Upute za upotrebu KENWOOD KDC-W7534U

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD KDC-W7534U. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD KDC-W7534U korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD KDC-W7534U.


KENWOOD KDC-W7534U : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1354 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD KDC-W7534U (1402 ko)
   KENWOOD KDC-W7534U KAC-X1R (1402 ko)
   KENWOOD KDC-W7534U BROCHURE (1402 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD KDC-W7534U

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] CD UREDJAJ KDC-W7534U UPUTA ZA UPORABU Croatian/00 (KEE) KDC-W7534U_00_E_Croatian. Indd 1 06. 2. 20 9:53:26 AM Sadržaj Sigurnosna upozorenja Napomene O CD-ima O AAC, MP3 i WMA O USB uređaju Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki Opće značajke Napajanje Biranje izvora Glasnoća Prigušivanje zvuka System Q Upravljanje zvukom Podesite stavku upravljanja zvukom Audio postavke Podešavanje zvučnika Subwoofer izlaz TEL utišavanje Podešavanje kuta prednje ploče Prednja ploča zaštićena od krađe Mijenjanje načina prikaza Promjena grafičkog dijela zaslona Izbor pozadine Odabir teksta za prikaz Mijenjanje prikaza teksta Odabir boje slova Mijenjanje vanjskog prikaza 4 5 7 8 10 11 12 Radio prijemnik Ugađanje i biranje postaje U memoriji pohranjene prethodno ugođene postaje Automatski unos u memoriju Prethodno ugođene postaje 23 RDS 25 Informacije o stanju na cestama Pomicanje radio teksta PTY (Program Type) Vrsta programa Prethodno postavljene vrste programa Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa CD/USB uređaj/Audio datoteka/ Upravljačke funkcije vanjskog diska 28 Reprodukcija CD-a i audio datoteke Reprodukcija USB uređaja Reprodukcija vanjskog diska Brzo premotavanje prema naprijed i nazad Pretraživanje zapisa/datoteke Pretraživanje diska/mape Ponavljanje zapisa/datoteke/diska/mape Kratko preslušavanje Izvođenje slučajnim odabirom Nasumično izvođenje iz spremnika Nasumično izvođenje svega Promjena načina izvođenja Odabir Odabir datoteke Odabir mape 1 Odabir mape 2 Traženje prema početnom slovu Dodjela naziva disku (DNPS) Pomicanje teksta/naziva 2 | Hrvatski / Srpski Jezik KDC-W7534U_00_E_Croatian. Indd 2 06. 2. 20 9:53:26 AM Sustav izbornika 36 Pribor/ Postupak ugradnje Spajanje kabela na priključke Ugradnja Skidanje uređaja Kvarovi i moguća rješenja Tehnički podaci 46 47 49 50 51 55 Sustav izbornika Sigurnosni kod Ton dodirnog senzora Ručno podešavanje sata Namještanje datuma Rad s datumima Sinkronizacija sata DSI pokazivač da je sustav onemogućen (Disabled System Indicator) Osvjetljenje s mogućnošću odabira Upravljanje osvjetljenjem zaslona Prigušivanje osvjetljenja Postavke ugrađenog pojačala Postavke sustava dualnog područja B. M. S. odvajanje frekvencije AMP upravljanje Vijesti s podešavanjem vremena Lokalno pretraživanje Način traženja postaja AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija Ograničavanje RDS područja (funkcija ograničavanja područja) Automatsko traženje boljeg prijema informacija o stanju na cestama Mono prijem Postavke prikaza pomoćnog ulaza i dodjela naziva disku Odabir ruskih slova Pomicanje teksta Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza Tajmer za isključivanje uređaja Postavke čitanja CD-a Glasovno kazalo Prikaz inačice ACDrive firmware-a Prikaz jedinstvenog ID-a Prethodno ugođena memorija Pozivanje prethodno ugođenog zvuka Postavljanje demonstracije The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories. Hrvatski / Srpski Jezik | 3 KDC-W7534U_00_E_Croatian. Indd 3 06. 2. 20 9:53:27 AM Sigurnosna upozorenja 2UPOZORENJE Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere: • Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljaje metalne predmete (npr. • Ne zadržavajte dulje pogled na zaslonu uređaja tijekom vožnje. [. . . ] Kada je uključena, na zaslonu je "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON". • Pritisnite [¢] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma. 2 Uključite nasumično izvođenje svega Držite pritisnutu [3] ("RDM") tipku najmanje 1 sekundu. Kada je uključena, na zaslonu je "All Random ON". Prestanak nasumičnog izvođenja svega Pritisnite [3] ("RDM") tipku. • Pritisnite [¢] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma. Hrvatski / Srpski Jezik | 31 KDC-W7534U_00_E_Croatian. Indd 31 06. 2. 20 9:53:44 AM CD/USB uređaj/Audio datoteka/Upravljačke funkcije vanjskog diska Funkcija ACDrive medija Funkcija audio datoteke Promjena načina izvođenja Uređivanje redoslijeda izvođenja pjesama po kategorijama. Odabir Brzi odabir datoteke ili mape koju želite preslušati. 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku. Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [5] ne pokaže "FSEL". Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11). 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku. Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] ne pokaže "S. MODE". Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11). 2 Pokrenite odabir Pritisnite [5] ("FSEL"/ "EXIT") tipku. Zaslon "FILE SELECT"*1 "FOLDER SELECT1"/ "FOLDER SELECT" "FOLDER SELECT2"*2 Završetak odabira Odabir Pogledajte <Odabir datoteke> (stranica 33). Pogledajte <Odabir mape 2> (stranica 34). 2 Odaberite način reprodukcije Pritisnite [1] ("S. MODE") tipku. Svakim pritiskom tipke mijenja se način izvođenja kako je opisano u tablici dolje. Način reprodukcije "PlayList Mode" "Genre Mode" "Artist Mode" "Album Mode" "Folder Mode" Uređivanje kategorije Redoslijed izvođenja. Prema mapi snimljenoj na mediju. • Informacija o kategoriji svake pjesme jesu podaci snimljeni upravitelju medija prilikom generiranja ACDrive medija. • Najava pri promjeni načina reprodukcije isključuje se kako je opisano u <Glasovno kazalo> (stranica 43). • Moguće je odabrati proširenje informacija o načinu izvođenja tipkama [AM] i [FM]. • Odabir ne radi kad je uključeno <Nasumično izvođenje svega> (stranica 31). • *1 Funkcija nije moguća ukoliko je <Izvođenje slučajnim odabirom> (stranica 31) postavljeno na "ON". • *2 Ne možete koristiti ovu funkciju ukoliko <Promjena načina izvođenja> (stranica 32) nije podešena na "Folder Mode" tijekom reprodukcije ACDrive medija. 3 Odaberite datoteku/ mapu Pogledajte obješnjenje izvođenog postupka za svaki od odabranih načina rada. Izmjena prikaza naziva datoteke/ mape Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde. Prekid odabira Pritisnite [2]/ [5] ("EXIT") tipku. • Tijekom izvođenja ACDrive medija moguće je prekinuti najavu odabirom mape pomoću funkcije <Glasovno kazalo> (stranica 43). • Prilikom odabira datoteke ne vrši se najava <Glasovno kazalo> (stranica 43). 32 | Hrvatski / Srpski Jezik KDC-W7534U_00_E_Croatian. Indd 32 06. 2. 20 9:53:45 AM Funkcija audio datoteke Funkcija audio datoteke Odabir datoteke U mapi koja se trenutno izvodi možete odabrati audio datoteku prema nazivu datoteke. Odabir mape 1 Ciljnu mapu možete odabrati odabirući razine mapa u kojima se nalazi. To je prikladni način ukoliko audio datotekama upravljate pomoću mapa. 1 Pokrenite odabir datoteke Pritisnite [5] ("FSEL"") tipku. Prikaz naziva datoteke Prikazuje naziv trenutne datoteke. 1 Pokrenite Odabir mape 1 Pritisnite [5] ("FSEL"") tipku. Odaberite zaslon "FOLDER SELECT1"/ "FOLDER SELECT". Prikaz naziva mape Prikazuje naziv trenutne mape. Prikaz broj adatoteke Označava broj datoteke koja je trenutno odabrana. 2 Odaberite datoteku Pritisnite [4] ili [¢] na tipki za upravljanje. Prijelaz preko datoteka s 10 pjesama u uređaju Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. [. . . ] ✔ --☞ Ponekad vrijeme nije točno prikazano zbog uvjeta pri snimanju audio datoteke. Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava. Eject: U izmjenjivaču diskova nije napunjen spremnik diskova. • Broj datoteka ili mapa pohranjenih na priključenom USB uređaju veći je od dozvoljenog. • Datotečni sustav priključenog USB uređaja je oštećen. ➪ Ponovno kopirajte datoteke i mape za USB uređaj prema uputama na http:// www. kenwood. com/usb/. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD KDC-W7534U

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD KDC-W7534U.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag