Upute za upotrebu KENWOOD KDC-234SG

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD KDC-234SG. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD KDC-234SG korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD KDC-234SG.


KENWOOD KDC-234SG : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (857 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD KDC-234SG (843 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD KDC-234SG

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Korištenje osigurača s pogrešnim vrijednostima može uzrokovati kvar na uredjaju. • Za vrijeme instaliranja, koristite samo vijke koji su isporučeni u opremi. Korištenje neodgovarajućih vijaka može dovesti do oštećenja uredjaja. Ne stavljajte CD-ove veličine 8 cm (3 inča) u prorez CD uredjaja Ako pokušate ubaciti CD veličine 8 cm s adapterom u uredjaj, adapter se može odvojiti od CD-a i oštetiti uredjaj. Hrvatski / Srpski Jezik | 3 KDC-234SG_01_Croatian r1. indd 3 05. 11. 30 10:17:00 AM Napomene • Ako se pojave problemi za vrijeme instaliranja, savjetujte se s prodavačem Kenwood opreme. Uredjaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti kad se pritisne tipka Reset. Oznaka proizvoda koji upotrebljavaju laser (Osim u nekim područjima) CLASS 1 LASER PRODUCT Naljepnica je nalijepljena na kućištu/kutiji i pokazuje da uredjaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. [. . . ] Namjestite minute Pritisnite [4] ili [¢] na tipki za upravljanje. 5 Završite podešavanje sata Pritisnite [CLK] tipku. Prednja ploča zaštićena od krađe Prednju ploču uređaja možete odvojiti i ponijeti sa sobom, što pomaže u sprječavanju krađe. Skidanje prednje ploče Pritisnite tipku za otpuštanje. Prednja ploča je otključana i možete je odvojiti. • Prednja ploča je precizan dio opreme i može se lako oštetiti udarcima ili trzajima. • Ne izlažite prednju ploču izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj vrućini ili vlazi. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom. Ponovno pričvršćivanje prednje ploče 1 Poravnajte izbočine na uređaju i utore u prednjoj ploči. Izbočenja Utori 2 Pritisnite prednju ploču dok ne klikne. Prednja ploča je zaključana i možete je upotrebljavati. Hrvatski / Srpski Jezik | 9 KDC-234SG_01_Croatian r1. indd 9 05. 11. 30 10:17:02 AM Radio prijemnik Gumb za upravljanje MONO SRC 1–6 Prikaz valnog područja Prikaz frekvencije AUTO pokaziva ST pokaziva Pohranjeni broj postaje Monauralni pokazivač Ugađanje i biranje postaje Biranje postaje. Način traženja postaja Odaberite način traženja postaja. Svakim pritiskom mijenja se način traženja postaja kako je opisano u nastavku. Način traženja postaja Zaslon Automatsko traženje "AUTO 1" pokazivač Traženje prethodno "AUTO 2" podešenih postaja pokazivač Ručno — Postupak Automatsko traženje postaja. Odaberite zaslon "CD". • Ako je CD umetnut, pokazivač "IN" je uključen. Brzo premotavanje prema naprijed i nazad Brzo premotavanje prema naprijed Pritisnite [¢] na tipki za upravljanje. Za izvođenje melodije zapisane na tom mjestu, otpustite tipku. Stanka i izvođenje Pritisnite tipku za upravljanje. Kako izvaditi CD Pritisnite [0] tipku. Pretraživanje zapisa Odabir pjesme koju želite čuti. Pritisnite [4] ili [¢] na tipki za upravljanje. 12 | Hrvatski / Srpski Jezik KDC-234SG_01_Croatian r1. indd 12 05. 11. 30 10:17:03 AM Ponavljanje zapisa Ponovno izvođenje pjesme koju slušate. Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje funkcija ponavljanje pjesme. Kada je uključena, uključen je pokazivač "REP". Kratko preslušavanje Izvođenja prvog dijela svake pjesme na disku koji slušate i kako bi pronašli pjesmu koju tražite. 1 Započnite kratko preslušavanje Pritisnite [SCAN] tipku. "SCN" indikator je uključen. 2 Otpustite kada svira pjesma koju želite slušati Pritisnite [SCAN] tipku. Izvođenje slučajnim odabirom Izvođenje svih pjesama na disku slučajnim redoslijedom. Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje izvođenje slučajnim redoslijedom. Kada je uključena, uključen je pokazivač "RDM". • Pritisnite [¢] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma. Hrvatski / Srpski Jezik | 13 KDC-234SG_01_Croatian r1. indd 13 05. 11. 30 10:17:03 AM Pribor/ Postupak ugradnje Pribor 1 . . . . . . . . . . 1 2 . . . . . . . . . . 2 3 . . . . . . . . . . 1 • Ako se napajanje ne uključi (ili je uključeno, ali se odmah zatim isključi), možda je kabel zvučnika u kratkom spoju ili je u dodiru sa šasijom vozila te se uključila funkcija zaštite. • Ako vaše vozilo nije pripremljeno za ovaj posebni sustav priključenja, savjetujte se s vašim dobavljačem Kenwood opreme. • Koristite prilagodni adapter za antenu (ISO-JASO) kad kabel antene ima ISO priključak. • Svaki kabel priključite tako da je priključak pravilno postavljen u odgovarajuće priključno mjesto. • Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabela akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priključite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem. • Ako pregori osigurač, najprije provjerite da nije došlo do kratkog spoja, zatim zamijenite osigurač novim iste nazivne vrijednosti. [. . . ] ☞ Maknite TEL Mute kabel dalje od metalnog dijela vozila. ? ? ? ? Prijemnik kao izvor zvuka ? ? Radio prijem je loš. ☞ Ispravno spojite kabele prema poglavlju <Spajanje kabela na priključke>. Hrvatski / Srpski Jezik | 19 KDC-234SG_01_Croatian r1. indd 19 05. 11. 30 10:17:05 AM Kvarovi i moguća rješenja Disk kao izvor zvuka Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava. E-04: CD je jako prljav. Ako se ne pojavi "E-99", savjetujte se s najbližim servisom. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslon nastavi treptati čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisu. ? Jedan disk ne radi, dok drugi rade. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD KDC-234SG

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD KDC-234SG.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag