Upute za upotrebu ACER S55

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom ACER S55. Nadamo se da vam je ovaj ACER S55 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča ACER S55.


ACER S55 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (5772 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   ACER S55 (5696 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik ACER S55

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Korisnički priručnik 2- © 2014 Sva prava pridržana Acer Liquid Jade - Korisnički priručnik Model: S55 Ova izmjena: 09/2014 Prijavite se za Acer ID i uživajte u prednostima koje nudi Otvorite aplikaciju Acer portal sa zaslona Početak kako biste se prijavili za dobivanje Acer ID-a ili prijavu ako ga već imate. Tri su važna razloga zašto biste trebali zatražiti Acer ID: • Stvaranje vlastitog oblaka s Acer BYOC. • Preuzmite najnovijih ponuda i informacija o proizvodu. • Registriranje uređaja za jamstvene usluge. Više informacija potražite na AcerCloud web adresi: www. acer. com/byoc-start Važno Ovaj priručnik sadrži informacije o vlasništvu zaštićenom zakonu o autorskim pravima. [. . . ] U izborniku Aplikacija dodirnite E-pošta za početak postavljanja računa e-pošte. Prema potrebi unesite vašu adresu e-pošte i dodirnite Ručno postavljanje kako biste ručno unijeli parametre. Dodirnite Dalje za završetak postupka postavljanja. Google usluge Napomena Aplikacije možda neće biti dostupne u svim državama i područjima. Potrebno je aktivirati Google račun da biste mogli koristiti Google usluge. Prilikom prvog pristupa u Google uslugama bit će potrebno pročitati i prihvatiti Uvjete pružanja usluge. Mrežni rad - 35 Postavljanje Google e-pošte 1. Provjerite je li pametni telefon povezan podatkovnom ili Wi-Fi vezom. Ako prilikom prvog pokretanja telefona niste unijeli adresu vašeg Gmail računa i lozinku, slijedite upute na zaslonu. Sastavljanje poruke e-pošte 1. Provjerite je li pametni telefon povezan podatkovnom ili Wi-Fi vezom. Unesite adresu e-pošte primatelja, temu poruke i poruku. Nakon završetka sastavljanja poruke dodirnite . Glasovno pretraživanje Upotrebom glasovnih naredbi moguće je slati tekstualne poruke, upućivati pozive, slati e-poštu, pronaći smjer do ustanova, automatski upućivati pozive ustanovama, pretraživati Internet, pa čak sami sebi slati bilješke. Otvorite Glasovno pretraživanje iz izbornika Aplikacija ili dodirnite ikonu mikrofon na početnom zaslonu. 36 - Mrežni rad Play Trgovina Važno O problemima tijekom povezivanja s Play trgovinom, pogledajte Česta pitanja i rješavanje problema na stranici 64. Dodirnite Play trgovinom iz izbornika Aplikacija kako biste otvorili Google Play. Ovdje možete nabaviti različite dodatne programe, dodatke i aplikacije da biste poboljšali funkcionalnost vašeg pametnog telefona. Sadržaj i izgled Google Playa razlikuje se prema područjima. U nekim područjima primjerice možete pregledavati i kupovati filmove, knjige, časopise ili glazbu. Ažuriranja mogu dodati nove kategorije ili promijeniti način kretanja po Google Playu. Trgovinu možete pregledavati po kategoriji ili dodirnuti ikonu za traženje određene aplikacije. Nakon što odaberete aplikaciju dodirnite tipku Instaliraj da biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Bit će vam rečeno kojim uslugama (kontaktne informacije, bežični pristup, GPS) aplikacija treba pristupiti za ispravan rad. Ako niti jedna od tih usluga ne izgleda neuobičajeno dodirnite Prihvati i preuzmi da biste nastavili instaliranje. Mrežni rad - 37 Napredak preuzimanja možete pratiti na stranici aplikacije i na području obavijesti. Važno Neke aplikacije mogu zatražiti plaćanje da biste ih mogli preuzeti. Za plaćanje aplikacija bit će potreban Google Wallet račun ili broj kreditne kartice povezan s vašim Google računom. Korištenje preuzetih aplikacija Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije možete je pronaći u odjeljcima Aplikacije ili Miniaplikacije u izborniku Aplikacija. Neke aplikacije imaju i ikonu i oznaku miniaplikacije, a neke omogućuju samo prikaz miniaplikacije (bez ikone aplikacije). Pogledajte Prilagodba početnog zaslona na stranici 18. Deinstaliranje preuzetih aplikacija Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije možete je deinstalirati otvaranjem izbornika Aplikacija i zatim Postavke > Aplikacije. Na kartici preuzetog dodirnite aplikaciju koju želite deinstalirati i zatim dodirnite Deinstaliraj. Brisanje ikone na početnom zaslonu samo će izbrisati prečac. 38 - Mrežni rad Google Hangouts Dodirnite Hangouts iz izbornika Aplikacija kako biste otvorili Google Hangouts. Ovdje možete vidjeti popis kontakata koji koriste uslugu Google Hangouts. [. . . ] Ova licenca ne daje Vam prava na te sadržaje. ne uklanjati sa Softvera bilo kakve obavijesti i bilješke o autorskom pravu ili vlasništvu; 2. navesti i reproducirati sve takve obavijesti i bilješke na ovlaštenim kopijama koje ćete načiniti; i 3. uložiti sve napore kako biste spriječili bilo kakvo neovlašteno kopiranje Softvera. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA ACER S55

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika ACER S55.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag