Upute za upotrebu PHILIPS HR7629

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HR7629. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HR7629 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HR7629.


PHILIPS HR7629 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (3634 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HR7629 (7002 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HR7629

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ]  Televizor, daljinski upravljač i baterije ne stavljajte blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu Sunčevu svjetlost. Da biste spriječili eventualni poţar, svijeće i druge otvorene plamene drţite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.    U ventilacijske i druge otvore na televizoru ne stavljajte predmete. Daljinski upravljač i baterije ne izlaţite kiši, vlazi ni velikoj toplini. Olabavljeni utikači mogu izazvati iskrenje ili poţar. HR 3 Hrvatski 1 Vaţno  Prije zakretanja televizora provjerite ne zateţete li time kabel za napajanje. [. . . ] Na izborniku servisa Skype odaberite [Postavke], a zatim pritisnite OK. Odaberite [Općenite postavke] > [Prijavi me prilikom pokretanja Skypea], a zatim pritisnite OK. Na izborniku servisa Skype, odaberite svoje ime za Skype, a zatim pritisnite OK. Na izborniku servisa Skype odaberite [Postavke], a zatim pritisnite OK. Po dovršetku odaberite [Primijeni], a zatim pritisnite OK. Upravljanje glasovnom poštom Ako vam netko uputi poziv na Skype dok ste izvan mreţe, moţe ostaviti vam glasovnu poruku u glasovnoj pošti servisa Skype. Prije no što primite glasovnu poštu, morate aktivirati je na računu za Skype – to se moţe učiniti samo na računalu. Na izborniku servisa Skype odaberite [Povijest], a zatim pritisnite OK. Odaberite [Voicemails] ] (Poruke glasovne pošte), a zatim pritisnite OK. Odaberite poruku glasovne pošte, a zatim pritisnite OK da biste je reproducirali. Na popisu odaberite poruku glasovne pošte, a zatim pritisnite OPTIONS. Odaberite [Delete voicemail], a zatim pritisnite OK. HR 34 Igranje igrica Što moţete učiniti Na ovom televizoru moţete igrati igre za jednog ili dva igrača preko cijelog zaslona uz optimizirane postavke slike za igre. Što vam je potrebno?   Priključite igraću konzolu na televizor.  [Dvostruki zaslon] / [Puni zaslon]: Omogućavanje i onemogućivanje teleteksta na dvojnom zaslonu. Dvostruki prikaz prikazuje trenutni program i teletekst na dvije polovice zaslona televizora. (Table of Pages) emitiranje teleteksta omogućuje prijelaz s jedne teme na drugu bez unosa brojeva stranica.  [Otkrij]: Skrivanje ili prikaz skrivenih informacija na stranici, kao što su rješenja zagonetki i slagalica.  [Ciklus podstr. ]: Ako su podstranice dostupne, svaka se automatski prikazuje. Podstranice Ako stranica teleteksta sadrţi nekoliko podstranica, podstranice moţete gledati jednu za drugom. Pritisnite ili da biste ih odabrali. Traţenje Moţete potraţiti riječ ili broj koji postoje na trenutačnoj stranici teleteksta. Dok gledate teletekst, pritisnite OK da biste označili prvu riječ ili broj. Za prelazak na riječ ili broj za traţenje pritisnite Navigacijske tipke. Da biste napustili pretraţivanje, pritišćite sve dok nijedna riječ ni broj ne budu označeni. HR 36 Digitalni teletekst Ako televizijska kuća koja emitira digitalni televizijski program nudi namjenski digitalni tekst ili interaktivne servise, moţete gledati digitalni teletekst. Takvi programi, kao što je BBC1, mogu imati digitalni teletekst s dodatnim interaktivnim značajkama. Napomena: Usluge digitalnog teksta blokiraju se kada se emitiraju titlovi te kada su uključeni. [. . . ] Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite [Slika i zvuk] > [Zvučnici], a potom [Televizor].  Provjerite je li izlaz za zvuk na televizoru povezan s ulazom za zvuk na uređaju koji podrţava HDMI CEC ili EasyLink uređaj kućnog kina.  Na nekim je uređajima potrebno ručno omogućiti HDMI audioizlaz. Ako je HDMI audio već omogućen, ali još uvijek ne čujete zvuk, pokušajte promijeniti digitalni audioformat uređaja u PCM (Pulse Code Modulation – pulsno-kodna modulacija). [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HR7629

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HR7629.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag