Upute za upotrebu KENWOOD KDC-W8534

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD KDC-W8534. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD KDC-W8534 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD KDC-W8534.


KENWOOD KDC-W8534 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1435 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD KDC-W8534 (1436 ko)
   KENWOOD KDC-W8534 KAC-X1R (1436 ko)
   KENWOOD KDC-W8534 BROCHURE (1436 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD KDC-W8534

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] CD UREDJAJ KDC-W8534 UPUTA ZA UPORABU Croatian/00 (KEE) KDC-W8534_00_Croatian. Indd 1 05. 12. 8 6:29:20 PM Sadržaj Sigurnosna upozorenja Napomene O CD-ima O AAC, MP3 i WMA Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki Opće značajke Napajanje Biranje izvora Glasnoća Prigušivanje zvuka Upravljanje zvukom Subwoofer izlaz Audio postavke Upravljanje zvučnim poljem Sustav upravljanja zvukom Upravljanje izjednačivačem WOW upravljanje Upravljanje premošćivanjem Rad s memorijom Pozivanje iz memorije Prednja ploča zaštićena od krađe Podešavanje kuta prednje ploče TEL utišavanje Mijenjanje načina prikaza Promjena grafičkog dijela zaslona Izbor pozadine Odabir teksta za prikaz Mijenjanje prikaza teksta Odabir boje slova Mijenjanje vanjskog prikaza 4 5 7 8 9 10 Radio prijemnik Ugađanje i biranje postaje Ugađanje izravnim pristupom U memoriji pohranjene prethodno ugođene postaje Automatski unos u memoriju Prethodno ugođene postaje 25 RDS 27 Informacije o stanju na cestama Pomicanje radio teksta PTY (Program Type) Vrsta programa Prethodno postavljene vrste programa Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom Reprodukcija CD-a i audio datoteke Reprodukcija vanjskog diska Brzo premotavanje prema naprijed i nazad Pretraživanje zapisa/datoteke Pretraživanje diska/mape Izravno traženje zapisa/datoteke Izravno pretraživanje diska Ponavljanje zapisa/datoteke/diska/mape Kratko preslušavanje Izvođenje slučajnim odabirom Nasumično izvođenje iz spremnika Nasumično izvođenje svega Odabir mape Promjena načina izvođenja Traženje prema početnom slovu Dodjela naziva disku (DNPS) Pomicanje teksta/naziva 30 2 | Hrvatski / Srpski Jezik KDC-W8534_00_Croatian. Indd 2 05. 12. 8 6:29:20 PM Sustav izbornika 37 Sustav izbornika Sigurnosni kod Ton dodirnog senzora Ručno podešavanje sata Namještanje datuma Rad s datumima Sinkronizacija sata DSI pokazivač da je sustav onemogućen (Disabled System Indicator) Osvjetljenje s mogućnošću odabira Upravljanje osvjetljenjem zaslona Prigušivanje osvjetljenja Postavke ugrađenog pojačala Postavke sustava dualnog područja B. M. S. odvajanje frekvencije AMP upravljanje Vijesti s podešavanjem vremena Lokalno pretraživanje Način traženja postaja AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija Ograničavanje RDS područja (funkcija ograničavanja područja) Automatsko traženje boljeg prijema informacija o stanju na cestama Mono prijem Postavke prikaza pomoćnog ulaza i dodjela naziva disku Odabir ruskih slova Pomicanje teksta Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza Tajmer za isključivanje uređaja Postavke čitanja CD-a Učitavanje slika Glasovno kazalo Prikaz inačice ACDrive firmware-a Prikaz jedinstvenog ID-a Postavljanje demonstracije Osnovne funkcije daljinskog upravljača Pribor/ Postupak ugradnje Spajanje kabela na priključke Ugradnja Skidanje uređaja Kvarovi i moguća rješenja Tehnički podaci 47 49 50 52 53 54 58 WOW, SRS i znak su zaštitni znaci SRS Labs, Inc. Hrvatski / Srpski Jezik | 3 KDC-W8534_00_Croatian. Indd 3 05. 12. 8 6:29:21 PM Sigurnosna upozorenja 2UPOZORENJE Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere: • Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljaje metalne predmete (npr. • Ne zadržavajte dulje pogled na zaslonu uređaja tijekom vožnje. [. . . ] Kada je uključena, na zaslonu je "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON". • Pritisnite [¢] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma. 2 Isključivanje/uključivanje ponovnog izvođenja (Repeat Play) Pritisnite [4] ("REP") tipku. Svakim pritiskom tipke mijenja se način ponovnog izvođenja kako je opisano u nastavku. CD i vanjski disk Ponovo izvođenje Ponavljanje zapisa Ponavljanje diska (u mjenjaču diskova) Isključeno Zaslon "Track Repeat ON" "Disc Repeat ON" "Repeat OFF" Audio datoteke Ponovo izvođenje Ponavljanje datoteke Ponavljanje mape Isključeno Zaslon "File Repeat ON" "Folder Repeat ON" "Repeat OFF" Funkcija mjenjača diskova Nasumično izvođenje iz spremnika Izvođenje svih pjesama na diskovima u mjenjaču slučajnim redoslijedom. 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Kratko preslušavanje Sviranje početnog dijela svake pjesme na disku u mjenjaču ili mapi audio datoteka koju slušate kako bi pronašli pjesmu koju želite čuti. Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "M. RDM". Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9). 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku. Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "SCAN". Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9). 2 Uključivanje/isključivanje nasumičnog izvođenja iz spremnika Pritisnite [6] ("M. RDM") tipku. Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje nasumično izvođenje iz spremnika. Kada je uključena, na zaslonu je "Magazine RDM ON". • Pritisnite [¢] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma. 2 Započnite kratko preslušavanje Pritisnite [2] ("SCAN") tipku. Na zaslonu je "Scan ON"/ "Track Scan ON"/ "File Scan ON". 3 Otpustite tipku kada zasvira pjesma koju želite čuti Pritisnite [2] tipku. 32 | Hrvatski / Srpski Jezik KDC-W8534_00_Croatian. Indd 32 05. 12. 8 6:29:37 PM Funkcija audio datoteke Nasumično izvođenje svega Izvođenje audio datoteka snimljenih na disku slučajnim redoslijedom. Prikaz naziva mape Prikazuje naziv trenutne mape. 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku. Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [3] ne pokaže "RDM". Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9). Prikaz broja mape Prikazuje broj koji pripada trenutno odabranoj mapi. • Odabir mape ne radi kad je uključeno <Nasumično izvođenje svega> (stranica 33). 2 Uključite nasumično izvođenje svega Držite pritisnutu [3] ("RDM") tipku najmanje 1 sekundu. Kada je uključena, na zaslonu je "All Random ON". 3 Odaberite razinu mape* Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Pomoću [FM] tipke pomičete se za 1 razinu dolje, a pomoću [AM] tipke za 1 razinu gore. Odabir mape na istoj razini Pritisnite [4] ili [¢] na tipki za upravljanje. Pritiskom na [4] na tipki za upravljanje pomičete se na prethodnu mapu, a sa [¢] na sljedeću mapu. Povrat na gornju razinu* Pritisnite [3] ("HOME") tipku. • * Ne možete koristiti ovu funkciju ukoliko <Promjena načina izvođenja> (stranica 34) nije podešena na "Folder Mode" tijekom reprodukcije ACDrive. Prestanak nasumičnog izvođenja svega Pritisnite [3] ("RDM") tipku. • Pritisnite [¢] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma. Funkcija audio datoteke Odabir mape Brzi odabir mape koju želite slušati. 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku. Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [5] ne pokaže "FSEL". Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9). 2 Pokrenite odabir mape Pritisnite [5] ("FSEL") tipku. Tijekom odabira podaci o mapi prikazuju se kako slijedi. Pomicanje prikaza naziva mape Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde. 4 Odaberite mapu za izvođenje Pritisnite [1] ("OK") tipku. Prestaje odabir mape i izvodi se audio datoteka prikazana u mapi. Prestanak odabira mape Pritisnite [2] ("EXIT") tipku. Hrvatski / Srpski Jezik | 33 KDC-W8534_00_Croatian. Indd 33 05. 12. 8 6:29:37 PM Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom Rad ACDrive diska Rad ACDrive diska Promjena načina izvođenja Uređivanje redoslijeda izvođenja pjesama po kategorijama. Traženje prema početnom slovu Pjesmu koju želite čuti možete potražiti prema početnom slova naziva stila, albuma ili imena izvođača. 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku. Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] ne pokaže "S. MODE". [. . . ] ? ? Hrvatski / Srpski Jezik | 55 KDC-W8534_00_Croatian. Indd 55 05. 12. 8 6:29:49 PM Kvarovi i moguća rješenja Audio datoteka kao izvor zvuka ? Nije moguća reprodukcija audio datoteke. ☞ Očistite medij, pogledavši u poglavlje Čišćenje CD-a sekcije <O CD-ima> (stranica 7). ☞ Očistite medij, pogledavši u poglavlje Čišćenje CD-a sekcije <O CD-ima> (stranica 7). ✔ --☞ Ponekad vrijeme nije točno prikazano zbog uvjeta pri snimanju audio datoteke. Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava. Eject: U izmjenjivaču diskova nije napunjen spremnik diskova. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD KDC-W8534

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD KDC-W8534.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag