Upute za upotrebu PHILIPS SHB 7110

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS SHB 7110. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS SHB 7110 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS SHB 7110.


PHILIPS SHB 7110 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1691 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS SHB 7110 (1615 ko)
   PHILIPS SHB 7110 QUICK START GUIDE (686 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS SHB 7110

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 5 Philipsaktivnosudjelujeurazvoju meunarodnihEMFisigurnosnih standarda, stonamomoguuje predvianjerazvojaustandardizaciji tenjihovuranuintegracijuunase proizvode. 4 2. 3 Openitoodrzavanje Kakobisteizbjegliosteenjaikvarove: · Neizlaziteslusaliceprekomjernojtoplini. · Nekoristitesredstvazacisenjekoja sadrzealkohol, amonijak, benzenili abrazive. · Glavniprikljucakadapteraizmjenicne/ istosmjernestrujekoristisekaoodvojivi ureajkojijeodmahspremanza uporabu. [. . . ] Zauparivanjeslusalicasmobilnim telefonom 1 3 Pritisniteukljucivanje/iskljucivanje na desnojslusalicidokLEDzaruljicane pocnenaizmjenicnotreperiticrvenoi plavo. Slusaliceesadaostatiu"nacinu uparivanja"5minuta. LED 4 Upariteslusalicesmobilnimtelefonom kaostojeunastavkuopisano. Primjer uparivanjajeprikazanunastavku. Provjeritejesulislusalicenapunjenei iskljucene. Dodatnepojedinostipotraziteukorisnickom prirucniku. · PristupBluetoothizbornikunamobilnom telefonuobicnojenazvan"Postavljanje", "Postavke", "Bluetooth"ili"Povezivost". · Odaberiteopcijuzaotkrivanje, dodavanjeilipretrazivanjeBluetooth ureaja. Nakonnekolikosekunditelefon bitrebaopokazivatidajepronasao "PhilipsTapster". Ukljucivanje/iskljucivanje Uticnicazapunjenje 11 Hrva tski 6. 2 UparitesvojeTapsterBluetooth stereoslusalicesmobilnim telefonom 2 Provjeritejelimobilnitelefonukljucen, a znacajkaBluetoothomoguena. · Nakonodabira"PhilipsTapster"na mobilnomtelefonuupraviluetetrebati potvrditiuparivanjeiunijetilozinku. Nakonuspjesnoguparivanja, slusalicee sepovezatinamobilnitelefon. Cutete dugacakzvukkojipotvrujeuspjesno uparivanje, aLEDzaruljicanaslusalicama esepromijenitiiztreperavocrveno/plave upovremenotreperavuplavusvaketri sekunde. 6. 3 Namjestanjeslusalica 1 3 Postavitespojnuzicunastraznjidiovrata iumetnitedruguslusalicu. 4 Dodatno:Zaposebnosigurnoprianjanje pricvrstitehvataljkuzauho. B A Odaberitevelicinukapicekojavam najviseodgovarazaoptimalnuzvucnu izvedbu. Nijeneobicnodavam odgovarajudvijerazlicitevelicinekapica nadesnojilijevojslusalici. Veliko Srednje Malo 2 Smjestiteslusaliceuusiiokrenite slusaliceunazadtakodauskoprianjaju. A. Umetnitekuglicuizmeuslusaliceiusne skoljkedoknesjedneuuticnicukojase nalaziizmeuslusaliceiusneskoljke. D. Slijeditekorake2i3unastavku. 1 TapsterBluetooth stereoslusalica osjetljivihnadodir Cijelavanjskaskoljkaslusalicajeosjetljiva 7. 1 PoveziteTapsterBluetoothstereo nadodir. slusalicesmobilnimtelefonom Dodirniteosjetljivupovrsinu Ukljuciteslusalicepritiskomnaukljucivanje/ iskljucivanje dokseLEDzaruljicaneupali. Kadseukljuce, slusaliceeseautomatski povezatinazadnjiureajskojimsubile povezane. Akozadnjipovezaniureajnije dostupan, slusalicesepokusavajuponovo Timjednostavnimpokretimamozete povezatisdrugimureajemskojimsubile kontroliratisvefunkcijeslusalica. Akoukljucitemobilnitelefoniliznacajku Bluetoothnakonukljucivanjaslusalica, spojiteslusalicesBluetoothizbornika mobilnogtelefona. 7. 2 Automatskaustedaenergije Akoslusalicenemogupronainijedan Bluetoothureajzapovezivanjeunutarpet minuta, napajanjeseautomatskiiskljucuje kakobiseproduljilotrajanjebaterije. 7. 3 KontrolaPhilips Tapster luetoothstereoslusalica B osjetljivihnadodir PhilipsTapsterBluetoothstereoslusalice koristeintuitivnedodirnekontrolepomou kojihmozetejednostavnokontrolirati glazbuipozive. Nakonnekolikominuta upoznavanjanovihkontrolanadodir, otkrit etebrziijednostavnijinacinkontroliranja slusalicaodonognagumbimaslusalica. 13 Laganoudaranje Laganoudaritepovrsinu Dvostrukolaganoudaranje Dvaputbrzolaganoudaritepovrsinu Pritisak Pritisniteidrzitepriblizno1sekundu Povlacenje Povuciteprstunaprijediunatragpreko povrsineslusalice Hrva tski 7 KoristenjePhilips Savjet Kakobisteizbjeglislucajnuaktivacijuglazbe ilipoziva, podrucjaslusalicaosjetljiva nadodiromoguenasusamonakon umetanjaslusalicauusi. Cuteteuzlazni tonaktivacijeisilaznitondeaktivacije prilikomumetanjailivaenjaPhilipsTapster Bluetoothstereoslusalica. Tablicaunastavkupokazujenacinkontroleglazbeipozivaovimosnovnimpokretima. SaznacajkomSwitchStreammozete slusatiglazbuipratitipoziveuistovrijeme. Dokslusateglazbu, cutetemelodiju zvonaprilikomprimanjapozivaimozete sejednostavnoprebacitinapozivlaganim udarcemnaslusalicu. Pribliznopetminutaprijeistekabaterije cutetedvakratkazvucnasignalasvake minutekaopodsjetnikzazavrsetakpoziva iliprijenosnatelefonprijeistekabaterije. LEDzaruljicaetakoerneprekidnosvijetliti crvenookopetminutapreostalogvremena zarazgovor. 1 8. 3 SaznajteopoboljsanjuFullSound FullSoundjepametnialgoritampoboljsanja digitalnogzvukakojisepokreenamonom procesoruuBluetoothslusalicama. FullSoundnadoknaujeipoboljsavabas, visoketonove, stereoefekteidinamiku komprimiraneglazbeiomoguujeprirodnije, stvarnijezvucnoiskustvonatemeljugodina istrazivanjaakustikeiusklaivanja. [. . . ] / Numéro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé) 2008 EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. (Name / Nom de l'entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):) PHILIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (brand name, nom de la marque) (Type version or model, référence ou modèle) SHB7110/00, SHB7100/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS SHB 7110

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS SHB 7110.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag