Upute za upotrebu GARMIN FISHFINDER 300C PRIRUCNIK ZA BRZO POKRETANJE REV. A, OCT, 2007

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom GARMIN FISHFINDER 300C. Nadamo se da vam je ovaj GARMIN FISHFINDER 300C korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča GARMIN FISHFINDER 300C.


GARMIN FISHFINDER 300C PRIRUCNIK ZA BRZO POKRETANJE REV. A, OCT, 2007: Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (816 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   GARMIN FISHFINDER 300C (1373 ko)
   GARMIN FISHFINDER 300C QUICK START MANUAL (848 ko)
   GARMIN FISHFINDER 300C INSTALLATION INSTRUCTIONS (678 ko)
   GARMIN FISHFINDER 300C TEMPLATE REV. A, SEP, 2007 (269 ko)
   GARMIN FISHFINDER 300C QUICK START MANUAL REV. B, DEC, 2008 (849 ko)
   GARMIN FISHFINDER 300C IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (707 ko)
   GARMIN FISHFINDER 300C NO HURTIGSTARTVEILEDNING REV. A, OCT, 2007 (777 ko)
   GARMIN FISHFINDER 300C NO INSTALLERINGSINSTRUKSJONER REV. B, NOV, 2007 (687 ko)
   GARMIN FISHFINDER 300C IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFOMATION (MULTILINGUAL) REV. C, JUL, 2008 (629 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik GARMIN FISHFINDER 300CPRIRUCNIK ZA BRZO POKRETANJE REV. A, OCT, 2007

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] · Pritisnite MENU na bilo kojem od glavnih zaslona za pristup naprednim postavkama. · Pritisnite i otpustite tipku NAPAJANJE kako biste podesili postavke zaslona. Brze veze Koristenje tipki: stranica 3 Podesavanje postavki sonara: stranica 6 Koristenje zaslona Bljeskalica: stranica 8 Koristenje zaslona Podijeljeno zumiranje: stranica 9 Koristenje zaslona Brojevi: stranica 10 Koristenje zaslona Zapis temperature: stranica 11 Konfiguriranje ureaja Fishfinder 300C: stranica 12 Inicijalizacija ureaja Fishfinder 300C: stranica 16 Dodatak: stranica 15 Oznake u prirucniku U ovom prirucniku, kad se kaze da nesto morate odabrati, to znaci da morate pritisnuti tipku ili pritisnuti gore ili dolje na CETVEROSMJERNOJ TIPKI kako biste oznacili stavku, a zatim pritisnuti SELECT. Male strelice (>) u tekstu ukazuju na to da stavke trebate odabrati odreenim redoslijedom. Na primjer, ako vidite "odaberite MENU > Zumiranje, " pritisnite tipku MENU, a zatim pritisite gornju ili donju strelicu na CETVEROSMJERNOJ TIPKI dok se ne oznaci Zumiranje, a zatim pritisnite SELECT. Prirucnik za brzo pokretanje ureaja Fishfinder 300C Ukljucivanje ureaja Fishfinder 300C Pritisnite i drzite tipku NAPAJANJE dok ureaj Fishfinder 300C ne emitira zvucni signal i pojavi se pocetni zaslon. NAPOMENA: Kad prvi put ukljucite Fishfinder 300C, morate odabrati jezik, mjerne jedinice i shemu boja (stranica 16). Upotreba nacina rada Simulator Ako sonda nije spojena, ne prikazuju se podaci. [. . . ] Uz postavku Nisko samo se najjace povratne informacije oznacavaju bijelom bojom. · Dubina kobilice (vidljiva je samo ako kotaci za brzinu nije montiran; ako je montiran, pogledajte odjeljak Sonda koji se nalazi ispod)--prilagoava ocitanje povrsine za dubinu kobilice, tako damo zete mjeriti dubinu od dna kobilice, umjesto od sonde. Mozete unijeti negativni broj kako biste nadoknadili za velika plovila koja mogu povui nekoliko metara vode. Koristite CETVEROSMJERNU TIPKU za podesavanje dubine, a zatim pritisnite SELECT. Sonda na povrsini Unesite pozitivni broj (+) kako biste prikazali dubinu od donjeg dijela kobilice. Sonda na dnu kobilice Unesite negativni broj (-) kako biste prikazali dubinu od povrsine. · Sonda (vidljiva samo kotaci za brzinu je montiran)--Odaberite Dubina kobilice kako bi se uracunala dubina kobilice. Odaberite Kalibracija brzine kroz vodu kako biste kalibrirali sondu za ocitavanje brzine ili zasebni kotaci za brzinu. · Brojevi--prikazuje ili skriva temperaturu vode, brzinu kroz vodu (ako imate sondu za ocitavanje brzine ili zasebni kotaci za brzinu) i napon baterije. Prirucnik za brzo pokretanje ureaja Fishfinder 300C Upoznavanje sa zaslonom Bljeskalica Na pocetnom zaslonu odaberite Bljeskalica kako bis e prikazale informacije sonara na kruznom mjerilu dubine. Organizirano je kao prsten koji pocine na vrhu i razvija se u smjeru kazaljki na satu. Informacije sonara na prstenu bljeskaju kad su primljene na dubini koja je oznacena. Boje oznacavaju razlicite jacine sonarnih signala (Kad koristite zadanu shemu boja, crvena oznacava najjaci signal, plava oznacava najslabiji signal, a bijela oznacava situacije kad signala nema). napon baterije ocitanja dubine ili sonara dubina vode na trenutnoj lokaciji Pritisnite MENU kako biste promijenili domet, osjetljivost, zraku i postavke sonara, kako je opisano s pocetkom na stranici 5. Prirucnik za brzo pokretanje ureaja Fishfinder 300C Upoznavanje sa zaslonom Podijeljeno zumiranje Na pocetnom zaslonu odaberite Podijeljeno zumiranje kako biste na istom zaslonu mogli vidjeti cjelokupne sonarne podatke i zumirani predio. dubina, temperatura, brzina kroz vodu i napon baterije zumirana skala dubine prozor za zumiranje Raspon nacin rada sonde Pritisnite MENU kako biste promijenili domet, osjetljivost, zraku, zum, liniju dubine i postavke sonara, kako je opisano s pocetkom na stranici 5. Prirucnik za brzo pokretanje ureaja Fishfinder 300C Upoznavanje sa zaslonom Brojevi Zaslon Brojevi umjesto grafikona prikazuje numericke podatke. Oglasava alarm samo za velike ribe. Alarmi Postavljanje ureaja Fishfinder 300C na emitiranje zvucnog alarma: Na pocetnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi. Prirucnik za brzo pokretanje ureaja Fishfinder 300C · Temperatura vode--postavlja na oglasavanje alarma kad sonda prijavi temperaturu koja je 2° F (1, 1° C) visa ili niza od navedene temperature. Ako odaberete Ukljuci, pritisnite gore ili dolje na CETVEROSMJERNOJ TIPKI kako biste odabrali temperaturu, a zatim pritisnite SELECT. · Baterija--postavlja na oglasavanje alarma kad baterija dostigne minimalni napon koji je odredio korisnik. Ako odaberete Ukljuci, pritisnite gore ili dolje na CETVEROSMJERNOJ TIPKI kako biste odabrali minimalni napon baterije, a zatim pritisnite SELECT. · Odmak--postavlja na oglasavanje alarma kad se dubina promijeni za navedenu vrijednost. Ako odaberete Ukljuci, pritisnite gore ili dolje na CETVEROSMJERNOJ TIPKI kako biste odabrali odmak, a zatim pritisnite SELECT. · Dnevni/noni nacin rada--pritisnite CETVEROSMJERNU TIPKU kako biste oznacili traku za dan/no. Pritisnite lijevo ili desno na CETVEROSMJERNOJ TIPKI za prebacivanje izmeu dnevnog i nonog nacina rada. Sonar Promjena postavki sonara: Na pocetnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sonar. Promijenite postavke sonara kako je opisano s pocetkom na stranici 6. Sustav Promjena postavki sustava: Na pocetnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav. · Generator zvucnog signala--postavlja oglasavanje zvucnih signala tijekom alarma (stranica 12) ili kad se pritisnu tipke. · NMEA izlaz--omoguuje ureaju Fishfinder 300C prijenos informacija na drugu elektronicku opremu kompatibilnu s NMEA 0183. 3 Prikaz Podesavanje pozadinskog osvjetljenja ili prebacivanja izmeu dnevnog i nonog nacina rada: Na pocetnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Prikaz. [. . . ] PAZLJIVO PROCITAJTE OVAJ UGOVOR. Tvrtka Garmin vam daje ogranicenu licencu za koristenje softvera ugraenog u ovaj ureaj (u nastavku "Softver") u binarnom izvrsnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin zadrzava naslov te prava vlasnistva i intelektualnog vlasnistva unutar i prema Softveru. Potvrujete da je Softver vlasnistvo tvrtke Garmin i zastien zakonima o autorskim pravima u SAD-u te meunarodnim sporazumima o zastiti autorskih prava. Dalje potvrujete da su struktura, organizacija i sifra Softvera vazne poslovne tajne tvrtke Garmin te da izvorna sifra Softvera ostaje vazna poslovna tajna tvrtke Garmin. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA GARMIN FISHFINDER 300C

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika GARMIN FISHFINDER 300C.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag