Upute za upotrebu KENWOOD DNX7200

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD DNX7200. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD DNX7200 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD DNX7200.


KENWOOD DNX7200 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (7627 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD DNX7200 (5900 ko)
   KENWOOD DNX7200 INSTALLATION MANUAL (1263 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD DNX7200

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DNX7200 GPS SUSTAV ZA NAVIGACIJU PRIRUČNIK ZA MONTAŽU B64-3812-08 190-00771-46_0A. indd 1 2/8/2007 2:48:25 PM UPOZORENJE Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja Kenwood navigacijskog sustava za automobile i slijedite upute u priručniku. Kenwood nije odgovoran za probleme ili nesreće do kojih može doći ako se ne slijede upute u priručniku. Garmin® je registrirani tvornički znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica i ne može se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. SiRF, SiRFstar i logotip SiRF registrirani su tvornički znakovi tvrtke SiRF Technology, Inc. [. . . ] Kako biste se upoznali sa sustavima WAAS i EGNOS posjetite www. garmin. com/aboutGPS/waas. html. DNX7200 GPS Priručnik s uputama za navigaciju 13 190-00771-46_0A. indd 13 2/8/2007 2:48:59 PM Stvaranje i uređivanje ruta Stvaranje i uređivanje ruta Stvaranje nove spremljene rute Na stranici s izbornicima dodirnite Alati > Moji podaci > Rute. Ure Na str ➊ D Odaberite završnu točku. ➊ Dodirnite Kreiraj novu spremljenu rutu. ➋ Dodirnite opciju, a zatim Sljedece. ➌ Dodirnite opciju, a zatim Sljedece. Odaberite početnu točku. ➍ D ➍ Za dodavanje zaustavljanja dodirnite Da, a zatim dodirnite Sljedeće. Odaberite točku. ➎ Odaberite preferencu . i dodirnite Sljedece. ➏ Dodirnite Kraj. 14 DNX7200 GPS Priručnik s uputama za navigaciju 190-00771-46_0A. indd 14 2/8/2007 2:49:05 PM Stvaranje i uređivanje ruta Uređivanje spremljene rute Na stranici s izbornicima dodirnite Alati > Moji podaci > Rute. ➊ Dodirnite Ispravi/pregledaj rute. ➋ Dodirnite rutu za uređivanje. ➌ Dodirnite Izmjena. dece. ➍ Dodirnite stavku za uređivanje. Preimenuj - unesite novi naziv za rutu pomoću tipkovnice na zaslonu. Izmjena/Pregled tocaka - dodajte, rasporedite, uklonite, promijenite redoslijed i pregledajte točke rute. Promjeni uvjete - promijenite izračunavanje preference u Kraće vrijeme, Manja udaljenost ili Izvan prometnice. Obrisi rutu - izbrišite ovu rutu. DNX7200 GPS Priručnik s uputama za navigaciju 15 190-00771-46_0A. indd 15 2/8/2007 2:49:06 PM Stvaranje i uređivanje ruta Dodavanje zaustavljanja ruti Ruti možete dodati središnje točke (zovu se i putne točke ili zaustavljanja) prilikom njezinog stvaranja, kao što je opisano na stranici 14. Ruti možete dodati točke i prilikom njezinog uređivanja, kao što je opisano u nastavku. Slijedite korake na prethodnoj stranici za početak uređivanja rute. ➊ Dodirnite Uređivanje/pregled točaka. ➋ Dodirnite Dodaj. ➌ Dodirnite mjesto na koje želite dodati točku. ➍ Dodirnite način rada, a zatim odaberite točku. ➎ Dodajte točke po potrebi. Kada završite, dodirnite Gotovo. Automatsko - raspoređuje točke za pružanje najkraće rute. Ukloni - dodirnite točku koju želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni. Sortiraj ponovno - dodirnite točku koju želite, a zatim dodirnite Pomakni gore ili Pomakni dolje. Kada završite, dodirnite Gotovo. DNX7200 GPS Priručnik s uputama za navigaciju 16 190-00771-46_0A. indd 16 2/8/2007 2:49:09 PM Stvaranje i uređivanje ruta Pohrani aktivnu rute Na stranici s izbornicima dodirnite Alati > Moji podaci > Rute > Spremi aktivnu rutu. Dodavanje zaobilaska ruti te Navigacija prema pohranjenoj ruti Na stranici s izbornicima dodirnite Alati > Moji podaci > Rute > Navigacija spremljenom rutom. Dodirnite željenu rutu. Ponovno izračunavanje rute Obrisi sve spremljene rute Zaustavljanje rute Na stranici s izbornicima dodirnite Alati > Moji podaci > Rute > Ponovno izračunavanje rute. Na stranici s izbornicima dodirnite Alati > Moji podaci > Rute > > Izbriši sve spremljene rute. Zatim dodirnite Da. ju e ili ite Ako trebate skrenuti s trenutne rute, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite Zaobilazak. 1 kilometar, 5 kilometara ili 10 kilometara - odaberite udaljenost zaobilaska. Na primjer, ako prometni znak upozorava da je cesta zatvorena sljedećih pet kilometara, dodirnite 5 kilometara na popisu. Navigacijski sustav ponovno izračunava vašu rutu za sljedećih pet kilometara. Zaobilazak ceste na ruti - odaberite ceste na ruti koje želite zaobići. Na primjer, ako je priključna prometna traka zatvorena, odaberite traku s popisa cesta. [. . . ] Osnovna karta - odaberite odgovarajuću osnovnu kartu (Amerika, Atlantik ili Pacifik) ovisno o vašoj lokaciji. Na stranici s izbornicima dodirnite Postavke > Navigacija. Pitaj za nacin izracuna - odaberite hoće li vas jedinica pitati za preferencu prilikom svakog izračunavanja rute. Staln znača znača vaše o biti ko posto k Dodir Posta Pod Vidi s Pre Obavijest za sljed. - odaberite kada će se pojaviti skočni prozor za sljedeće skretanje. Rekalkulacija van rute - postavite način na koji jedinica odgovara izvan rute. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD DNX7200

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD DNX7200.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag