Upute za upotrebu PHILIPS HP8230

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HP8230. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HP8230 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HP8230.


PHILIPS HP8230 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1270 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HP8230 (1275 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HP8230

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] • Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže. • Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora. • Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti. [. . . ] • Budite vrlo pažljivi prilikom korištenja aparata jer on može biti izuzetno vruć. Aparat držite samo za dršku jer su drugi dijelovi vrući te izbjegavajte kontakt s kožom. • Aparat uvijek postavljajte s postoljem na stabilnu i ravnu površinu otpornu na toplinu. Vruće grijaće ploče ili cijev ne smije biti u doticaju s površinom ili drugim zapaljivim materijalom. • Izbjegavajte dodir mrežnog kabela s vrućim dijelovima aparata. • Kad je uključen, aparat držite podalje od zapaljivih stvari i materijala. • Dok je vruć, aparat nikada nemojte prekrivati (ručnikom ili tkaninom). • Grijaće ploče ili cijev treba biti očišćena od prljavštine, prašine i sredstava za oblikovanje frizure poput pjene, laka ili gela. • Ako aparat koristite na obojanoj kosi, na grijaćim pločama/cijevi mogu ostati mrlje. Prije upotrebe na umjetnoj kosi, obavezno se posavjetujte s njezinim distributerom. Oblikovanje kovrča ili malih spiralnih kovrča (slika 4) 1 Ako želite oblikovati uske i male spiralne kovrče, odaberite mali nastavak za kovrčanje (   ). 2 Pritisnite ručicu (   ) kako biste otvorili hvataljku (   ) i pramen kose stavite između hvataljke i cijevi (   ). Zatim odmotavajte pramen kose dok ponovo ne budete mogli otvoriti hvataljku pomoću ručice. 6 Za oblikovanje ostatka kose ponovite korake od 2 do 5. Oblikovanje valovitih uvojaka (slika 5) 1 Odaberite mali nastavak za kovrče (   ). Zatim odmotajte pramen kose kako biste kliznu četku (   ) izvadili iz kose. Oblikovanje sitnih valova (slika 6) 1 Odaberite nastavak za sitne valove/ravnanje (   ). Pazite da rebraste površine (   ) budu okrenute jedna prema drugoj. • Kako biste odvojili ploče za sitne valove/ravnanje, uhvatite izbočene dijelove ploče (   ) i povucite s aparata. 2 Pritisnite ručicu (   ) kako biste otvorili nastavak i pramen kose stavite između ploča za uvijanje. 4 Pritisnite ručicu kako biste otvorili ploče i sljedeći pramen kose stavite između ploča. [. . . ] 4 Pritisnite ručicu kako biste otvorili ploče i sljedeći pramen kose stavite između ploča. Oblikovanje ravnih, zaglađenih frizura i uvojaka (slika 7) 1 Provjerite jesu li ravne površine (   ) okrenute jedna prema drugoj. Pritisnite ručicu (   ) kako biste otvorili nastavak i pramen kose stavite između ploča za ravnanje. 2 Polako povlačite duljinom kose prema dolje u jednom potezu od korijena do vrhova, bez zaustavljanja kako biste spriječili pregrijavanje. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HP8230

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HP8230.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag