je spojiti žicu MUTE na vaš telefon pomoću pribora za telefon koji je moguće nabaviti u prodaji. Pogledajte <PRIRUČNIK ZA UPORABU>. Hrvatski / Srpski Jezik 55 01_B64_Croatian. indd 55 07. 4. 17 3:24:15 PM Unos znakova Kako koristiti zaslon za unos znakova Kada odaberete mod za dodjelu naziva disku ili sličan mod, pojavljuje se slijedeći zaslon za unos znakova. Zaslon za unos znakova 1 4 3 4 1 2 5 1 Pomicanje kursora. Ako izbrišete neki znak, dovedite kursor na njega i dodirnite ovu tipku. 4 Pomicanje zaslona sa znakovima prema gore ili dolje. [. . . ] Ako ovaj pokazivač nastavi treptati ili ne možete izvaditi disk, obratite se Kenwood zastupniku. Disc Error (Greška na disku): ➡ Provjerite USB uređaj. Moguć je neki problem s priključenim USB uređajem. ➡ Zamijenite izvor bilo kojim drugim osim USB. Skinite USB uređaj. Authorization Error (Greška pri autorizaciji): Nije uspjelo spajanje na iPod. Umetnut je nečitljiv disk. Read Error (Greška u čitanju): • Disk je vrlo prljav. ➡ Uklonite iPod i ponovo ga priključite. Uređaj ne podržava iPod. ➡ Pogledajte <iPod uređaji koji se mogu spojiti na ovaj uređaj> (stranica 7). Obnovite Vaš iPod: iPod sadrži stariju inačicu softvera od one koju ovaj uređaj podržava. ➡ Očistite disk prema uputama u odlomku <Rukovanje CD-ima> (stranica 8). • Disk je umetnut naopako. ➡ Umetnite disk tako da strana s tekstom gleda prema gore. Region code Error (Greška regionalnog koda): Disk koji ste željeli reproducirati je zaštićen regionalnim kodom i ne može se reproducirati na ovom uređaju. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD KVT-729DVD

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD KVT-729DVD.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag