Upute za upotrebu KENWOOD DNX7220

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD DNX7220. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD DNX7220 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD DNX7220.


KENWOOD DNX7220 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (6014 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD DNX7220 (8265 ko)
   KENWOOD DNX7220 INSTALLATION MANUAL (1427 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD DNX7220

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] GPS NAVIGACIJKI SUSTAV DNX7220 UPUTA ZA UPORABU Croatian/00 (KEE) *DNX_DDX7_E2_HRV. indb 1 08. 3. 11 9:36:29 PM Sadržaj Kako čitati ovaj priručnik Prije uporabe Napomene 4 6 7 Osnovne radnje 10 Upravljanje navigacijom 14 Upravljanje iPod-om Spajanje iPod-a Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona iPod popis 32 32 32 33 34 Uporaba navigacijskog sustava 14 Upravljanje drugim izvorima tijekom prikaza zaslona navigacije 14 Gledanje DVD-a/VCD-a Funkcije dostupne tijekom reprodukcije Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Izbornik DVD diska Uvećanje slike VCD-a 16 16 17 17 18 20 Upravljanje USB uređajem 36 Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona 36 USB popis 37 Odabir mape 37 Preslušavanje glazbenih diskova i audio datoteka Gledanje TV uređaja 21 Funkcije dostupne tijekom prikaza TV zaslona Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona TV izbornik (samo sa spojenim KTC-D500E (dodatna oprema)) Traženje Automatsko memoriranje Ručno memoriranje Odabir prethodno spremljene postaje Dodjela naziva postaji 38 38 38 39 40 40 41 41 42 42 Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona 21 Dodjela naziva disku 23 Odabir mape (funkcija audio datoteke) 23 Gledanje video/slikovne datoteke Funkcije dostupne tijekom reprodukcije Funkcije dostupne uz prozor za lako upravljanje Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Podešavanje slike Odabir mape 24 24 24 25 26 26 Bluetooth audio upravljanje Slušanje radija Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona Traženje Automatsko memoriranje Ručno memoriranje Odabir prethodno spremljene postaje Radio tekst Prometne obavijesti Traženje vrste programa 44 27 27 28 28 29 29 30 30 31 Funkcije dostupne uz prikaz upravljačkog zaslona 44 Upravljanje napajanjem vanjskog uređaja 45 Isključivanje zvuka kada primate telefonski poziv 46 Unos znakova Kako koristiti zaslon za unos znakova 47 47 2 DNX7220 *DNX_DDX7_E2_HRV. indb 2 08. 3. 11 9:36:31 PM Podešavanje slike 48 Audio upravljanje Izbornik audio upravljanja Audio upravljanje Upravljanje ekvalizatorom Postavke tona Upravljanje zonama 82 82 82 83 84 84 Upravljanje uređajem bez uporabe ruku (hands free) 49 Funkcije upravljačkog zaslona Nakon primitka poziva Upućivanje poziva unosom telefonskog broja Brzo biranje Upravljanje tonskim uslugama Upućivanje poziva iz imenika Upućivanje poziva pomoću zapisa o odlaznim/dolaznim pozivima Upućivanje poziva prepoznavanjem glasa Podešavanje korištenja telefona bez uporabe ruku (hands free) Snimanje glasa Snimanje izgovorenih ključnih riječi Prethodno postavljeni telefonski broj SMS (usluga razmjene kratkih poruka) 49 50 50 51 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Daljinski upravljač Umetanje baterija Sklopka za mod daljinskog upravljača Najčešći postupci (mod AUD) DVD/VCD/CD/Audio datoteke (mod DVD) Radio (mod AUD) NAVI (mod NAVI) TV (mod TV) 86 86 86 87 88 89 90 91 Izbornik postavki Izbornik postavki Audio postavke Postavke zvučne skretnice Postavke DVD-a Postavke jezika Postavka razine roditeljske zaštite Postavke sustava Postavke AV sučelja Korisničko sučelje Postavke tipke izravnog izvora Unos pozadine Brisanje pozadine Odabir pozadine Ugađanje dodirnog zaslona Postavke sata Postavke monitora Postavljanje sigurnosnog koda Postavke TV-a RDS postavke Postavke iPod-a Bluetooth postavke Registracija Bluetooth uređaja PIN kod registracije Bluetooth uređaja Registracija posebnog Bluetooth uređaja Spajanje Bluetooth uređaja Brisanje Bluetooth uređaja Postavke DivX-a Memorija postavki EXT SW postavka 60 60 60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 68 69 69 70 70 72 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 79 80 DVD jezični kodovi Pomoć?Greška Tehnički podaci 92 94 95 96 Hrvatski / Srpski jezik 3 *DNX_DDX7_E2_HRV. indb 3 08. 3. 11 9:36:32 PM Kako čitati ovaj priručnik Ovaj priručnik objašnjava rad s uređajem pomoću ilustracija. Traženje Predočnici i maske prikazani u ovom priručniku su primjeri koji služe za objašnjenje postupaka. Stoga se oni mogu razlikovati od stvarnih predočnika ili maska, ili raspored na predočniku može biti drukčiji. Podešavanje odabira postaja. Mod se mijenja slijedećim redosljedom svaki put kada dodirnete zaslon. Zaslon "AUTO1" "AUTO2" "MANU" Postavka Automatsko uključivanje postaje s dobrim prijemom. [. . . ] Ti brojevi nisu pohranjeni u memoriji mobitela. Hrvatski / Srpski jezik 53 *DNX_DDX7_E2_HRV. indb 53 08. 3. 11 9:37:31 PM Upravljanje uređajem bez uporabe ruku Upućivanje poziva prepoznavanjem glasa Upućivanje poziva prepoznavanjem snimljenog glasa. Uputite poziv. Ako čujete drugi zvučni signal: Izgovorite ključnu riječ unutar 2 sekunde nakon zvučnog signala ili dodirnite tipku [Phonebook List] za odabir telefonskog broja iz imenika. ⁄ • Kako bi izvršili prepoznavanje glasa, on treba biti snimljen u podacima imenika. Ili, kako bi izvršili prepoznavanje glasa prema kategoriji telefonskog broja (kućni, ured, mobilni, itd. ) u imeniku, mora biti snimljena i izgovorena ključna riječ. Pogledajte <Snimanje izgovorenih ključnih riječi> (stranica 57). Uputite poziv. ⁄ • Ako postoji više telefonskih brojeva snimljenih pod istim imenom, a za svaki telefonski broj snimljena je izgovorena ključna riječ, čut ćete drugi zvučni signal. Kako snimiti ključnu riječ pogledajte u <Snimanje izgovorenih ključnih riječi> (stranica 57). 1 Otvorite zaslon prepoznavanja glasa Ako ima više telefonskih brojeva snimljenih pod istim imenom, idite na korak 3. 3 Odaberite kategoriju telefonskog broja 4 6 5 7 2 Izgovorite glasom snimljenim u imeniku 1 8 2 Izgovorite unutar 2 sekunde nakon zvučnog signala. 2 Poništava prepoznavanje govora. 4 Upućivanje poziva prikazanom telefonskom broju. Pogledajte <SMS (usluga razmjene kratkih poruka)> (stranica 59). 4 Uputite poziv Ako je prepoznavanje govora uspjelo i pronađen je jedan telefonski broj: ⁄ • Ukoliko glas nije prepoznat, prikazat će se poruka. Pročitajte poruku za daljnji nastavak rada. 2 3 54 DNX7220 *DNX_DDX7_E2_HRV. indb 54 08. 3. 11 9:37:32 PM Podešavanje korištenja telefona bez uporabe ruku (hands free) Sustav korištenja bez uporabe ruku podešava se kako je opisano u nastavku. 1 Otvorite zaslon za podešavanje korištenja telefona bez uporabe ruku (hands free) 2 Postavite sve stavke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Odabir zvučnog signala za dolazne pozive. 6 Povratak na zaslon "Hands Free Control" (upravljanje bez uporabe ruku). 7 Povratak na zaslon "Hands Free Set Up 1" (podešavanje upravljanja bez uporabe ruku 1). 8 Određuje da li se koristi imenik mobilnog telefona, popis odlaznih i dolaznih poziva. p Snima glas za odabir kategorije telefonskog broja prepoznavanjem glasa. Pogledajte <Snimanje izgovorenih ključnih riječi> (stranica 57). q Registrira telefonski broj na prethodno postavljenu tipku zaslona upravljanja bez uporabe ruku. Pogledajte <Prethodno postavljeni telefonski broj> (stranica 58). w Povratak na zaslon upravljanja korištenjem bez uporabe ruku. ⁄ • Između vremena za automatski odgovor na ovom uređaju i vremena na mobitelu, uključit će se ono koje je kraće. • Odaberite zvučnik koji ne najdalje od mikrofona kako bi se izbjegla mikrofonija ili jeka. 1 Vratite se na zaslon "Hands Free Set Up 2" (podešavanje korištenja telefona bez uporabe ruku 2). 2 Podešavanje vremena od dolaska poziva do automatskog odgovora. ( "Front R") "Front L": Odabir zvonjave iz prednjeg lijevog zvučnika. [. . . ] USB Device Error!!: Spojeni USB uređaj ima veći kapacitet od dozvoljene granice. ➡ Uređaj možete opet koristiti nakon što smanjite temperaturu unutar vozila. Hold Error: Aktivacija zaštitnog kruga kad je temperatura unutar izmjenjivača diskova viša od 60 stupnjeva Celzija prekinut će rad izmjenjivača diskova. U tom slučaju, pojavit će se ova poruka. ➡ Mjenjač diskova možete opet koristiti kada se temperatura na mjestu gdje bio postavljen snizi. Mecha Error: Došlo je do greške na čitaču diskova. ➡ Provjerite USB uređaj. Moguć je neki problem s priključenim USB uređajem. ➡ Zamijenite izvor bilo kojim drugim osim USB. Skinite USB uređaj. Authorization Error: Nije uspjelo spajanje na iPod. ➡ Izvadite disk i ponovo ga umetnite. Ako ovaj pokazivač nastavi treptati ili ne možete izvaditi disk, obratite se Kenwood zastupniku. Disc Error: ➡ Uklonite iPod i ponovo ga priključite. Uređaj ne podržava iPod. Umetnut je nečitljiv disk. Read Error: Disk je vrlo prljav. ➡ Pogledajte <iPod-i koji se mogu spojiti na ovaj uređaj> (stranica 7). Update your iPod: iPod sadrži stariju inačicu softvera od one koju ovaj uređaj podržava. ➡ Očistite disk, pogledajte poglavlje <Rukovanje diskovima> (stranica 6). Disk je umetnut naopako. ➡ Umetnite disk tako da strana s tekstom gleda prema gore. Region code Error: Disk koji ste željeli reproducirati je zaštićen regionalnim kodom i ne može se reproducirati na ovom uređaju. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD DNX7220

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD DNX7220.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag