Upute za upotrebu PHILIPS HP 8361

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HP 8361. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HP 8361 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HP 8361.


PHILIPS HP 8361 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1577 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HP 8361 (1523 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HP 8361

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Straightener HP8361/00 HR Korisnicki prirucnik a bc -- d --- e f + g h i j k l Hrvatski Cestitamo vam na kupnji i dobro dosli u Philips!Kako biste u potpunosti iskoristili podrsku koju nudi Philips, registrirajte svoj ureaj na adresi www. philips. com/welcome. 1 Vazno Prije koristenja aparata pazljivo procitajte ovaj korisnicki prirucnik i spremite ga za budue potrebe. [. . . ] Ovaj aparat nije namijenjen osobama (ukljucujui djecu) sa smanjenim fizickim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopustenje ili ih uputila u koristenje aparata. Kao dodatnu zastitu savjetujemo montiranje zastitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu elektricnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatrazite od montazera. Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj aparat sukladan je svim standardima koji se ticu elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisnickom prirucniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat e biti siguran za koristenje. Okolis Aparat koji se vise ne moze koristiti nemojte odlagati s uobicajenim otpadom iz kuanstva, nego ga odnesite u predvieno odlagaliste na recikliranje. Time ete pridonijeti ocuvanju okolisa. 2 Izravnajte svoju kosu Pazite da odaberete postavku temperature koja odgovara vasem tipu kose. Prilikom prvog koristenja aparata za ravnanje uvijek odaberite postavku za nizu temperaturu. Tip kose Gruba, kovrcava ili kosa koja se tesko ravna Tanja, mekanija ili blago valovita kosa Svijetla, plava, izbijeljena ili obojena kosa Postavka temperature Srednja do visoka (170 ºC i vise) Niska do srednja (160 ºC i nize) Niska (nize od 160 ºC) 1 Umetnite utikac u uticnicu. 3 Pritisnite gumb za ukljucivanje/iskljucivanje ( ) i drzite ga dok zaslon ne zasvijetli. ( ) kako biste odabrali odgovarajuu postavku 4 Pritisnite ( ) ili temperature za svoju kosu. » Kada se ploce za ravnanje zagriju do odabrane temperature, pocet e svijetliti indikator "READY" ( ). 5 Funkcija za stvaranje iona, koja omoguava dodatni sjaj i smanjuje staticki elektricitet, aktivirat e se kada je aparat ukljucen. » Kada je funkcija za stvaranje iona ukljucena, mozda e se osjetiti specifican miris i zvuk. [. . . ] o zamjeni dodatka, ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www. philips. com ili se obratite Philips centru za korisnicku podrsku u svojoj drzavi (telefonski broj se nalazi u meunarodnom jamstvenom listu). Ako u vasoj drzavi ne postoji centar za potrosace, obratite se lokalnom prodavacu proizvoda tvrtke Philips. © Royal Philips Electronics N. V. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HP 8361

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HP 8361.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag