Upute za upotrebu HOTPOINT LSTB 6B00 EU

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom HOTPOINT LSTB 6B00 EU. Nadamo se da vam je ovaj HOTPOINT LSTB 6B00 EU korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča HOTPOINT LSTB 6B00 EU.


HOTPOINT LSTB 6B00 EU : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (20221 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   HOTPOINT LSTB 6B00 EU (14261 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik HOTPOINT LSTB 6B00 EU

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] LSTB 6B00 IT Italiano SR Српски Istruzioni per l’uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l’uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Assistenza, 9 Scheda prodotto, 11 Installazione, 14-15 Descrizione dell’apparecchio, 16 Sale Rigenerante e Brillantante, 17 Caricare i cesti, 18-19 Detersivo e uso della lavastoviglie, 20 Programmi, 21 Manutenzione e cura, 22 Anomalie e rimedi, 23 Упутство за употребу МАШИНА ЗА СУДОВЕ - Садржај Упутства за употребу, 1 Упоѕорења и савети, 5-6 Подршка, 10 Картица производа, 12 Постављање, 44-45 Опис апарата, 46 Регенеришућа со и средство за сјај, 47 Попуњавање корпи, 48-49 Детерџент и коришћење машине, 50 Програми, 51 Одржавање и чишћење, 52 Кварови и решења, 53 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions, 1 Precautions and advice, 3-4 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 24-25 Description of the appliance, 26 Refined salt and rinse aid, 27 Loading the racks, 28-29 Detergent and dishwasher use, 30 Wash cycles, 31 Care and maintenance, 32 Troubleshooting, 33 HR Hrvatski PERILICA POSUĐA - Pregled Upute za uporabu, 1 Mjere predostrožnosti i savjeti, 6-7 Servisiranje, 10 List proizvoda, 10 Postavljanje, 54-55 Opis aparata, 56 Regenerirajuća sol i sredstvo za sjaj, 57 Stavljanje posuđa na police, 58-59 Deterdžent i uporaba perilice posuđa, 60 Programi, 61 Održavanje i čišćenje, 62 Nepravilnosti i rješenja, 63 Upute za uporabu PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 4-5 Serwis Techniczny, 10 Karta produktu, 12 Instalacja, 34-35 Opis urządzenia, 36 Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający, 37 Ładowanie koszy, 38-39 Środek myjący i obsługa zmywarki, 40 Programy, 41 Konserwacja i obsługa, 42 Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze, 43 RU Русский Руководство по эксплуатации ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА - Оглавление Руководство по эксплуатации, 1 Меры предосторожности и рекомендации, 7-8 Установка, 64-65 Техническая спецификация изделия, 66 Описание изделия, 67 Регенерирующая соль и Ополаскиватель, 68 Загрузка корзин, 69-70 Моющее средство и использование посудомоечной машины, 71 Программы, 72 Техническое обслуживание и уход, 73 Неисправности и методы их устранения, 74 Сервисное обслуживание, 75 IT Precauzioni e consigli L’apparecchio è stato progettato e costruito in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Queste avvertenze sono fornite per ragioni di sicurezza e devono essere lette attentamente. È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme all’apparecchio. [. . . ] • Temperatura wody programu płukania. Rada: • Używać wyłącznie kieliszków i porcelany gwarantowanych przez producenta jako odpowiednie do mycia w zmywarkach. • Stosować delikatne środki myjące do naczyń. • Jak najszybciej wyjąć kieliszki i sztućce ze zmywarki po zakończeniu programu. * Tylko w niektórych modelach. 39 Środek myjący i obsługa zmywarki PL Napełnianie dozownika detergentu Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast zanieczyszczenie środowiska. Dozowanie można dostosować do stopnia zabrudzenia naczyń. Zazwyczaj w przypadku normalnych zabrudzeń stosuje się około 25 g (detergentu w proszku) lub 25 ml (detergentu w płynie). W przypadku użycia pastylek, wystarczające jest użycie jednej sztuki. Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka myjącego. Dla uzyskania odpowiednich wyników zmywania należy również przestrzegać wskazówek zamieszczonych na opakowaniach detergentów. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z producentami detergentów. Otworzyć pojemnik na detergent przy użyciu przycisku D; przystąpić do dozowania detergentu zgodnie z tabelą programów: • w proszku lub w płynie: pojemniczek A (detergent do mycia) i B (detergent do mycia wstępnego) • tabletki: gdy program wymaga 1 tabletki, należy włożyć ją do pojemniczka A i zamknąć pokrywę C; gdy wymaga 2 tabletek, drugą tabletkę umieścić na dnie komory. Usunąć resztki detergentu z brzegów pojemnika i zamknąć pokrywę C tak, aby się zatrzasnęła. Otwarcie pojemnika na środek myjący następuje w sposób automatyczny w odpowiednim momencie, w zależności od programu. W razie stosowania różnych rodzajów środków myjących, zaleca się użycie opcji TABS, która odpowiednio dostosuje program myjący w sposób taki, by umożliwić jak najlepsze wyniki mycia i suszenia. Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do zmywarek. NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego. Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania piany po zakończeniu cyklu. Najwyższą skuteczność zmywania i suszenia uzyskuje się tylko przy równoczesnym zastosowaniu detergentu, środka nabłyszczającego i soli regenerującej. Zaleca się stosowanie detergentów niezawierających fosforanów i chloru, gdyż są one najbardziej wskazane ze względów ochrony środowiska. Uruchomienie zmywarki 1. Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk ON-OFF. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od stopnia ich zabrudzenia (zob. tabela programów) naciskając przycisk P. Zakończenie programu jest sygnalizowane sygnałami dźwiękowymi i miganiem kontrolki wybranego programu. [. . . ] • Сливной шланг согнут (см. Установка). • Засорены фильтры, необходимо почистить их. (см. Техническое обслуживание и уход). • Засорен слив; необходимо почистить его. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA HOTPOINT LSTB 6B00 EU

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika HOTPOINT LSTB 6B00 EU.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag