Upute za upotrebu SONY SRS-D4

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SONY SRS-D4. Nadamo se da vam je ovaj SONY SRS-D4 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SONY SRS-D4.


SONY SRS-D4 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (842 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SONY SRS-D4 (658 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SONY SRS-D4

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Kako biste sprijecili pozar ili elektricki udar, nemojte na ureñaj stavljati posude s vodom, primjerice vaze. Nemojte postavljati ureñaj u skuceni prostor, primjerice na policu s knjigama ili ugradni ormari. Ukoliko primjerite nepravilnost u radu adaptera, odmah ga odspojite iz napajanja. Za spajanje stereo phone prikljucnice za slusalice Upotrijebite opcionalni* adapter PC-234S ili opcionalni kabel RK-G138. * Navedeni opcionalni pribor nije nabavljiv u nekim podrucjima. SRS-D4 http://www. sony. net/ © 2008 Sony Corporation OPREZ Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili modifikacije koje nisu izricito odobrene u ovom prirucniku mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu ureñaja. [. . . ] Zbrinjavanje starih elektricnih i elektronickih ureaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja) Ova oznaka na proizvodu ili na ambalazi oznacava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kuni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklazu elektricke ili elektronicke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda cuvate okolis i brinete za zdravlje svojih bliznjih. Za detaljne informacije o reciklazi ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vasu lokalnu upravu, odlagaliste otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. Napomene C Za prebacivanje izmeñu INPUT1 i INPUT2, koristite tipku ON/OFF (ukljucenje/iskljucenje) na ureñaju spojenom na zvucnike. C Ako se prikljucnica za slusalice spojenog ureñaja moze koristiti kao LINE OUT, mozete uzivati u visokokvalitetnom zvuku tako da podesite izlaz spojenog ureñaja na LINE OUT. Detalje o podesavanju izlaza potrazite u uputama za uporabu ureñaja koji spajate. Reprodukcija zvuka na spojenom ureaju Prvo smanjite glasnou na zvucnicima. Prije povezivanja smanjite glasnou spojene opreme. 1 2 Podesite preklopku POWER na ON. Indikator POWER svijetli. Pokrenite reprodukciju na spojenom ureaju (Slika D). Ugodite glasnou na zvucnicima zakretanjem regulatora VOLUME kao na slici. U takvim situacijama iskljucite TV prijemnik/ racunalo i ukljucite ga nakon 15 do 30 minuta. Nadalje, blizu TV prijemnika/racunala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice audio ureñaje, stalke za TV, igracke, itd. ) jer mogu prouzrociti magnetske smetnje. Zvuk se naglo iskljucio. Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno. Svjetlina indikatora Power nije stabilna. Svjetlina indikatora Power se moze mijenjati kod pojacane glasnoe. Ovo ne predstavlja kvar. Desni zvucnik (straznji) Lijevi zvucnik (straznji) CD/MD WALKMAN* itd. Na LINE OUT ili prikljucnicu slusalica (stereo miniprikljucnicu) Tehnicki podaci Zvucnici Sustav zvucnika Kuiste Impedancija Nazivna ulazna snaga Maksimalna ulazna snaga Nazivna snaga Ulaz 21 mm, sirokopojasni, magnetski oklopljen Bass reflex 4 1W 2W 1W+1W (10% ukupnog harmonickog izoblicenja, 1 kHz, 4 ) Spojni kabel sa stereo miniprikljuckom (2 m) T 1 4, 7 k (na 1 kHz) DC 4, 5 V (isporuceni AC mrezni adapter) Oko 42 T 200 T 42 mm Lijevi: oko 90 g Desni: oko 70 g O postavljanju CD/MD ureaj itd. C Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora topline, ili na mjestima izlozenima izravnom suncu, pretjeranoj prasini, vlazi, kisi ili mehanickim udarcima. O cisenju Na prikljucnicu R OUT PC itd. Na prikljucnicu INPUT2 Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeñivac za cisenje ureñaja. Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom prirucniku, obratite se najblizem Sony prodavatelju. Pojacalo (lijevi zvucnik) Popis dijelova * WALKMAN" je registrirana trgovacka marka tvrtke Sony Corporation koja se koristi za stereo ureaje koji koriste slusalice. (Slika A) Ulazna impedancija Spojni kabel RK-G136 (opcija) Pojacavanje glasnoe A Prikljucnica R OUT B INPUT 1 Spojni kabel sa stereo miniprikljuckom. [. . . ] Na prikljucnicu INPUT2 Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeñivac za cisenje ureñaja. Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom prirucniku, obratite se najblizem Sony prodavatelju. Pojacalo (lijevi zvucnik) Popis dijelova * WALKMAN" je registrirana trgovacka marka tvrtke Sony Corporation koja se koristi za stereo ureaje koji koriste slusalice. (Slika A) Ulazna impedancija Spojni kabel RK-G136 (opcija) Pojacavanje glasnoe A Prikljucnica R OUT B INPUT 1 Spojni kabel sa stereo miniprikljuckom. C INPUT 2 D Prikljucnica DC IN Ovdje spojite isporuceni AC mrezni adapter. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SONY SRS-D4

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SONY SRS-D4.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag