Upute za upotrebu GARMIN FISHFINDER 400C KORISNICKI PRIRUCNIK ZA UREDAJ REV. A, MAR, 2007

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom GARMIN FISHFINDER 400C. Nadamo se da vam je ovaj GARMIN FISHFINDER 400C korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča GARMIN FISHFINDER 400C.


GARMIN FISHFINDER 400C KORISNICKI PRIRUCNIK ZA UREDAJ REV. A, MAR, 2007: Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1618 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   GARMIN FISHFINDER 400C KRATKE UPUTE REV. A, MAY, 2007 (716 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C (1443 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C QUICK REFERENCE GUIDE (650 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C TEMPLATE REV. A, SEP, 2007 (227 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C NO BRUKERMANUAL REV. A, MAR, 2007 (1505 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C NO HURTIGVEILEDNING REV. A, MAY, 2007 (694 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C QUICK REFERENCE GUIDE REV. A, MAY, 2007 (651 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (707 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C DECLARATION OF CONFORMITY REV. A, JAN, 2007 (34 ko)
   GARMIN FISHFINDER 400C FLUSH MOUNT KIT INSTRUCTIONS AND TEMPLATE (MULTILINGUAL) REV. C, APR, 2007 (972 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik GARMIN FISHFINDER 400CKORISNICKI PRIRUCNIK ZA UREDAJ REV. A, MAR, 2007

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Fishfinder 400C Korisnicki prirucnik za ureaj © 2006, 2007 Garmin Ltd. (913) 397, 8200 ili (800) 800, 1020 Faks (913) 397, 8282 Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Tel. +44 (0) 870, 8501241 (izvan Velike Britanije) 0808 2380000 (u Velikoj Britaniji) Faks +44 (0) 870, 8501251 Garmin Corporation No. [. . . ] Morate ukljuciti opciju nMea izlaz ukljucen kako biste poslali podatke (stranica 23). Ureaj Fishfinder 400C je sonarski ureaj kompatibilan sa standardom CANet. Koristenje opcije CANet (ako je primjenjivo) optimizira performanse komponenti kompatibilnih sa standardom CANet, omoguujui razmjenu podataka sonara iz ureaja Fishfinder 400C s najvise dvije komponente ureaja Garmin GPS kompatibilnih sa standardom CANet. Standardna NMEA veza dopusta slanje informacija o dubini, temperaturi i brzini prema samo jednom GPS ureaju, dok CANet veza pruza potpuna ocitanja sonara, ukljucujui opciju eUltrascrollTM, kako biste pregledavali i upravljali istim informacijama na vasem GPSkompatibilnom ureaju tijekom cijelog ribolova pomou ureaja Fishfinder 400C. naPoMena: Za koristenje mogunosti Garmin CANet s ureajem Fishfinder 400C potrebno je nabaviti komplet CANet. Korisnicki prirucnik ureaja Fishfinder 400C Montaza ureaja FishFinder 400C Kako biste ureaj Fishfinder 400C ukljucili prvi put, pritisnite i drzite tipku naPajanje dok ne cujete zvucni signal i ureaj se ukljuci. Pomou tipki PrekiDac i oDabir kreite se kroz zaslone kako biste konfigurirali svoj ureaj Fishfinder 400C. naPoMena: Iako je neke provjere mogue izvesti dok je plovilo na prikolici, za pravilno ispitivanje instalacije potrebno je da se plovilo nalazi u vodi. Korak 5: Ispitivanje instalacije Prva konfiguracija ureaja Fishfinder 400C: Odaberitejezik. Odaberitevrstusonde. Odaberitejedinicemjere. Odaberiteshemuboja. Nakon sto odaberete opcije konfiguracije, prikazuje se zaslon Pocetni ekran. Nakon 15 sekundi neaktivnosti ureaj Fishfinder automatski se prebacuje na prikaz Cijeli ekran. naPoMena: Ako sonda nije prepoznata, prikazuje se poruka "Sonda nije spojena. Korisnicki prirucnik ureaja Fishfinder 400C Montaza ureaja FishFinder 400C S obzirom da je voda potrebna za prenosenje zvucnog signala sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u vodi. Nakon sto vase plovilo smjestite u vodu, provjerite mogua curenja oko otvora vijaka koji su dodani ispod linije vode. Plovilo NE OSTAVLJAJTE u vodi tijekom duljeg razdoblja bez provjeravanja moguih curenja. 3. Akosejacinasignalapojacatijekomzaokreta, podesitesondukako biizvirivalajos3cmispodkrmenogzrcalaplovila. Zauklanjanje slabljenjamoglobibitipotrebnonekolikopodesavanja. Smjestanje sonde preduboko moze znatno utjecati na performanse plovila i sondu izloziti poveanoj opasnosti od udaranja u podvodne predmete. Kako biste provjerili ugradnju sonde na krmenom zrcalu: 1. Zapocniteispitivanjeinstalacijeprimalojbrzini. Akoradsonara izgledaneometeno, polakopoveavajtebrzinuplovidbeuz istodobnopraenjeradasonara. Akosesignalsonaranagloizgubi iliseodrazdnaznatnopogorsa, zabiljeziteprikojojsebrzinito dogaa. Plovilousporitenabrzinuprikojojsesignalizgubio. Izvediteblage zaokreteuobasmjeraipratiteimalipoboljsanjaukvalitetisignala. 4 Korisnicki prirucnik ureaja Fishfinder 400C osnovno rukovanje osnovno rukovanje Ukljucivanje i iskljucivanje ureaja Fishfinder 400C Upotreba tipkovnice ureaja Fishfinder 400C Napajanje/ Pozadinsko svjetlo Opseg (-/+) PREKIDAC SELECT HOME MENU Pritisnite i drzite tipku naPajanje dok ne cujete zvucni signal i dok se ne pojavi Pocetni ekran. naPoMena: Kada prvi put ukljucite Fishfinder 400C, potrebno je odabrati jezik, vrstu sonde, mjerne jedinice i shemu boja. ODABIR (SELECT) IZBORNIK (MENU) POCETNA STRANICA (HOME) Prilagoavanje pozadinskog osvjetljenja 1. PritisnitelijevonatipkiPREKIDAczapoveanjeilidesnoza smanjenjesvjetline. Upotreba nacina rada Simulator Ako sonda nije spojena, na zaslonu nema podataka. Nakon ukljucivanja nacina rada Simulator, ureaj Fishfinder 400C ponasa se kao da je sonda prikljucena. Koristite nacin rada Simulator kako biste vjezbali i naucili kako upotrebljavati Fishfinder 400C. oPrez: Kada ste u nacinu rada Simulator, informacije o dubini, temperaturi i brzini su simulirane. One ne predstavljaju stvarnu dubinu, temperaturu vode ili brzinu plovila. NAPAjANjE/POZADINSKA RASVjETA--Pritisniteidrzite zaukljucivanjeiliiskljucivanjeureaja;pritisniteiotpustiteza prilagoavanjepozadinskogosvjetljenjaidnevnog/nonognacinarada. PREKIDAc--Pritisitepremagore, dolje, lijevoilidesnozakretanjepo izbornicima, oznacavanjepoljaiunospodataka. ODABIR--Pritisnitezaodabiroznacenihstavkiipotvrivanjeporukana zaslonu. IZBORNIK--Pritisnitezapristupdodatnimpostavkamai konfiguracijskimopcijama;pritisnitezapovrataknaprethodnizaslonkad jetomogue. Korisnicki prirucnik ureaja Fishfinder 400C osnovno rukovanje Upoznavanje sa zaslonom, Pocetni zaslon Kada ukljucite Fishfinder 400C, prikazuje se zaslon Pocetni zaslon. Pritisnite tipku Prekidac prema gore ili prema dolje te pritisnite oDabir kako biste odabrali opciju. naPoMena: Opcije na ovom zaslonu razlikuju se ovisno o vrsti instalirane sonde. Bljeskalica (samo za sonde s dvostrukom zrakom) Otvara kruznu bljeskalicu za oznacavanje ocitanja sonara sonde kao alternativu linearnom prikazu (stranica 17). Podijeljena frekvencija (samo za sonde s dvostrukom frekvencijom) Otvara podijeljeni zaslon koji koristi pun kapacitet sonde s dvostrukom frekvencijom. Prikaz frekvencije od 50 kHz nalazi se na lijevoj strani, dok se na desnoj strani nalazi prikaz frekvencije od 200 kHz (stranica 18). Podijeljeno zumiranje Otvara podijeljeni zaslon s obicnim grafikonom na desnoj strani koji je zumiran na zeljenu razinu na lijevoj strani (stranica 17) Brojevi Otvara skupinu polja s podacima koji prikazuju informacije numericki. [. . . ] Garmin nee zamijeniti komponente koje nedostaju iz paketa kupljenih putem online aukcije. Meunarodna kupnja: Meunarodni distributeri daje zasebno jamstvo za ureaje kupljene izvan SAD-a. Ovo jamstvo daje lokalni distributer i on osigurava i lokalno servisiranje vaseg ureaja. Jamstva distributera valjana su samo u podrucju namijenjene distribucije. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA GARMIN FISHFINDER 400C

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika GARMIN FISHFINDER 400C.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag