Upute za upotrebu PHILIPS HP8698

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HP8698. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HP8698 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HP8698.


PHILIPS HP8698 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (3534 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HP8698 (3542 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HP8698

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] • UPOZORENJE: Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom. • Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije. • Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. [. . . ] • Nemojte umetati metalne predmete u otvore kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj aparat sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje. Okoliš Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje. kada je na proizvodu prikazan simbol prekrižene kante za otpad, znači da je proizvod obuhvaćen europskom direktivom 2012/19/EU. Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. 2 Napomena: Dodatak za oblikovanje i nastavke nemojte mijenjati dok se aparat zagrijava niti dok je vruć. Kako biste postigli savršene rezultate oblikovanja, ostavite aparat da se zagrijava 3 – 5 minuta. Prilikom odmotavanja pramena kose nakon kovrčanja, nemojte potezati kosu kako ne biste izravnali kovrču. Odaberite onaj nastavak i dodatak za oblikovanje koji odgovara željenoj frizuri. Frizura Uske kovrče Valoviti uvojci Sitni valovi Nastavak Mali nastavak za oblikovanje kovrča (   ) Mali nastavak za oblikovanje kovrča (   ) i klizna četka (   ) Nastavak za sitne valove/ravnanje (   ) s rebrastim površinama (   ) koje su okrenute jedna prema drugoj Nastavak za sitne valove/ravnanje (   ) s ravnim površinama (   ) koje su okrenute jedna prema drugoj Oblikujte frizuru Ravne, zaglađene frizure i uvojci Prije no što počnete oblikovati frizuru: 1 Pazite da strelica na prstenu bude usmjerena prema ikoni otključavanja na dršci (   ). 2 Odgovarajući nastavak gurnite na metalnu cijev (   ) drške (   ) i okrenite prsten udesno/u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga zaključali (   ). • Kako biste skinuli nastavak, okrenite prsten ulijevo/u smjeru kazaljke na satu kako biste ga otključali (   ) te ga povucite. 4 Prekidač za uključivanje/isključivanje (   ) gurnite na I kako biste uključili aparat. »» Uključuje se indikator napajanja (   ) te počinje bljeskati. »» Kada aparat bude spreman za uporabu, indikator će prestati bljeskati. [. . . ] 3 Za oblikovanje ostatka frizure ponovite korake od 1 do 2. Nakon korištenja: 1 Isključite aparat i iskopčajte ga. 5 Aparat čuvajte na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti pomoću petlje za vješanje (   ) ili spremiti u isporučenu torbicu (   ). 3 Ako su vam potrebne informacije, npr. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HP8698

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HP8698.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag