Upute za upotrebu KENWOOD DNN9230DAB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom KENWOOD DNN9230DAB. Nadamo se da vam je ovaj KENWOOD DNN9230DAB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča KENWOOD DNN9230DAB.


KENWOOD DNN9230DAB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1149 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   KENWOOD DNN9230DAB (889 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik KENWOOD DNN9230DAB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DNN9230DAB PRIRUČNIK S UPUTAMA ZA GPS NAVIGACIJU POVEZANI SUSTAV ZA NAVIGACIJU © IM365_Nav_E_Hr_00 Sadržaj Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 4 Navigacija Pokretanje rute Pregled više ruta Praćenje rute Korištenje navigacijske karte Upotreba višedodirnih kontrola Dodavanje točke ruti Zaobilaženje Zaustavljanje rute Ažuriranje ograničenja brzine Korištenje predloženih ruta Korištenje izlaznih usluga Traženje izlaznih usluga Navigacija do izlaza Korištenje opcije Pronađi ispred Značajke izbjegavanja ceste Dodavanje područja prilagođenog izbjegavanja Izbjegavanje ceste Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja Brisanje prilagođenih izbjegavanja Omogućavanje naprednih zaobilazaka Zaobilaženje posebnih područja Navigacija van ceste 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 Početak rada Korištenje navigacijskog sustava Pomoć kad vam je potrebna Pretraživanje tema pomoći Ikone statusne trake Satelitski signali Pregled GPS satelitskih signala Korištenje gumba na zaslonu Korištenje zaslonske tipkovnice Dodavanje prečaca Uklanjanje prečaca 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 Traženje lokacija Traženje lokacije prema kategoriji Traženje unutar kategorije Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje Promjena područja pretraživanja Traženje benzinskih crpki i cijena Traženje adrese Traženje grada Traženje križanja Traženje lokacije pomoću koordinata Traženje lokacije pretraživanjem karte Pronalaženje lokacije pomoću brzog pretraživanja Spremanje početne lokacije Prelazak na početnu točku Uređivanje informacija o početnoj lokaciji Traženje nedavno pronađenih mjesta Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta Traženje parkinga Postavljanje simulirane lokacije Spremanje lokacije Spremanje trenutne lokacije Pokretanje rute do spremljene lokacije Uređivanje spremljene lokacije Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji Brisanje spremljene lokacije 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Stranice s kartom Prilagođavanje slojeva karte Pregled zapisnika puta Promjena podatkovnog polja karte Promjena izgleda karte Prilagođavanje gumba na karti Uklajanje gumba s karte Prikaz popisa skretanja Prikaz cijele rute na karti Pregled sljedećeg skretanja Pregled križanja Prikaz upozorenja o prometu Pregled informacija o putu Ponovno postavljanje informacija o putovanju Pregled podataka o trenutnom položaju Traženje usluga u blizini Upute do vaše trenutne lokacije 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 Glasovna naredba Savjeti za glasovne naredbe Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe Traženje adrese 17 17 17 17 2 Priručnik s uputama za GPS navigaciju Korištenje aplikacija O aplikacijama O značajci ecoRoute Stvaranje profila vozila Ponovno postavljanje profila vašeg vozila Kalibracija potrošnje goriva Korištenje značajke ecoChallenge O ecoChallenge rezultatima Skrivanje rezultata značajke ecoChallenge Ponovno postavljanje rezultata Prikaz potrošnje goriva O izvješću o prijeđenim kilometrima Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima Izvoz izvješća o prijeđenim kilometrima Postavljanje ruta za koje je potrebno manje goriva Planiranje puta Uređivanje plana puta Navigacija do spremljenog putovanja Uređivanje spremljenog putovanja Uvoz ruta Pregled prethodnih ruta i odredišta Korištenje svjetskog sata Prikaz karte svijeta Upotreba dinamičnog parkiranja O aktualnim podacima o prometnim kamerama Upotreba rasporeda kino-projekcija 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 Prilagođavanje postavki Prilagođavanje navigacijskog sustava Promjena postavki karte Omogućavanje karata Promjena postavki navigacije Podešavanje postavki prikaza Preference rute Ažuriranje postavki vremena Postavljanje jezika Dodavanje sigurnosti Postavke uređaja i privatnosti Vraćanje postavki 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 Dodatak Ažuriranje softvera Ažuriranje podataka karte Sigurnosne kamere Korisnički prilagođene očke interesa Pronalaženje prilagođenih točaka interesa 33 33 33 33 34 34 Informacije o prometu Aktivacija pretplate na informacije o prometu Razumijevanje prometa Podaci o prometu pomoću informacija o prometu INRIX O ikoni za prometne informacije Promet na vašoj ruti Prikaz prometa na ruti Ručno izbjegavanje prometa na ruti Upotreba alternativne rute Prikaz prometa na karti Traženje prometnih zastoja Prikaz prometne nezgode na karti Razumijevanje podataka o prometu 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 Ikone koje se koriste u ovom priručniku Opisane su važne mjere opreza radi izbjegavanja ozljeda i potencijalno opasnih situacija. Opisane su posebne upute, dopunska objašnjenja, ograničenja i stranice s referencama. Hrvatski 3 Licencni ugovori za krajnjeg korisnika Licencni ugovor za softver KORIŠTENJEM UREĐAJA DNN9230DAB PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru. Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. [. . . ] ili . • Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite . • Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte odaberite • Za prikaz određenih kategorija lokacija odaberite odaberite ikonu kategorije. • Za centriranje karte na trenutnom položaju odaberite • Za prikaz prečaca za značajke karte i navigacije odaberite . Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte. Ako skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i dati vam upute za novu. Upotreba višedodirnih kontrola Višedodirne kontrole možete koristiti za promjenu prikaza karte dok koristite navigacijsku kartu. • Približite dva prsta na zaslonu za smanjivanje prikaza. • Razdvojite dva prsta na zaslonu za povećavanje prikaza. 18 Priručnik s uputama za GPS navigaciju Dodavanje točke ruti 1 Prilikom kretanja po ruti, odaberite na glavni izbornik. za povratak Ažuriranje ograničenja brzine OBAVIJEST Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i nije zamjena za odgovornost vozača da poštuje sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjuje pravila sigurne vožnje. Tvrtke Garmin i JVC KENWOOD neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone Ikona koja prikazuje trenutno ograničenje brzine može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama. za postavljanje Zaobilaženje Prilikom navigacije rutom možete koristiti zaobilaske kako biste izbjegli prepreke ispred vas poput zona građevinskih radova. Korištenje predloženih ruta Prije korištenja ove značajke potrebno je spremiti barem jednu lokaciju i omogućiti značajku povijesti putovanja (stranica 15). Putem značajke myTrends™, uređaj predviđa vaše odredište temeljem vaše povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu. Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije. ⁄ • Ako je ruta na kojoj se trenutno nalazite jedina razumna opcija, uređaj možda neće izračunati obilazak. Na karti odaberite  > Obilazak. Zaustavljanje rute Na karti odaberite . Korištenje izlaznih usluga ⁄ • Za korištenje izlaznih usluga morate se nalaziti na većim autocestama ili cestama. Dok se krećete rutom, možete pronaći benzinske postaje, hranu, smještaj i toalete u blizini izlaza koji će uslijediti. Usluge su prikazane na karticama po kategoriji. Benzin Hrana Smještaj Toaleti Hrvatski 19 Navigacija Traženje izlaznih usluga 1 Na karti odaberite  > Izlazne usluge. Dodavanje područja prilagođenog izbjegavanja Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih područja i dijelova ceste. Prilagođena izbjegavanja možete omogućiti i onemogućiti prema potrebi. 1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja. 3 Odaberite Dodaj područje za izbjegavanje. 2 Putem strelica odaberite izlaz koji će uslijediti. 4 Odaberite točku interesa. Navigacija do izlaza 1 Na karti odaberite  > Izlazne usluge > . 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite Sljedeće. 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite Sljedeće. Odabrano područje zasjenčano je na karti. 2 Odaberite izlaznu uslugu. 3 Odaberite Idi!. Korištenje opcije Pronađi ispred Ako izlazi koji slijede nemaju potrebne usluge, možete dalje tražiti naprijed na vašoj ruti.  > 6 Odaberite Gotovo. Izbjegavanje ceste 1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja. 2 Odaberite Dodaj cestu za izbjegavanje. 2 Odaberite karticu izlazne usluge za koju ne postoji podudaranje nadolazeće usluge. 4 Odaberite  > za prikaz više izlaza. 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite Sljedeće. [. . . ] Za te lokacije navigacijski sustav uključuje lokacije stotina sigurnosnih kamera. Vaš navigacijski sustav će vas upozoriti kad se budete približavali sigurnosnoj kameri i može vas upozoriti ako vozite prebrzo. Podaci se ažuriraju najmanje jednom tjedno, što vam omogućava neprekidan pristup najnovijim informacijama. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA KENWOOD DNN9230DAB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika KENWOOD DNN9230DAB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag