Upute za upotrebu KENWOOD KDV-7241

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD KDV-7241. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD KDV-7241 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD KDV-7241.


KENWOOD KDV-7241 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (5241 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD KDV-7241 (5253 ko)
   KENWOOD KDV-7241 INSTALLATION (377 ko)
   KENWOOD KDV-7241 INSTALLATION MANUAL (5253 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD KDV-7241

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DVD-PRIJEMNIK KDV-7241 UPUTA ZA UPORABU Croatian/00 (KEE) KDV-7241_E_HRV. indb 1 08. 6. 6 9:59:18 PM Sadržaj Prije uporabe Vrsta diska koji je moguće reproducirati Prije rukovanja uređajem Osnovni postupci — Upravljačka ploča 3 6 7 9 10 12 Osnovni postupci — Daljinski upravljač Glavni dijelovi i obilježja Slušanje radija Slušanje drugih vanjskih sastavnica Ujednačavanje zvuka Dodjeljivanje naslova izvorima Postupci s izbornikom Više o uređaju Otklanjanje smetnji Specifikacije 26 27 28 29 37 42 44 Prilikom otežanog prijema FM stereo emitiranja Ugađanje postaja s dovoljnom snagom signala Automatsko postavljanje FM postaja— SSM (sekvencijska memorija postaja s jakim signalom) Ručno postavljanje Odabir prethodno spremljenih postaja Traženje FM RDS programa—PTY traženje Aktiviranje/deaktiviranje TA/PTY prijema u stanju mirovanja Pronalaženje istoga programa—prijem praćenjem mreže Automatski odabir postaje—traženje programa Postupci s diskovima Odabir načina reprodukcije Odabir zapisa na popisu Zabrana izbacivanja diska Postupci uporabom daljinskog upravljača: Postupci pomoću retka na zaslonu (DVD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG) 17 2 | KDV-7241 KDV-7241_E_HRV. indb 2 08. 6. 6 9:59:20 PM Prije uporabe 2UPOZORENJE Kako bi se izbjegle ozljede ili požar, poduzmite sljedeće mjere opreza: • Radi sprječavanja kratkog spoja, nikada nemojte stavljati ili ostavljati metalne predmete (kao što su kovanice ili alat) u uređaju. • Ne gledajte dulje vrijeme niti ne zadržavajte pogled na zaslonu uređaja dok upravljate vozilom. Ukoliko trebate rukovati uređajem dok upravljate vozilom, svakako to učinite uz izuzetnu pažnju i s obzirom na uvjete u prometu. Upozorenja na zaslonu • Zaslon ugrađen u ovaj uređaj proizveden je s visokom preciznošću, no može imati neke neispravne točke prikaza. – Kemijske promjene pojavljuju se u unutrašnjosti i uzrokuju kvar. [. . . ] : Stanka (izvođenje okvir po okvir ukoliko se pritisne tijekom stanke). : Odabir mape. +( = )= Odabir zapisa (unutar iste mape). : +( = Odabir zapisa. )= : Tijekom PBC reprodukcije. . . • Za povrat na prethodne izbornike, pritisnite Za poništavanje PBC reprodukcije 1 2 +( = )= • Za završetak PBC, pritisnite / . . +( = )= Odabir zapisa (unutar iste mape). : : Zaustavljanje reprodukcije. +( = )= : Odabir zapisa. *1 Brzina traženja: x2 ] x5 ] x10 ] x20 ] x60 *2 Brzina sporog izvođenja: 1/32 ] 1/16 ] 1/8 ] 1/4 ] 1/2 *3 Brzina traženja: x2 ] x10 *4 Brzina traženja: ¡1 ] ¡2 ] ¡3 *5 Brzina traženja: ¡1 ] ¡2 Hrvatski / Srpski jezik | 23 KDV-7241_E_HRV. indb 23 08. 6. 6 9:59:31 PM Uvećanje prikaza (Zoom in) Tijekom reprodukcije filma. . . Tijekom stanke. . . ZOOM 1 ZOOM 2 ZOOM OFF ZOOM 1 ZOOM OFF ZOOM 2 ZOOM 6 ZOOM 3 ZOOM 4 ZOOM 5 Za poništenje uvećanja, odaberite “ZOOM OFF” (uvećanje isključeno). Pomak uvećanog dijela. Postupci pomoću retka na zaslonu (DVD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/ JPEG) Postupci se vrše na zaslonu koristeći daljinski upravljač. ~ Ÿ ! Prikaz retka na zaslonu. (☞ stranica 25) (dva puta) Odaberite stavku. Izvršite odabir. Ukoliko se pojavi skočni izbornik. . . • Za unos vremena/brojeva. . . : Pomak položaja unosa : Odaberite broj Za uklanjanje retka sa zaslona 24 | KDV-7241 KDV-7241_E_HRV. indb 24 08. 6. 6 9:59:33 PM Redak na zaslonu Informacije Postupak DVD -V TIME TITLE C. RPT CHAP RPT T02-C03 TOTAL 1:25:58 Gore je prikazan primjer za DVD Video. Stavke prikazane na retku na zaslonu variraju s obzirom na vrstu diska. 1 Vrsta diska 2 • DVD: Format audio signala • VCD: PBC 3 Način reprodukcije* DVD Video T. INT: Uvod u zapis 4 Informacije o reprodukciji Trenutni naslov/poglavlje T02-C03 TRACK 01 Trenutni zapis F001-T001 Trenutna mapa/zapis F001-F002 Trenutna mapa/datoteka 5 Prikaz vremena Proteklo vrijeme izvođenja diska TOTAL Preostalo vrijeme za taj naslov T. REM (za DVD) Preostalo vrijeme za disk (za druge) TIME Proteklo vrijeme izvođenja trenutnog poglavlja/zapisa REM Preostalo vrijeme trenutnog poglavlja/zapisa 6 Stanje reprodukcije Izvođenje Traženje unazad/unaprijed Sporo izvođenje prema nazad/naprijed Stanka. Zaustavljanje 7 Sličice postupaka Promjena načina prikaza vremena TIME (vidi 5) Traženje vremena (navođenje određene scene unosom vremena. ) TITLE Traženje naslova (prema broju) CHAP Traženje poglavlja (prema broju) TRACK Traženje zapisa (prema broju) RPT Ponovljeno izvođenje* INT Izvođenje uvoda* RND Izvođenje slučajnim redoslijedom* Promjena jezika zvučnog zapisa ili audio kanala Promjena jezika podteksta (titlova) Promjena kuta gledanja * ☞ stranica 20 Hrvatski / Srpski jezik | 25 KDV-7241_E_HRV. indb 25 08. 6. 6 9:59:33 PM Slušanje drugih vanjskih sastavnica AV-ULAZ Vanjski uređaj možete spojiti na utičnice LINE IN/VIDEO IN. DISP: Pritisnite ukoliko se ne pojavi reprodukcija slike, a na zaslonu se pojave informacije o izvoru (ovaj prikaz). Dodijeljeni naslov (☞ stranica 28) ☞ stranica 27 POWER]ON AV-IN FLAT AV-INPUT 15: 45 ~ Ÿ Odaberite “AV-IN”. Uključite spojeni uređaj i započnite s izvođenjem s tog izvora. Ako odaberete <Camera Mirror> (zrcalna kamera) za <AV Input> (AV ulaz) (☞ stranica 34), neke poruke o stanju, poput promjene razine glasnoće, neće se pojaviti na zaslonu tijekom prikaza slike. 26 | KDV-7241 KDV-7241_E_HRV. indb 26 08. 6. 6 9:59:34 PM Ujednačavanje zvuka POWER]ON Edit +03 60. 0 Hz ENT Store Odabir načina reprodukcije zvuka Pohrana vlastitih podešavanja Moguće je pohraniti vlastite postavke u User1, User2 i User3. ~ AV Menu Setup ENT 1 Enter Ponovite korake ~ i Ÿ, zatim. . . Equalizer Flat Hard Rock R&B Pop Jazz ENT Ÿ Sličica izbornika ekvalizatora AV Menu Exit Edit +03 Equalizer ENT Enter ! 60. 0 Hz ENT Store Odaberite način reprodukcije zvuka. Equalizer Flat Hard Rock R&B Pop Jazz ENT 2 Ugodite. Exit • Za pretpostavljene vrijednosti svakog od načina reprodukcije zvuka, ☞ stranica 40. 3 Pohranite. User Store User1 User2 User3 ENT Store Hrvatski / Srpski jezik | 27 KDV-7241_E_HRV. indb 27 08. 6. 6 9:59:34 PM Dodjeljivanje naslova izvorima Pritisnite : Promjena skupa znakova Držite: Brisanje naslova POWER]ON Title Entry AV-In Name MY BEST DISP A a 0 Á á ENT Store Naslove možete dodijeliti i za “AV-IN”. Primjer: Dodjeljivanje naslova za “AV-IN” ! Dodijelite naslov. 1 Odaberite znak, zatim se pomaknite na položaj za unos. ~ Ÿ Odaberite “AV-IN”. Prikaz zaslona za unos naslova. 1 AV Menu Setup ENT Enter 2 AV Menu Mode ENT Enter ⁄ • Za promjenu skupa znakova, pritisnite DISP. (Za dostupne znakove, ☞ stranica 40. ) 2 Ponovite korak 1 sve dok ne završite s unosom naslova. • Najveći broj znakova je 16. Završite postupak. Sličica rada s izbornikom Mode Title Entry Title Entry AV-In Name AV-INPUT DISP A a 0 Á á ENT Store 28 | KDV-7241 KDV-7241_E_HRV. indb 28 08. 6. 6 9:59:35 PM Postupci s izbornikom POWER]ON Postavka Ekvalizator Zvuk AV Menu Setup ENT Enter Način Popis Primjer Promjena postavke <High Pass Filter> (visokopropusni filtar) ! Sound Fader/Balance Volume Adjust Subwoofer High Pass Filter Crossover Through ~ AV Menu Setup ENT Enter Ÿ Nedostupne stavke bit će prikazane svijetlo. Sličica izbornika zvuka AV Menu ⁄ • Za neke stavke, ponovite ove korake za podešavanje sporednih stavki. High Pass Filter Through On ENT Exit Sound ENT Enter Stavke izbornika Setup AV Menu Display Clock Disc Setup 1 Disc Setup 2 Equalizer Sound Setup ENT Enter Tuner List Input Mode Others • Indikatori na zaslonu mogu se mijenjati u skladu s promjenom specifikacija. Hrvatski / Srpski jezik | 29 KDV-7241_E_HRV. indb 29 08. 6. 6 9:59:35 PM Početno: Podcrtano Setup (Postavka) Stavke izbornika Demonstration (Demonstracija) Wall Paper (Pozadina) Scroll (Pomak) Postavke koje je moguće odabrati, [stranica opisa] Off (isklj. ) : Poništava. On (uklj. ) : Prikazuje podatke o oznaci tijekom izvođenja MP3/WMA/ WAV zapisa. [. . . ] • Čak i ako je odabrano <4:3 Pan Scan>, veličina zaslona može postati <4:3 Letterbox> za neke diskove. Hrvatski / Srpski jezik | 39 KDV-7241_E_HRV. indb 39 08. 6. 6 9:59:38 PM Zvučni signali emitirani na stražnje priključnice Preko analognih priključnica (Speaker out/LINE OUT-izlaz zvučnika/linijski izlaz) Emitira se 2-kanalni signal. Prilikom izvođenja višekanalno kodiranog diska, višekanalni signali miješaju se za manji broj kanala. • DTS zvuk nije moguće reproducirati. Preko DIGITAL OUT priključnice digitalnog izlaza Emitiraju se digitalni signali (Linear PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG Audio). • Za reproduciranje višekanalnog zvuka poput Dolby Digital, DTS i MPEG Audio, spojite pojačalo ili dekoder kompatibilan s tim višekanalnim izvorima na ovu priključnicu i ispravno podesite <D. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD KDV-7241

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD KDV-7241.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag