Upute za upotrebu KENWOOD DNX4230TR

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD DNX4230TR. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD DNX4230TR korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD DNX4230TR.


KENWOOD DNX4230TR : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (729 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD DNX4230TR (3746 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD DNX4230TR

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DNX4230TR Vodič za brzi početak GPS SUSTAV ZA NAVIGACIJU © 2013 JVC KENWOOD Corporation Croatian/00 (JKNL) Vodič za brzi početak O vodiču za brzi početka Ovaj vodič za brzi početak objašnjava osnovne funkcije ovog uređaja. Za funkcije koje nisu pokrivene u ovom vodiču, pogledajte uputu za uporabu (PDF datoteka) koja se nalazi na dostavljenom CD-ROM-u “Instruction Manual”. Za pregledavanje upute za uporabu na CD-ROM-u, potrebno je računalo opremljeno sustavom Microsoft® Windows XP/Vista/7 ili Mac OS X® 10. 4 ili kasnijom inačicom, uz program Adobe® Reader™ 7. 1 ili Adobe® Acrobat® 7. 1 ili kasniju inačicu. Uputa za uporabu podložna je promjenama radi izmjena specifikacija i slično. [. . . ] NAPOMENA • Za informacije o funkcijama zaslona za podešavanje izvora, pogledajte Kako se reproducira glazba (str. 14). Ali pretraživanje po kategoriji/poveznici/ilustraciji albuma nije dostupno. • Ako dodirnete [ ] (prikazuje se dodirivanjem [ ] u zaslonu za podešavanje izvora) sakrit će se sve tipke. 16 DNX4230TR Kako se sluša radio 1 Dodirnite [Menu] u bilo kojem zaslonu. Prikazuje se zaslon glavnog izbornika. 2 Dodirnite [TUNER]. Uređaj se prebacuje na izvor za radio. 3 Funkcijama upravljajte iz zaslona za podešavanje izvora. ● Traženje postaja ]. 3) Dodirnite [4] ili [¢] za podešavanje na željenu postaju. Možete i prikazati popis prethodno memoriranih postaja dodirivanjem prikaza frekvencije na sredini. NAPOMENA • Informacije o drugim operacijama potražite u dijelu Osnove rada radija (str. 52) u priručniku za uporabu. 17 Vodič za brzi početak Kako se telefonira Možete koristiti svoj Bluetooth mobilni telefon ako je uparen s ovim uređajem. 1 Registrirajte svoj mobilni telefon za uređaj. 1) Dodirnite [Menu] u bilo kojem zaslonu. 5) Dodirnite [PIN Code Set] u zaslonu s popisom pronađenih uređaja. 7) Odaberite svoj mobilni telefon s popisa prikazanog u zaslonu s popisom pronađenih uređaja. Registracija je završena. Slijedite dolje prikazane postupke. Pojedinosti potražite u dijelu Registracija Bluetooth uređaja (str. 65) u priručniku za uporabu. 2 Spojite svoj mobilni telefon na uređaj. 1) Dodirnite naziv uređaja kojeg želite spojiti na zaslonu POSTAVLJANJE Bluetooth uređaja. 2) Dodirnite [ON] (Uključi) u [TEL(HFP)] na zaslonu Postavke BT veze. Odabrani telefon je spojen na uređaj. Po završetku registracije mobilnog telefona, telefonski imenik se automatski preuzima s mobilnog telefona na ovaj uređaj. 18 DNX4230TR 3 Primanje ili upućivanje poziva. U donjoj tablici pogledajte način pozivanja. Upućivanje poziva unosom telefonskog broja 1 Unesite telefonski broj putem numeričkih tipki. 2 Dodirnite [ Pozivanje broja iz zapisnika poziva 1 Dodirnite [   ] (dolazni pozivi), [  2 Odaberite broj telefona s popisa. Pozivanje broja memoriranog pod određenim brojem 1 Dodirnite [Preset #] za pozivanje odgovarajućeg broja telefona. 2 Dodirnite [ Glasovni poziv Možete uspostaviti glasovni poziv pomoću funkcije za prepoznavanje glasa na mobilnom telefonu. NAPOMENA • Pojedinosti potražite u dijelu Korištenje “hands-free” uređaja (str. 67) u priručniku za uporabu.  ] (propušteni pozivi) ili [   ] (odlazni pozivi). 19 Vodič za brzi početak Postupak za ugradnju Prije ugradnje Prije ugradnje uređaja pročitajte i upamtite sljedeće mjere opreza. UPOZORENJA • Ako spojite žicu paljenja (crvenu) i žicu akumulatora (žutu) na šasiju automobila (uzemljenje), može doći do kratkog spoja, a to može izazvati požar. Te žice uvijek spajajte na izvor napajanja koji prolazi kroz kućište osigurača. • Nemojte vaditi osigurač žice paljenja (crvene) i žice akumulatora (žute). Ne dirajte metalne dijelove ovoga uređaja tijekom i kratko vrijeme nakon uporabe uređaja. Metalni dijelovi poput kućišta i prijenosnika topline mogu biti vrući. NOTES • Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. • Uređaj nemojte ugraditi na mjestu koje je izloženo direktnim sunčevim zrakama ili na mjestu na kojem vlada prekomjerna toplina ili vlaga. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom. [. . . ] Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce DNX4230TR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Deutsch Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser DNX4230TR in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi) Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes DNX4230TR mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richitlinie 1999/5/EG. (Wien) Nederlands Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel DNX4230TR in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD DNX4230TR

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD DNX4230TR.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag