Upute za upotrebu KENWOOD KDV-5244U

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD KDV-5244U. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD KDV-5244U korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD KDV-5244U.


KENWOOD KDV-5244U : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (920 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD KDV-5244U KAC-X1R (922 ko)
   KENWOOD KDV-5244U BROCHURE (922 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD KDV-5244U

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DVD-ČITAČ KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 UPUTA ZA UPORABU © Croatian/00 (E2W) KDV-5244U_00_E2_Croatian. indd 1 09. 4. 13 9:14:54 AM Sadržaj Prije uporabe Za prvu uporabu Prije prve uporabe uređaja Postavke jezika DSP postavke 3 7 Rad prijemnika Automatski unos u memoriju PTY (Program Type) Vrsta programa Prethodno postavljene vrste programa Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa 24 Ostale funkcije 8 Aktiviranje sigurnosnog koda Isključivanje sigurnosnog koda 26 Osnovne funkcije upravljačke ploče Opće funkcije Funkcije prijemnika Funkcije reprodukcije za DVD/ USB/ iPod Ugađanje zvuka 10 14 Upravljanje zvukom Audio postavke Odabir pohranjene krivulje ekvalizatora Ručno podešavanje ekvalizatora Podešavanje položaja Odabir kabine Podešavanje zvučnika Postavke X’Over DTA (digitalno poravnanje vremena) Memorija zvučnih postavki Pozivanje prethodno postavljenog zvuka 27 Upravljanje funkcijama/ Izbornik postavki Postavke sata/ prikaza Ručno podešavanje sata Odabir prikaza teksta Postavke prikaza AV ulaza Prednja ploča sa zaštitom od krađe Upravljanje diskom/ USB-om putem daljinskog upravljača 16 Prije uporabe Reprodukcija diska Reprodukcija USB uređaja Osnovni postupci Prikaz statusa i upravljačkih elemenata na zaslonu Izbornik DVD-VIDEO diska Izbornik DVD-VR Izbornik Video CD PBC Zumiranje Traženje vremena Izravno traženje Odabir datoteke Osnovne funkcije daljinskog upravljača Dodatak Pribor/ Postupak ugradnje Spajanje kabela na priključke Ugradnja/Skidanje uređaja Kvarovi i moguća rješenja Tehnički podaci 32 33 36 37 39 40 42 Upravljanje iPod-om putem daljinskog upravljača 20 Prije uporabe Reprodukcija s iPod-a Mod traženja: Upravljanje glazbenim diskom/ audio datotekama/iPod-om putem upravljačke ploče 21 Traženje glazbe/videa Traženje glazbe/videa za iPod Ručno upravljanje iPod-om Osnovni postupci sa izmjenjivačem diskova (dodatno) O funkcijama prema izvoru reprodukcije U ovom priručniku, funkcije koje se mogu koristiti s različitim izvorima reprodukcije su slijedeće: DVD-VIDEO Funkcija reprodukcije DVD-VIDEO. iPod 2 | KDV-5244U/ KDV-5544U/ KDV-4244/ KDV-4544 KDV-5244U_00_E2_Croatian. indd 2 09. 4. 13 9:14:54 AM Prije uporabe 2UPOZORENJE Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere: • Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. • Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme. • Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite. [. . . ] “REPEAT”: Ponavljanje datoteke (“ONE”), ponavljanje svega (“ALL”), i isključivanje ponavljanja (“OFF”). “RANDOM”: Nasumična reprodukcija skladbi (“SONGS”), nasumična reprodukcija albuma* (“ALBUMS”), i isključivanje nasumične reprodukcije (“OFF”). “AUDIO BOOK”: Normalna brzina (“NORMAL”), veća brzina (“FASTER”), i manja brzina (“SLOWER”). 1 Popis kategorija 2 Informacije o zapisu 3 Popis zapisa 4 Pritisnite [ENTER] tipku ⁄ • * Dostupno samo ako odaberete “All Albums” ili “All” u “Albums” iz izbornika “MENU”. 1 Pokrenite način traženja Pritisnite [TOP MENU] ili [MENU] tipku. 2 Odaberite stavku izbornika Pritisnite tipku [5] ili [∞] za odabir izbornika Glazba/ video/ nasumičan odabir skladbe 20 | KDV-5244U/ KDV-5544U/ KDV-4244/ KDV-4544 KDV-5244U_00_E2_Croatian. indd 20 09. 4. 13 9:15:08 AM Upravljanje glazbenim diskom/audio datotekama/iPod-om putem upravljačke ploče Traženje glazbe/videa MPEG/DivX® JPEG Audio File CD Funkcija uređaja KDV-5244U/ KDV-5544U Traženje glazbe/videa za iPod Tražite skladbu/video (na iPod-u) koji želite reproducirati. Odabir zapisa/datoteke koju želite slušati s uređaja ili medija koji se trenutno reproducira. 1 Pokrenite traženje glazbe/videa Pritisnite [ ] tipku. Prikazuje trenutni naziv audio datoteke. 1 Pokrenite traženje glazbe/videa Pritisnite [ ] tipku. Prikazano je “SEARCH”. 2 Tražite skladbu/video Način rada Pomicanje između stavki Traženje s preskakanjem *1 Izbor stavke Povratak na prethodnu stavku Povratak na glavni izbornik Postupak Uključite tipku [AUD]. Pritisnite [FM+] tipku. 2 Potražite zapis/datoteku Audio File MPEG/DivX® JPEG Način rada Pomicanje između mapa/ datoteka Odabir mape/datoteke Povratak na prethodnu mapu Povratak na izvornu mapu Postupak Zakrenite tipku [AUD] ili pritisnite tipku [FM+]/[AM–]. Držite pritisnutu [4] tipku najmanje 1 sekundu. Držite pritisnutu [FM+] tipku najmanje 1 sekundu. Traženje prema početnom Držite pritisnutu tipku [ ] najmanje 1 slovu sekundu. Položaj trenutno prikazane stavke je označen na traci s ikonama u osam koraka. : Označava da ste odabrali mapu. ✍ Stablo mapa nije prikazano, a redom su prikazane samo mape s datotekama. Pogledajte <Redoslijed reprodukcije audio datoteka> (stranica 4). CD Isključivanje traženja glazbe/videa Pritisnite [ ] tipku. Traženje glazbe prema početnom slovu Možete odabrati slovo abecede iz trenutno odabranog popisa traženih stavki (izvođač, album, itd. ). Način rada Kretanje između glazbenih zapisa Odabir glazbenog zapisa Povrat na prvi glazbeni zapis Postupak Zakrenite tipku [AUD] ili pritisnite tipku [FM+]/[AM–]. Držite pritisnutu [4] tipku najmanje 1 sekundu. 1 Uključivanje traženja po abecedi Držite pritisnutu tipku [ Prikazuje se “A B C …”. ] najmanje 1 sekundu. • Ako ne možete tražiti zapis prema abecedi u trenutno odabranoj stavci traženja, podaci na zaslonu se ne mijenjaju. Isključivanje traženja glazbe/videa Pritisnite [ ] tipku. ⁄ • Traženje glazbe/videa nije dostupno tijekom nasumične reprodukcije. 2 Odaberite početno slovo za traženje Način rada Pomak na sljedeći znak. Isključivanje traženja po abecedi Postupak Zakrenite tipku [AUD] ili pritisnite tipku [4]/[¢]. Pritisnite [ ] tipku. 3 Određivanje odabranog početnog slova. Pritisnite tipku za glasnoću [AUD]. Kada je traženje dovršeno, funkcija traženja glazbe/videa se ponovo vraća na položaj odabranog slova. Slijedeća stranica 3 Hrvatski / Srpski jezik | 21 KDV-5244U_00_E2_Croatian. indd 21 09. 4. 13 9:15:08 AM Upravljanje glazbenim diskom/audio datotekama/iPod-om putem upravljačke ploče ⁄ • * Traženje s preskakanjem: Broj skladbi koje će biti preskočene se određuje prema omjeru ukupnog broja skladbi u trenutno odabranom popisu. Podesite korak preskakanja pomoću “SKIP” u <Upravljanje funkcijama> (stranica 11). Ako držite ovaj gumb pritisnut 3 sekunde ili duže, skladbe će se preskakati na 10% neovisno o podešenju. • Vrijeme pretrage po abecedi može biti dugo ovisno o broju skladbi na iPod-u ili u strukturi mape. • Kada odabirete početni znak u traženju po abecedi, unesite “*” za traženje slova ili “1” za traženje brojki. • Ako pri traženju po abecedi prvi niz znakova počinje s članom "a", "an" ili "the", funkcija traženja će zanemariti taj član. 1 Funkcija uređaja KDV-5244U/ KDV-5544U Ručno upravljanje iPod-om Omogućuje upravljanje iPod-om putem tipki na iPod-u. [. . . ] Ukoliko kod “E-99” ne nestaje, obratite se najbližem servisnom centru. Ako poruka o greški ne nestane nakon što izvadite i ponovo umetnete disk, obratite se najbližem servisnom centru. Ako se disk ne može izvaditi ili ako zaslon nastavi treptati čak i kada se disk pravilno umetne, molimo isključite uređaj i obratite se najbližem servisnom centru. NA DVICE: • Spojen je USB uređaj koji nije podržan. Pogledajte <O audio datotekama> (stranica 4) u vezi informacija o podržanim modelima iPod-a. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD KDV-5244U

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD KDV-5244U.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag