Upute za upotrebu BOSCH SKS 50E18

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom BOSCH SKS 50E18. Nadamo se da vam je ovaj BOSCH SKS 50E18 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča BOSCH SKS 50E18.


BOSCH SKS 50E18 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1177 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   BOSCH SKS 50E18 SHORT INSTRUCTIONS (367 ko)
   BOSCH SKS 50E18 INSTALLATION INSTRUCTIONS (3278 ko)
   BOSCH SKS 50E18 (1154 ko)
   BOSCH SKS 50E18 SHORT INSTRUCTIONS (368 ko)
   BOSCH SKS 50E18 INSTALLATION INSTRUCTIONS (3278 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik BOSCH SKS 50E18

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 5HVHW VHF    (QG K K K 6WDUW  (QG K K K      hr Kazalo Perilica posudja . 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 Sigurnosni napuci . 14 hr Sigurnosni napuci Prije nego što aparat stavite u rad Pažljivo pro itajte uputu za uporabu te uputu za montažu!Dobit ete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju aparata. [. . . ] U suprotnom se uslijed ekspanzije (pretlak) vrata aparata mogu naglo otvoriti ili iza i voda iz aparata. – Radi nastavka programa sklopku za UKLJU IVANJE/ISKLJU IVANJE ( ponovno uklju iti. Prekidanjerpograma * ovisno o modelu Pokretanje programa možete odgoditi za 3, 6 ili 9 sati. – Tipku za biranje vremena unaprijed @ pritiskati dokle odgovaraju e pokazivanje 3h, 6h ili 9h ne po ne svijetliti. – Pritisnuti tipku START 8, unaprijed izabrano vrijeme je aktivirano. – Radi brisanja unaprijed izabranog vremena tipku za biranje vremena unaprijed @ pritiskati dokle niti jedno pokazivanje 3h, 6h ili 9h više ne svijetli. Sve do po etka odvijanja programa možete prema nahodjenju mijenjati izbor programa. Prekidanje programa (Reset) Svršetak programa Program je završen kada svijetli pokazivanje završetka h. Upozorn ní Kako bi se uštedjela energija, perilica posudja automatski se isklju uje 2 minute nakon svršetka programa. – Tipku START 8 pritiskati oko 3 sek. Isklju iti sklopku ( za UKLJU IVANJE/ISKLJU IVANJE. Mijenjanje programa Nakon pritiska na tipku START 8 promjena programa nije mogu a. Promjena programa je mogu a samo preko prekida programa (Reset). Isklju iti stroj Kratko vrijeme nakon završetka programa: – Isklju iti sklopku ( za UKLJU IVANJE/ISKLJU IVANJE. – Nakon hladjenja izvaditi posudje. ã=Upozorenje Po završetku programa pranja, prilikom vadjenja posudja molimo Vas da vrata perilice sasvim otvorite, a ne samo djelimi no. Vodena para bi eventualno mogla oštetiti osjetljive radne plo e. 15 hr Poja ano sušenje Pri ispiranju stroj radi na povišenoj temperaturi kako bi se dobio bolji u inak sušenja. (Paziti na osjetljive dijelove posudja!) – Zatvorite vrata stroja. – Bira programa 0 okretati dokle pokazivanje ”Provjeriti dovod vode” ` ne po ne žmigati. Da biste promijenili podešeno: – Okretanjem bira a programa 0 intenzivno sušenje možete uklju iti (pokazivanje završetka h svijetli) ili isklju iti (pokazivanje završetka h ne svijetli). Namještanje je memorirano. Održavanje i njega Redovita kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbjegnu pogreške. Ovo štedi novac i uzrujavanje. Ukupno stanje stroja – Provjeriti da li na prskalici postoje naslage masno e i vapnenca. Ako nadjete takove naslage, tada: – pregradak sredstva za pranje posudja napuniti sredstvom za pranje. Pokrenuti stroj bez posudja u programu s najvišom temperaturom pranja. Za iš enje stroja rabiti isklju ivo posebna sredstva za pranje/ iš enje koja su prikladna za perilice posudja. Nikada ne rabite za iš enje Vaše perilice posudja stroj koji isti pomo u pare. Proizvodja u tom slu aju ne odgovara za eventualno nastala ošte enja. Redovito brišite prednju stranu aparata i plo u lako ovlaženom krpom; dovoljni su voda i malo deterdženta za pranje. [. . . ] – Pri zamjeni aparata mora se uvijek koristiti novo dovodno crijevo za vodu. 24 kg Napon: 220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz Priklju na vrijednost: 2, 0–2, 4 kW Zaštita: 10/16 A Tlak vode: najmanje 0, 05 MPa (0, 5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara). 25 °C Elektri ni priklju ak – Aparat priklju iti samo na izmjeni ni napon u podru ju od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane uti nice sa zaštitnim vodom. – Uti nica mora biti blizu aparata i takodjer nakon ugradnje slobodno pristupa na. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA BOSCH SKS 50E18

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika BOSCH SKS 50E18.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag