Upute za upotrebu CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S BROCHURE

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S. Nadamo se da vam je ovaj CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S.


Mode d'emploi CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S
Download

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S BROCHURE (261 ko)
   CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S PROFESSIONAL SERVICE & SUPPORT (3927 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik CANON IMAGEPROGRAF IPF8300SBROCHURE

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] [. . . ] ispisivanje. iPF8300S you can iPf8300S 44 InCA 2400 x 1200 DPI 8 BOJA SJAJnI A0 zA 3 mInuTE 63, 5 m2/H HDD OD 160 GB SPREmnIcI TInTE OD 330 IlI 700 ml 30 720 mlAznIcA ISPISIvAnJE BEz mARGInA sTEDnI mOD ISPISIvAnJA Glavne znacajke spisivanjebezmargina, nemapotrebeza · ednostavnauporaba­sustavs J · NovisustavspigmentnomtintomLUCIA · Inaknadnimobrezivanjem­zaustedu EXipoboljsanatehnologijaobradeslike jednostavnimumetanjemrolepapira kojapruza: -Sirirasponboja - jeznijegradacije, dubljetamnetonove N iostrijecrne - oboljsanuotpornostnaogrebotine P ismanjenbroncaniodsjaj - eutocnostregistracijeispisaza V precizantekstitankelinije · vremenainovca · Upravljanjetroskovimainadzornad povratomulozenihsredstava-zahvaljujui · Stednimodzanizetroskoverada ­smanjujepotrosnjutinte · Upravljanjeprekovelikog, sjajnogi jednostavnogLCDzaslona­lakpristup · Postavkepogonskogprogramapisaca premaodabiru­skrojeneuskladusa podrucjemradakorisnika sofisticiranimfunkcijama isporucenomsoftveruzapregledtroskova icijeneposlova ogunostodabiraspremnikatinte M visokogkapaciteta-mozeihsemijenjati tijekomradakakobistebiliproduktivniji · ikontrolomispisasprijeda. · Plug-inovizaMSOffice, Photoshop iDigitalPhotoProfessional: -64bitnakompatibilnost sporucujesesbesplatnimsoftverom I PosterArtistLitezakreiranjeplakata- plakateprofesionalnogizgledalakoje naciniti · Brzinsko, stedljivoispisivanjesnovim modomFast graenitvrdidiskod160GBomoguuje ·U pohranjivanjevelikihzadatakaispisa kojimajelakopristupatiprekopisacevog LCDzaslona - lug-inzaPhotoshoppoboljsanjekako P biukljucivaoiCMYK(zajednoRGB-om) · KompatibilnostsgigabitnimEthernetom omoguujebrzprijenospodataka, cakiza velikedatotekeilivelikenaklade Tehnickipodaci:iPF8300S Model Razred Tiptinte Najvearazlucivostispisa Postavljanje BRzInA ISPISA (A0 ROlA) Obicnipapir Premazanipapir Sjajnifotopapir POSTOlJE PISACA Tip DImEnzIJE, mASA (neto) s x D x v (mm), (kg) Glavniureaj, postoljepisacai kosara DImEnzIJE, mASA (u pakiranju) s x D x v (mm), (kg) Glavniureaj(spaletom) Postoljepisaca/kosara nAPAJAnJE Nazivninapon Potrosnja Stednimod 100V-120V 220V-240V Napajanjeiskljuceno(pripravno stanje) Radniuvjeti BukA Zvucnipritisak Zvucnasnaga mEmORIJA Standardnamemorija JEzIcI PISACA Jezicipisaca uPRAvlJACkA PlOCA Pokazivac Jezici TvRDI DISk 2, 5"160GB PRIklJuCnIcE USB2. 0 Ethernet Protokol ISPISnA GlAvA Model Tip Konfiguracijaglave Razmakmlaznica Velicinakapljice Izmjenaglava PF-05 Bubble-jetnazahtjev Integriranasa6boja(2ispisnaglava) 1200dpix2 4plpoboji Izmjenjujekorisnik Ugraeno 10base-T, 100base-TX, 1000base-T IPX/SPXSNMPHTTP, TCP/IP, AppleTalk VelikiLCD Engleski(SAD), francuski, njemacki, talijanski, spanjolski, ruski GARO(GraphicArtslanguagewithRasterOperations) OPcIOnAlnA OPREmA Jedinicazaprikupljanjemedija Setdrzacrola(vretenoza2-incne spule) POTROsnI mATERIJAl Spremnikstintom Ispisnaglava Ostricarezaca Ulozakzaodrzavanje PFI-304(330ml):MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY PFI-704(700ml):MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY PF-05 CT-06 MC-08 TU-06 RH2-44 384MB Rad:50dB(A), Pripravnostanje:35dB(A)ilimanje Rad:pribl. 6, 8bela(A), AC100-240V(50-60Hz) Rad:190Wilimanje 5Wilimanje 6Wilimanje 1Wilimanje Temperatura:15­30°C, vlaznost:10­80%(bezkondenzacije) 2, 080x1, 060x867mm, Masa:pribl. 170kg 1, 795x863x363mm, Masa:pribl. 43kg 1893(S)×975(D)×1144(V)mmMasa:pribl. 143kg (sasetomdrzacarola, iskljucujuitintuiispisneglave) Nasastavljanje fORmATI mEDIJA Promjerspulemedija DEBlJInA mEDIJA Papiruroli sIRInA mEDIJA Papiruroli Rezanilistovi mInImAlnA ISPISnA DuzInA 203, 2mm mAkSImAlnA ISPISnA DuzInA Papiruroli Rezanilistovi ISPISIvAnJE BEz mARGInA Sirinamedija uSklAEnOST S PROPISImA Njemacka Rusija Ostaledrzave EkOlOskI cERTIfIkATI ENERGYSTARWW, RoHSdirektiva, ITECOdeklaracijaEuropa, WEEE, ErPLot6(Europa) 515mm(JISB2), 1030mm(JISB0), 594mm(ISOA1), 841mm(ISOA0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" Propisi o elektricnoj sigurnosti TUV Gost-R(pribavljaselokalno) CBcertifikati 18m(ovisnooOS-uiaplikaciji) 1, 6m 254-1. 118, 0mm 203. 2-1. 118, 0mm 0. 07-0, 8mm Unutrasnjipromjerspule:2"/3"(opcionalno) 0:57(modFastEconomy) 3:10(modStandard) 1:38(modFastEconomy) 3:09(modStandard) 3:10(modFastEconomy) 4:50(modStandard) iPF8300S 44inca Pigmentnatinta;LUCIAEX;tintau8boja:MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY 2400x1200dpi Korisnikpostavlja SPREmnIk S TInTOm Model Boje Kapacitet REzAC Model Tip Zamjena OBRADA mEDIJA Papiruroli Rezanilistovi Izmjenaputanjepapira(rola/listovi) Tipovimedija Jednarola, ulaganjesprijeda, izlazsprijeda Ulaganjesprijeda, izlazsprijeda Rucnoizmjenjivaodstranekorisnika Obicniipremazanipapir, tehnickipapir, folija, fotografskipapir, papirzaprobniotisak, backlit, samoljepljivi, banneriznakovi, materijalzaumjetnickereprodukcije CT-06 Rotirajuirezac Izmjenjujekorisnik PFI-304:MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY Pocetnatinta:330ml, tintauprodaji:700ml/330ml Nekeslikesusimuliranezbogjasnijereprodukcije. SvipodacitemeljesenaCanonovimstandardnimmetodamaispitivanja. Ovajletakitehnickipodaciproizvodanacinjenisuprijedatumapocetkaprodajeproizvoda. Konacnitehnickipodacisupodloznipromjenibeznajave. TMi®:Svinazivitvrtkii/iliproizvodasuzastitniznakovii/ili registriranizastitniznakovisvojihproizvoacananjihovimtrzistimai/iliunjihovimdrzavama. CanonpreporucujeuporabuCanonovihmedijazanajboljerezultate. Molimodaprovjeritelistukompatibilnostimedija (papira)kakobistevidjelikojitipovipapira/medijasepreporucuju. canon Inc. canon. com canon cEE GmbH PredstavnistvoBeograd JurijaGagarina32a, 4/4 11070NoviBeograd Srbija www. canon. ba canon Europe canon-europe. com Hrvatskoizdanje ©CanonEuropaN. V. , 2011. [. . . ] [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika CANON IMAGEPROGRAF IPF8300S.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag