Upute za upotrebu PHILIPS HP8232

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HP8232. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HP8232 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HP8232.


PHILIPS HP8232 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1270 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HP8232 (1275 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HP8232

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat ili ga održavati. • Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže. • Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora. [. . . ] Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti. • Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi. Važno • Budite vrlo pažljivi prilikom korištenja aparata jer on može biti izuzetno vruć. Aparat držite samo za dršku jer su drugi dijelovi vrući te izbjegavajte kontakt s kožom. • Aparat uvijek postavljajte s postoljem na stabilnu i ravnu površinu otpornu na toplinu. Vruće grijaće ploče ili cijev ne smije biti u doticaju s površinom ili drugim zapaljivim materijalom. • Izbjegavajte dodir mrežnog kabela s vrućim dijelovima aparata. • Kad je uključen, aparat držite podalje od zapaljivih stvari i materijala. • Dok je vruć, aparat nikada nemojte prekrivati (ručnikom ili tkaninom). • Grijaće ploče ili cijev treba biti očišćena od prljavštine, prašine i sredstava za oblikovanje frizure poput pjene, laka ili gela. ) gurnite na I kako biste ). ) stavite na površinu koja je otporna na 6 Počešljajte kosu i razdijelite je u manje pramenove koji nisu širi od 2 – 4 cm. Oblikovanje uskih kovrča (slika 4) 1 Ako želite oblikovati uske kovrče, odaberite mali nastavak za kovrčanje ( ). 2 Pritisnite polugu ( ) kako biste otvorili hvataljku ( kose stavite između hvataljke i cijevi ( ). 4 Držite hladni vrh ( ) i dršku ( oko cijevi od vrha do korijena. Zatim pramen kose namotajte ) i pramen 5 Cijev držite u tom položaju najviše 10 sekundi. Zatim odmotavajte pramen kose dok ponovo ne budete mogli otvoriti hvataljku pomoću ručice. Oblikovanje velikih ili malih spiralnih kovrča (slika 4) 1 Ako želite oblikovati velike kovrče, odaberite veliki nastavak za kovrčanje ( ). 2 Pritisnite polugu ( ) kako biste otvorili hvataljku ( ) i pramen kose stavite između hvataljke i cijevi ( ). • Ako za oblikovanje malih spiralnih kovrča upotrebljavate klizni spiralni nastavak ( ), pramen kose namotajte oko cijevi prateći spiralni oblik nastavka (slika 5). 4 Držite hladni vrh ( ) i dršku ( oko cijevi od vrha do korijena. [. . . ] 4 Držite hladni vrh ( ) i dršku ( oko cijevi od vrha do korijena. Zatim pramen kose namotajte 5 Cijev držite u tom položaju najviše 10 sekundi, a zatim odmotavajte pramen kose dok stožastu cijev ne budete mogli izvući iz kose. Oblikovanje valovitih uvojaka (slika 6) 1 Odaberite veliki nastavak za kovrčanje. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HP8232

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HP8232.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag