Upute za upotrebu BOSCH SMS65E22GB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom BOSCH SMS65E22GB. Nadamo se da vam je ovaj BOSCH SMS65E22GB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča BOSCH SMS65E22GB.


BOSCH SMS65E22GB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2299 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   BOSCH SMS65E22GB SHORT INSTRUCTIONS (431 ko)
   BOSCH SMS65E22GB SHORT INSTRUCTIONS (431 ko)
   BOSCH SMS65E22GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (987 ko)
   BOSCH SMS65E22GB (2230 ko)
   BOSCH SMS65E22GB (2230 ko)
   BOSCH SMS65E22GB SUPPLEMENT (740 ko)
   BOSCH SMS65E22GB SUPPLEMENT (740 ko)
   BOSCH SMS65E22GB SHORT INSTRUCTIONS (459 ko)
   BOSCH SMS65E22GB SHORT INSTRUCTIONS (459 ko)
   BOSCH SMS65E22GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (987 ko)
   BOSCH SMS65E22GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (987 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik BOSCH SMS65E22GB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ]  K % K PLQ $ & K 6WDUW 5HVHW VHF    5HVHW VHF       hr Kazalo Perilica posudja . 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 Sigurnosni napuci . 17 hr Sigurnosni napuci Pri dopremi – Provjerite odmah ambalažu i stroj za pranje posudja jesu li ošte eni pri prijevozu. Ne stavljajte u rad ošte eni aparat, ve se posavjetujte s dobavlja em. [. . . ] vrijedi: Kad : se na broj anom pokaziva u pojavi )* pranje je svršeno. Ako više ne želite pokrenuti nijedan program pranja, isklju ite stroj pritiskom na sklopku UKLJU ENO/ISKLJU ENO (. -/, Vaše posudje se upravo pere. =/< Vaše posudje se upravo suši. Pokazivanje preostalog vremena Kod izbora programa pojavljuje se preostalo vrijeme trajanja programa na broj anom pokazivanju )*. Trajanje programa se tijekom programa odredjuje prema temperaturi vode, koli ini posudja kao i stupnju ne isto e i može varirati (ovisno o izabranom programu). Program TurboSpeed 20 min. : Tijekom faze zagrijavanja pojavljuje se na broj anom pokaziva u naizmjence s preostalim vremenom rada. Na svršetku trep e p kako bi nazna io da se stroj može otvoriti i napuniti. Nakon novog starta tijekom faze pranja ponovno se pojavljuje preostalo vrijeme rada. Automatsko isklju ivanje nakon završetka programa * * ovisno o modelu Da bi se uštedjelo energiju, perilicu posudja se isklju uje 1 min nakon završetka programa (tvorni ko namještanje). : : : – – – Aparat se ne isklju uje automatski Isklj. Programsku tipku # držati pritisnutom te pritiskati tipku START h dokle broj ano pokazivanje ne pokaže : . . . . Trep e svjetlosni pokaziva tipke #, a na brojevnom pokaziva u )* svijetli tvorni ki podešena vrijednost : . Programsku tipku # pritiskati dokle se na broj anom pokazivanju )* ne pojavi tvorni ki namještena vrijednost : . Svakim pritiskom na tipku pove ava se podesna vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta : vrijednost, pokaziva e se vratiti ponovno na : (isklju eno). Namještena vrijednost je memorirana. Predizbor vremena * * ovisno o modelu Po etak programa možete odložiti u koracima od jednog sata do 24 sata. – Pritiskati tipku X + dok broj ano pokazivanje )* ne presko i na : . – Pritiskati tipku X + ili – dokle pokazano vrijeme ne bude sukladno vašim željama. – Pritisnuti tipku START h, unaprijed izabrano vrijeme je aktivirano. – Radi brisanja unaprijed izabranog vremena pritiskati tipku X + ili – dokle se na broj anom pokazivanju )* ne pojavi : . Sve do po etka odvijanja programa možete prema nahodjenju mijenjati izbor programa. – – Da – – 18 hr Isklju iti stroj Kratko vrijeme nakon završetka programa: – Isklju iti sklopku ( za UKLJU IVANJE/ISKLJU IVANJE. – Nakon hladjenja izvaditi posudje. Poja ano sušenje Pri ispiranju stroj radi na povišenoj temperaturi kako bi se dobio bolji u inak sušenja. (Paziti na osjetljive dijelove posudja!) – Zatvorite vrata stroja. – Programsku tipku # držati pritisnutom te pritiskati tipku START h dokle broj ano pokazivanje )* ne pokaže : . . . . Trep e svjetlosni pokaziva tipke #, a na brojevnom pokaziva u )* svijetli tvorni ki podešena vrijednost : . [. . . ] Namještena vrijednost je memorirana. Priklju ak za otpadnu vodu – Potrebne radne korake preuzeti iz upute za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cijevnim nastavkom. – Crijevo za otpadnu vodu priklju iti pomo u priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona. Obratite pozornost na to da odvodno crijevo ne bude slomljeno, zgnje eno ili zapleteno i da zapuša u odvodu ne spre ava otjecanje otpadne vode! Priklju ak za svježu vodu – Priklju ak za svježu vodu priklju iti sukladno uputi za montažu pomo u priloženih dijelova na pipac za vodu. Obratite pozornost da priklju ak za svježu vodu ne bude slomljen, prignje en ili zapleten. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA BOSCH SMS65E22GB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika BOSCH SMS65E22GB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag