Upute za upotrebu BOSCH HBC24D553B

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom BOSCH HBC24D553B. Nadamo se da vam je ovaj BOSCH HBC24D553B korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča BOSCH HBC24D553B.


BOSCH HBC24D553B : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (885 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   BOSCH HBC24D553B (904 ko)
   BOSCH HBC24D553B INSTALLATION INSTRUCTIONS (630 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik BOSCH HBC24D553B

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Kako bi Vam kuhanje pravilo isto zadovoljstvo kao i jelo proèitajte ove upute za uporabu ureðaja. Onda možete iskoristiti sve tehnièke prednosti Vaše peænice za kuhanje na paru. I pokazat æemo Vam, korak po korak, kako æete namjestiti potrebne vrijednosti. U tablicama æete naæi razine vodilice i vrijednosti koje možete namjestiti za brojna standardna jela. [. . . ] debljina 2, 5 cm P14 P15 P16 Kompot od voæa Mlijeèna riža Jogurt u staklenkama - P17 Kuhane priloge regenerirati - 2 25 Program P18 P19 Dezinficiranje boèica za dojenèad Skuhati tvrda jaja Primjedbe jaja velièine M, maks. 1Ăkg Posuðe / pribor perforirana posuda za kuhanje perforirana + neperforirana posuda za kuhanje perforirana + neperforirana posuda za kuhanje Razina 2 3 1 3 1 P20 Skuhati meka jaja Osiguraè za zaštitu djece Da djeca ne bi nehotimice ukljuèila ureðaj ili promijenila neku postavku, ureðaj posjeduje osiguraè za zaštitu djece. Aktiviranje osiguraèa za zaštitu djece Pritisnite i držite tipku D oko 4 sekunde, sve dok se ne pojavi simbol D. Deaktiviranje osiguraèa za zaštitu djece Napomena Pritisnite i držite tipku D, sve dok se ne zagasi simbol. Možete unatoè aktiviranog osiguraèa za zaštitu djece iskljuèiti ureðaj pritiskom na tipku % ili dugim pritiskom na tipku n, namjestiti alarmni sat i iskljuèiti signalni zvuk. 26 Polazne postavke Vaš ureðaj ima razlièite polazne postavke koje su veæ namještene tvornièki. Te polazne postavke možete meðutim promijeniti po Vašoj potrebi. Ako želite poništiti sve promjene, možete ponovno uspostaviti tvornièku postavku ureðaja. Pritisnite i držite tipku 0, sve dok se na pokazatelju ne pojavi ™‚ƒ. Pritisnite tipku 0 nekoliko puta, sve dok se ne pojavi željena polazna postavka. Možete promijeniti slijedeæe polazne postavke: Polazna postavka ™‚ƒ Funkcija Trajanje signala: Namještanje duljine ili iskljuèivanje signalnog zvuka kod kraja rada Prikaz sata: Ukljuèivanje i iskljuèivanje prikaza sata kada je iskljuèen ureðaj Nastavak rada nakon zatvaranja vrata: Otpada ponovni start nakon otvaranja vrata Vrijeme do automatskog pohranjivanja promjena Namještanje tvrdoæe vode za prikaz za uklanjanje kamenca Moguæe postavke ™‚‚ = kratko (10 sekunda) ™‚ƒ = srednje (2 minute) ™‚„ = dugo (5 minuta) ™ƒ‹ = iskljuèen ™ƒ‚ = ukljuèen ™„‹ = iskljuèen ™„‚ = ukljuèen ™…‚ = kratko (2 sekunde) ™…ƒ = srednje (5 sekunda) ™…„ = dugo (10 sekunda) ™†‹ = omekšana ™†‚ = 1­mekana ™†ƒ = 2­srednja ™†„ = 3­tvrda ™†… = 4­vrlo tvrda ™ƒ‚ ™„‚ ™…ƒ ™†ƒ 27 Polazna postavka ™‡‹ ™ˆ‹ Funkcija Signal za zagrijavanje kod parenja Moguæe postavke ™‡‹ = iskljuèen ™‡‚ = ukljuèen Povratak ureðaja na tvornièku postavku ™ˆ‹ = ne vratiti - brišu se sve promjene u polaznim postavkama ™ˆ‚ = vratiti - nanovo se izvrši automatsko kalibriranje Njega i èišæenje U ovom poglavlju dobit æete informacije o H njezi i èišæenju Vašeg ureðaja H sredstvima za èišæenje H naèinu rada za uklanjanje kamenca d Opasnost od kratkog spoja!Nemojte koristiti visokotlaèni ureðaj za èišæenje ili ureðaj za èišæenje parom da bi oèistili Vaš ureðaj. Nemojte koristiti H sredstva za èišæenje koja stružu ili ribaju, H sredstva za èišæenje peænice, H agresivna sredstva ili sredstva koja nagrizu ili sadrže klor, H sredstva za èišæenje koja sadrže puno alkohola. Kad takvo sredstvo dospije na proèelje ureðaja, obrišite ga odmah mokrom krpom. Otklonite prljavštinu u peænici odmah kada se ureðaj ohladi. Zapeèeni ostaci se kasnije puno lošije odstranjuju. 28 Soli su agresivne i mogu prouzrokovati zahrðana mjesta. Ostatke ljutih umaka (keèap, senf) ili slanih jela odstranite iz peænice odmah kada se ureðaj ohladi. Spužva za èišæenje S priloženom spužvom za èišæenje možete èistiti peænicu. Pomoæu nje možete odstraniti preostalu vodu iz zdjele za isparavanje. Prije prvog korištenja temeljito isperite spužvu za èišæenje. Možete prati spužvu za èišæenje u perilici za rublje zajedno s rubljem za kuhanje. Sredstva za èišæenje Vanjske površine ureðaja s proèeljem od aluminija Otopina sredstva za pranje posuða - osušite površinu mekom krpom Blago sredstvo za pranje prozora - obrišite površinu u vodoravnom smjeru i bez pritiskanja mekanom krpom za prozore ili èarobnom krpom koja ne pušta dlaèice s proèeljem od plemenitog èelika Otopina sredstva za pranje posuða - osušite površinu mekom krpom. Uvijek odmah uklonite mrlje nastale od kamenca, škroba ili bjelanèevine Kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama možete dobiti posebna sredstva za èišæenje plemenitog èelika Unutrašnjost peænice Vruæa otopina sredstva za pranje posuða ili razrijeðeni ocat Koristite priloženu spužvu za èišæenje ili èetku za pranje posuða. Peænica može rðati Zdjela za isparavanje Brtva s vanjske strane peænice Spremnik za vodu Okno spremnika Brtva u poklopcu Okviri vodilica Vruæa otopina sredstva za pranje posuða ili razrijeðeni ocat Vruæa otopina sredstva za pranje posuða Otopina sredstva za pranje posuða, ne perite u perilici za posuðe! [. . . ] Gotovo peèenje ostavite da miruje još 10 minuta u iskljuèenoj zatvorenoj peænici. Tako æe meso ostati soènije. Perad Namirnice Kolièina / težina po 0, 15 kg po 0, 35 kg Pribor Razina Naèin rada TemperaĆ tura °C 100 100 Vrijeme peèenja u minutama 15 ­ 25 12 ­ 18 Pileæa prsa Paèja prsa* * neperforirana neperforirana 2 2 Pariti Pariti Prvo zapeæi i zamotati u foliju 46 Govedina Namirnice Kolièina / težina 1 kg 1 kg Pribor Razina Naèin rada TemperaĆ tura °C 100 100 Vrijeme peèenja u minutama 25 ­ 35 30­ 40 Plosnati rostbif, srednje peèen* Visoki rostbif, srednje peèen* * neperforirana perforirana + neperforirana 2 3 1 Pariti Pariti Prvo zapeæi i zamotati u foliju Svinjetina Namirnice Kolièina / težina 0, 5 kg u kriškama Pribor Razina Naèin rada TemperaĆ tura °C 100 100 100 Vrijeme peèenja u minutama 10­ 12 10 ­ 12 15­ 20 Svinjski file* Svinjski medaljoni* Dimljena svinjska rebarca * neperforirana neperforirana 2 2 2 Pariti Pariti Pariti debljine 3 cm neperforirana Prvo zapeæi i zamotati u foliju Kobasice Namirnice Kolièina / težina Pribor Razina Naèin rada TemperaĆ tura °C 80 ­ 85 80 ­ 85 Vrijeme peèenja u minutama 12 ­ 18 15 ­ 20 Hrenovke Bijele kobasice perforirana + neperforirana perforirana + neperforirana 3 1 3 1 Pariti Pariti 47 Riba Namirnice Kolièina / težina po 0, 3 kg po 0, 15 kg kalup za vodenu kupku 1, 5 l po 0, 2 kg po 0, 15 kg po 0, 15 kg 1, 5 kg po 0, 15 kg Pribor Razina Naèin rada TemperaĆ tura °C 80 ­ 90 80 ­ 90 70 ­ 80 Vrijeme peèenja u minutama 15 ­ 25 10 ­ 20 40 ­ 80 Orada, cijela File od orade Riblja terina perforirana + neperforirana perforirana + neperforirana neperforirana 3 1 3 1 2 Pariti Pariti Pariti Pastrva, cijela File od bakalara File od lososa Školjke File od grgeèa Valjèiæi od morskog lista, punjeni perforirana + neperforirana perforirana + neperforirana perforirana + neperforirana neperforirana perforirana + neperforirana perforirana + neperforirana 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 Pariti Pariti Pariti Pariti Pariti Pariti 80 ­ 90 80 ­ 90 100 100 80 ­ 90 80 ­ 90 12 ­ 15 10 ­ 14 8 ­ 10 10 ­ 15 10 ­ 20 10 ­ 20 Dodaci za juhu Namirnice Dodatak od jaja za juhu Njoke od krupice Pribor neperforirana perforirana + neperforirana Razina 2 3 1 Naèin rada Pariti Pariti TemperaĆ tura °C 90 90 ­ 95 Vrijeme peèenja u minutama 15 ­ 20 7 ­ 10 48 Slastice, kompot Kompot Izvagajte težinu voæa, i dodajte oko D kolièine vode, te šeæera s zaèinima po ukusu. Mlijeèna riža Izvagajte težinu riže i dodajte 2, 5-struku kolièinu mlijeka. Po 100 ml mlijeka umiješajte jednu do dvije èajne žlice prirodnog jogurta ili odgovarajuæu kolièinu fermenta jogurta. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA BOSCH HBC24D553B

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika BOSCH HBC24D553B.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag