Upute za upotrebu HOTPOINT LSTB 6B00 EU

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom HOTPOINT LSTB 6B00 EU. Nadamo se da vam je ovaj HOTPOINT LSTB 6B00 EU korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča HOTPOINT LSTB 6B00 EU.


HOTPOINT LSTB 6B00 EU : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (20221 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   HOTPOINT LSTB 6B00 EU (14261 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik HOTPOINT LSTB 6B00 EU

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] LSTB 6B00 IT Italiano SR Српски Istruzioni per l’uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l’uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Assistenza, 9 Scheda prodotto, 11 Installazione, 14-15 Descrizione dell’apparecchio, 16 Sale Rigenerante e Brillantante, 17 Caricare i cesti, 18-19 Detersivo e uso della lavastoviglie, 20 Programmi, 21 Manutenzione e cura, 22 Anomalie e rimedi, 23 Упутство за употребу МАШИНА ЗА СУДОВЕ - Садржај Упутства за употребу, 1 Упоѕорења и савети, 5-6 Подршка, 10 Картица производа, 12 Постављање, 44-45 Опис апарата, 46 Регенеришућа со и средство за сјај, 47 Попуњавање корпи, 48-49 Детерџент и коришћење машине, 50 Програми, 51 Одржавање и чишћење, 52 Кварови и решења, 53 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions, 1 Precautions and advice, 3-4 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 24-25 Description of the appliance, 26 Refined salt and rinse aid, 27 Loading the racks, 28-29 Detergent and dishwasher use, 30 Wash cycles, 31 Care and maintenance, 32 Troubleshooting, 33 HR Hrvatski PERILICA POSUĐA - Pregled Upute za uporabu, 1 Mjere predostrožnosti i savjeti, 6-7 Servisiranje, 10 List proizvoda, 10 Postavljanje, 54-55 Opis aparata, 56 Regenerirajuća sol i sredstvo za sjaj, 57 Stavljanje posuđa na police, 58-59 Deterdžent i uporaba perilice posuđa, 60 Programi, 61 Održavanje i čišćenje, 62 Nepravilnosti i rješenja, 63 Upute za uporabu PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 4-5 Serwis Techniczny, 10 Karta produktu, 12 Instalacja, 34-35 Opis urządzenia, 36 Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający, 37 Ładowanie koszy, 38-39 Środek myjący i obsługa zmywarki, 40 Programy, 41 Konserwacja i obsługa, 42 Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze, 43 RU Русский Руководство по эксплуатации ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА - Оглавление Руководство по эксплуатации, 1 Меры предосторожности и рекомендации, 7-8 Установка, 64-65 Техническая спецификация изделия, 66 Описание изделия, 67 Регенерирующая соль и Ополаскиватель, 68 Загрузка корзин, 69-70 Моющее средство и использование посудомоечной машины, 71 Программы, 72 Техническое обслуживание и уход, 73 Неисправности и методы их устранения, 74 Сервисное обслуживание, 75 IT Precauzioni e consigli L’apparecchio è stato progettato e costruito in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Queste avvertenze sono fornite per ragioni di sicurezza e devono essere lette attentamente. È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme all’apparecchio. [. . . ] Otwarcie pojemnika na środek myjący następuje w sposób automatyczny w odpowiednim momencie, w zależności od programu. W razie stosowania różnych rodzajów środków myjących, zaleca się użycie opcji TABS, która odpowiednio dostosuje program myjący w sposób taki, by umożliwić jak najlepsze wyniki mycia i suszenia. Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania piany po zakończeniu cyklu. Najwyższą skuteczność zmywania i suszenia uzyskuje się tylko przy równoczesnym zastosowaniu detergentu, środka nabłyszczającego i soli regenerującej. Zaleca się stosowanie detergentów niezawierających fosforanów i chloru, gdyż są one najbardziej wskazane ze względów ochrony środowiska. Uruchomienie zmywarki 1. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od stopnia ich zabrudzenia (zob. Zakończenie programu jest sygnalizowane sygnałami dźwiękowymi i miganiem kontrolki wybranego programu. Otworzyć drzwi, wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ONOFF, zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Rozładować kosze zaczynając od dolnego. W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w pewnych sytuacjach NIEUŻYWANE urządzenie wyłącza się automatycznie. Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka myjącego. Zmiana rozpoczętego programu Jeśli wybrano nieprawidłowy program, można go zmienić, pod warunkiem, że dopiero się rozpoczął: otworzyć drzwi, uważając na wydobywającą się parę, przycisnąć na dłużej przycisk ON/ OFF, urządzenie wyłączy się. Ponownie włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF i wybrać nowy program oraz ewentualne opcje; uruchomić go zamykając drzwi. Wkładanie kolejnych naczyń Nie wyłączając urządzenia otworzyć drzwi, uważając na parę wydobywającą się ze zmywarki, i włożyć naczynia. Zamknąć drzwi: cykl zostanie wznowiony. Niezamierzone przerwanie pracy urządzenia Jeśli podczas zmywania drzwiczki zostaną otwarte lub wystąpi przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Po zamknięciu drzwi lub wznowieniu dostawy prądu nastąpi jego ponowne uruchomienie w miejscu, w którym zostało przerwane * Tylko w niektórych modelach. 40 Programy Dane programów są mierzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z europejską normą EN 50242. Liczba i rodzaj programów i opcji zmieniają się w zależności od modelu zmywarki. Czas trwania programu godziny:min. 03:00 02:30 02:00 00:40 00:10 01:20 W zależności od poszczególnych warunków użytkowania, czas trwania oraz dane programów mogą się zmieniać. PL Program 1. Połowa Wsadu Suszenie Tak Tak Tak Nie Nie Tak Opcje Nie Nie Nie Nie Nie Nie Zużycie wody (l/cykl) 10 14 13, 5 9 4, 0 10, 5 Zużycie energii (KWh/cykl) 0, 9 1, 3 1, 1 0, 8 0, 01 0, 95 Wskazówki dotyczące wyboru programów i dozowania detergentu 1. Cykl zmywania EKO to program standardowy, do którego odnoszą się dane etykiety energetycznej; cykl ten jest odpowiedni do mycia średnio zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii elektrycznej i wody dla tego rodzaju naczyń. 4 g/ml**+ 21 g/ml – 1 Tab (**Ilość detergentu w myciu wstępnym) 2. Mocno zabrudzone naczynia i garnki (nie używać do naczyń delikatnych). Mycie wstępne w oczekiwaniu na uzupełnienie ładunku po następnym posiłku. 21 g/ml – 1 Tab Zużycie w trybie stand-by: Zużycie w trybie left-on: 5 W - zużycie w trybie off: 0, 5 W Uwagi: najlepszą skuteczność działania programów “Express” uzyskuje się przestrzegając zaleceń dotyczących ilości wkładanych naczyń. Aby zmniejszyć zużycie wody i energii, staraj się uruchamiać zmywarkę, gdy jest całkowicie wypełniona. Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem: assistenza_en_lvs@indesitcompany. com 41 Konserwacja i obsługa PL • Zakręcać zawór wody po każdym zmywaniu, aby uniknąć niebezpieczeństwa wycieków. • Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności konserwacyjnych. • Obudowa zewnętrzna i panel sterowania mogą być czyszczone miękką ściereczką zwilżoną wodą. [. . . ] • Отсутствует вода в водопроводе, или не открыт водопроводный кран. • Сливной шланг согнут (см. Установка). • Засорены фильтры, необходимо почистить их. • Засорен слив; необходимо почистить его. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA HOTPOINT LSTB 6B00 EU

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika HOTPOINT LSTB 6B00 EU.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag