Upute za upotrebu KENWOOD KDC-237

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD KDC-237. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD KDC-237 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD KDC-237.


KENWOOD KDC-237 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (599 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD KDC-237 (597 ko)
   KENWOOD KDC-237 (595 ko)
   KENWOOD KDC-237 KAC-X1R (598 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD KDC-237

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] CD UREDJAJ KDC-237 UPUTA ZA UPORABU Croatian/00 (KEE) KDC-237_Croatian r2. indd 1 06. 10. 31 5:47:45 PM Sadržaj Sigurnosna upozorenja Napomene Opće značajke Napajanje Biranje izvora Glasnoća Prigušivanje zvuka Upravljanje zvukom Audio postavke Bass Boost Podešavanje zvučnika Mijenjanje prikaza na zaslonu Prednja ploča zaštićena od krađe TEL utišavanje 3 4 6 Sustav izbornika 17 Radio prijemnik Ugađanje i biranje postaje U memoriji pohranjene prethodno ugođene postaje Automatski unos u memoriju Prethodno ugođene postaje 10 Sustav izbornika Ton dodirnog senzora Ručno podešavanje sata Sinkronizacija sata DSI pokazivač da je sustav onemogućen (Disabled System Indicator) Prigušivanje osvjetljenja Vijesti s podešavanjem vremena Lokalno pretraživanje Način traženja postaja AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija Ograničavanje RDS područja (funkcija ograničavanja područja) Automatsko traženje boljeg prijema informacija o stanju na cestama Mono prijem Postavke prikaza pomoćnog ulaza Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza Tajmer za isključivanje uređaja Postavljanje demonstracije Pribor/ Postupak ugradnje 12 Spajanje kabela na priključke Ugradnja Kvarovi i moguća rješenja 15 Tehnički podaci 21 22 24 25 26 RDS Informacije o stanju na cestama PTY (Program Type) Vrsta programa Prethodno postavljene vrste programa Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa Značajke CD uređaja Reprodukcija CD-a Brzo premotavanje prema naprijed i nazad Pretraživanje zapisa Ponavljanje zapisa Kratko preslušavanje Izvođenje slučajnim odabirom 2 | Hrvatski / Srpski Jezik KDC-237_Croatian r2. indd 2 06. 10. 31 5:47:46 PM Sigurnosna upozorenja 2UPOZORENJE Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere: • Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljaje metalne predmete (npr. • Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. Za svaku sigurnost, ugradnju i ožičenje prepustite stručnjaku. Ne stavljajte CD-ove veličine 8 cm (3 inča) u CD utor uređaja Ako pokušate umetnuti CD veličine 8 cm s adapterom u uređaj, adapter se može odvojiti od CD-a i oštetiti uređaj. Zamagljenje leća Kad uključite grijanje vozila pri hladnom vremenu, na lećama CD uređaja može se nataložiti rosa ili para. Ukoliko se pojavi zamagljenje leća, CD uređaj može prestati reproducirati zvuk. [. . . ] Pritisnite [4] ili [¢] na tipki za upravljanje. Ponavljanje zapisa Ponovno izvođenje pjesme koju slušate. Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje funkcija ponavljanje pjesme. Kada je uključena, na zaslonu je "TRAC REP". Kratko preslušavanje Izvođenja prvog dijela svake pjesme na disku koji slušate i kako bi pronašli pjesmu koju tražite. 1 Započnite kratko preslušavanje Pritisnite [SCAN] tipku. Na zaslonu je "TRAC SCN". 2 Otpustite kada svira pjesma koju želite slušati Pritisnite [SCAN] tipku. Izvođenje slučajnim odabirom Izvođenje svih pjesama na disku slučajnim redoslijedom. Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje izvođenje slučajnim redoslijedom. Kada je uključena, na zaslonu je "DISC RDM". ⁄ • Pritisnite [¢] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma. 16 | Hrvatski / Srpski Jezik KDC-237_Croatian r2. indd 16 06. 10. 31 5:47:56 PM Sustav izbornika Gumb za upravljanje RDS pokaziva Zaslon s izbornikom Sustav izbornika Postavljanje kratkog zvučnog signala i drugih funkcija za vrijeme rada. Nakon osnovnog objašnjenja slijedi osvrt o stavkama izbornika i njihovom postavljanju. 4 Završite rad s izbornicima Pritisnite [MENU] tipku. ⁄ • Prikazuju se druge stavke - one na koje se može primijeniti gore opisani postupak - za koje su unesene tablice njihovih postavki. Objašnjenje stavki na koje se gornji postupak ne može primijeniti (<Ručno podešavanje sata> itd. ) navedeno je korak po korak. 1 Pokrenite rad s izbornicima Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu. Na zaslonu je "MENU". 2 Odaberite stavku izbornika Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Primjer: Kada želite postaviti kratki zvučni signal, na zaslonu odaberite "BEEP". U mirovanju Ton dodirnog senzora Uključivanje/isključivanje tona provjere izvođenja operacije (kratki zvučni signal). Zaslon "BEEP ON" "BEEP OFF" Postavka Čuje se kratki zvučni signal. Kratki zvučni signal je isključen. 3 Postavite stavku izbornika Pritisnite [4] ili [¢] na tipki za upravljanje. Primjer: Prilikom odabira stavke "BEEP", svakim pritiskom tipke postavka se mijenja na uključeno "BEEP ON" ili isključeno "BEEP OFF". Za postavljanje drugih stavki, vratite se na korak 2 i nastavite s podešavanjem. Hrvatski / Srpski Jezik | 17 KDC-237_Croatian r2. indd 17 06. 10. 31 5:47:56 PM Sustav izbornika U mirovanju Prigušivanje osvjetljenja Funkcijom prigušivanja možete smanjiti osvijetljenost zaslona. Zaslon "DIM ON" "DIM OFF" Postavka Prigušivanje osvjetljenja zaslona. Osvjetljenje zaslona se ne prigušuje. Ručno podešavanje sata ⁄ • Podešavanje sata može se vršiti ukoliko je <Sinkronizacija sata> (stranica 18) Isključeno. 1 Odaberite podešavanja sata Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Odaberite zaslon "CLK ADJ". 2 Pokrenite podešavanja sata Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu. Prikaz sata trepće. Vijesti s podešavanjem vremena Prijemnik se automatski uključuje u trenutku kada započine emitiranje vijesti, čak i ako ne slušate radio. Zaslon i postavka "NEWS OFF" "NEWS 00M" "NEWS 90M" Kada je postavljeno "NEWS 00M" — "NEWS 90M" uključena je funkcija prekida slušanja trenutnog programa čim započne emitiranje vijesti. Kada vijesti započnu, na zaslonu se prikazuje "NEWS" i program se prebacuje se na vijesti. … 3 Namjestite sate Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Namjestite minute Pritisnite [4] ili [¢] na tipki za upravljanje. 4 Završite podešavanje sata Pritisnite [MENU] tipku. U mirovanju Sinkronizacija sata Usklađivanje podatka o vremenu RDS postaje i sata vašeg uređaja. [. . . ] • Ako utor za ugradnju uređaja ima poklopac, ugradite uređaj tako da prednja ploča prilikom otvaranja i zatvaranja ne dodiruje poklopac. • Postavite uređaj tako da je kut postavljanja 30° ili manje. Hrvatski / Srpski Jezik | 21 KDC-237_Croatian r2. indd 21 06. 10. 31 5:48:00 PM Spajanje kabela na priključke Ulaz FM/AM antene Antena (ISO) Adaptor anternske konvezije (ISO-JASO) (Pribor br. 3) Osigurač (10A) Ožičenje (Pribor br. 1) TEL kabel za prigušivanje (Smedji) Priključiti na terminal koji ie povezan ili sa zvukom telefona ili za vrijeme razgovora. ⁄ Ako nema nikakvih priključenja, kabel ne smije ispasti. Za priključenje navigacijskog sustava Kenwood, poslužite se navigacijskim priručnikom. Kontrola napajanja/Motor antena kontrolni kabel (Plavo/Bijelo) Priključiti na terminal kontrole napajanja kad se koristi pojačalo snage (opcionalno) ili na terminal kontrole antene u vozilu. Kabel akumulatora (Žuto) Kabel za paljenje (Crveno) ⁄ Pogledajte slijedeću stranicu. Nožica A–7 (Crveno) Nožica A–4 (Žuto) A konektor B konektor 22 | Hrvatski / Srpski Jezik KDC-237_Croatian r2. indd 22 06. 10. 31 5:48:00 PM Uputstvo o funkcijama priključaka Brojevi nožica za ISO priključke Priključak za vanjsko napajanje A-4 A-5 A-7 A-8 Priključak zvučnika B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 Boja kabela Funkcije 2UPOZORENJE Spajanje na ISO priključak Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u 2 ili 3, spajanje izvedite kako je prikazano. Pri ugradnji uređaja u Volkswagen vozila, obavezno spojite kabele kao je prikazano točkom 2 u nastavku. Žuto Plavo/bijelo Crveno Crni Ljubičasta Ljubičasto/crni Siva Sivo/crni Bijelo Bijelo/crni Zelena Zeleno/crni Akumulator Napajanje Paljenje (parkirni položaj - ACC) Uzemljenje Zadnji desni (+) Zadnji desni (–) Prednji desni (+) Prednji desni (–) Prednji lijevi (+) Prednji lijevi (–) Zadnji lijevi (+) Zadnji lijevi (–) 1 (Uobičajene postavke) Nožica A-7 (crveno) ISO priključka vozila je povezana s paljenjem, a nožica A-4 (žuto) povezana je na stalno napajanje. Kabel za paljenje (crveno) Uređaj Kabel akumulatora (žuto) Nožica A–7 (crveno) Vozilo Nožica A–4 (žuto) 2 Nožica A-7 (crveno) ISO priključka vozila je spojena na stalno napajanje, a nožica A-4 (žuto) spojena je na paljenje. Kabel za paljenje (crveno) Uređaj Kabel akumulatora (žuto) Nožica A–7 (crveno) Vozilo Nožica A–4 (žuto) 3 Nožica A-4 (žuto) ISO priključka vozila je slobodna, dok je nožica A-7 (crveno) spojena na stalno napajanje (ili su obje nožice A-7 (crveno) i A-4 (žuto) spojene na stalno napajanje). Kabel za paljenje (crveno) Uređaj Kabel akumulatora (žuto) Nožica A–7 (crveno) Vozilo Nožica A–4 (žuto) ⁄ • Kad je spajanje izvedeno kao u točki 3 gore, napajanje uređaja neće biti povezano s kontakt ključem. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD KDC-237

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD KDC-237.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag