Upute za upotrebu PHILIPS HD 8946

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HD 8946. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HD 8946 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HD 8946.


PHILIPS HD 8946 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2738 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HD 8946 QUICK START GUIDE (3686 ko)
   PHILIPS HD 8946 QUICK START GUIDE (3761 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HD 8946

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Na zaslonu se prikazuje crvena svjetlea Pritisnite tipku za pokretanje aparata. 5 POSTAVLJANJE JEZIKA Ako se ne odabere jezik prikaza, ovo e podesavanje biti ponovno zatrazeno kod ponovnog pokretanja aparata. 1 2. 2. 1. LANGU ESC ITALIANO ITALIANO CH ENGLISH DEUTSCH FRANAIS ESPAOL OK PORTUGUS 3 ESC ITALIANO HEATING UP. . . OK PORTUGUS zeljeni jezik. Pritisnite tipku kako biste pohranili odabir. pricekajte da se faza zavrsi. 4 RISCALDAMENTO. . . RINSING 5 6 USER MENU 17/05/09 BEVERAGE MENU STOP RINSING SELECTED USER 04:17 pm SETTINGS MENU Nakon sto se zagrijavanje dovrsi, aparat e provesti ciklus ispiranja unutarnjih dovrsi. Nakon dovrsetka ciklusa, aparat je MJERENJE TVRDOE VODE Test se moze koristiti samo za jedno mjerenje. 1 2 A B C 3 4 Postavke tvrdoe aparata Provjerite vrijednost tvrdoe vode i postavite: u aparatu. 1 2 6 INSTALACIJA PRVO KORISTENJE KORISTENJE NAKON ODREENOG VREMENA KORISTENJA Za poboljsanje kvalitete proizvoda, potrebno je provesti ovaj postupak kod prvog koristenja aparata i prije svakog koristenja nakon duzega razdoblja nekoristenja. Ovih nekoliko jednostavnih postupaka e Vam omoguiti uzivanje u omiljenim napitcima uz uvijek istu kvalitetu. 1 2 USER MENU 1 3 SELECTED USER 0 ispusta kave. Pritisite tipku jedan ili vise puta sve dok se na zaslonu ne pojavi ikonica. Odaberite zeljeni proizvod tako da pritisnete odgovarajuu tipku. ERT GROUND COFFEE AND SELECT OK 4 5 6 OK BEZ da ubacite kavu, pritisnite tipku "OK" ispusta. Nakon zavrsetka ispustanja, uklonite Pritisnite tipku i pricekajte da se ispusti HOT WATER". 7 8 9 5 7 Nakon dovrsetka postupka, izvucite Ponovite postupke od 5. [. . . ] EDIT NAME US 2 3 E 4 R 5 1 6 7 8 I S 9 J T Tipka za curenje/vodoravni odabir oznake. ABCDE K FGH LMNOPQR Z Tipka za potvrdu slova i prelazak na sljedee slovo. UVWXY OK - odabir oznake. kuicu. 2 ESC 0 1 3. 3. 1. 1. EDIT NAME US 2 3 E 4 R 5 1 6 7 8 I S 9 J T Ikona za pohranjivanje i izlazak. ABCDE K FGH LMNOPQR Z UVWXY OK - " i pritisnite "OK" za pohranjivanje i izlazak. 25 PREPOZNAVANJE OTISKA PRSTA Napomena: Prije nego nastavite s prepoznavanjem otiska prsta, uvjerite se da je senzor cist (vidi poglavlje "Cisenje i odrzavanje"). Dobro operite ruke i uvjerite se da na njima nema masnoe i da su dovoljno vlazne. Izbjegavajte koristenje palca. Aparat e od vas zatraziti da 3 puta prislonite prst na senzor; time se dozvoljava poveanje prostora ocitanja otiska prsta kako bi se omoguila vea pouzdanost sustava. 1 ESC 3. 3. 1. USER EDIT EDIT NAME FINGERPRINT ENABLE NAME ENABLE USER1 OFF OFF 2 3. 3. 1. EDIT USER 17/05/09 3 0% OK PLEASE PUT FINGER Odaberite funkciju i pritisnite tipku "OK". Aparat e zatraziti da za prvo citanje otiska prislonite prst na senzor. Cvrsto prislonite prst na senzor. Paznja: Kod pojedinih osoba e sustav imati poteskoa u prepoznavanju otisaka ili ih uope nee prepoznati, pogotovo ako otisci nisu jasno vidljivi (suha koza ili prirodno osteena koza) ili su osteeni (npr. U takvim slucajevima problem nije sustav koji ne funkcionira ve odreenost i preciznost koji ne dozvoljavaju obradu onih otisaka koji ne zadovoljavaju odreene minimalne zahtjeve kvalitete. Preciznost sustava ne dozvoljava ocitavanje neispravnih otisaka kako bi se izbjegla mogunost da se istim otiscima prijavljuju razlicite osobe. 4 3. 3. 1. EDIT USER 17/05/09 0% 33% 33% PLEASE REMOVE FINGER PLEASE PUT FINGER PLEASE REMOVE FINGER Pricekajte. . . . Aparat e zatraziti da za drugo citanje otiska na senzor prislonite prethodno koristeni prst. Pricekajte. . . . 26 7 KORISNICKI IZBORNIK 3. 3. 1. USER EDIT 66% 66% PLEASE PUT FINGER PLEASE REMOVE FINGER Aparat e zatraziti da za tree citanje otiska na senzor prislonite prst koristen kod ostala dva citanja. Pricekajte. . . . Aparat e potvrditi dovrsetak ocitanja svih podataka kao i ispravno pohranjivanje istih. prsta koji e biti koristen za prepoznavanje. Zatim se moze koristiti samo prst koji je memoriran kao vazei za odabir pojedinoga korisnika. Za koristenje nekog drugog prsta, provedite novi postupak prepoznavanja otiska. PRIKAZ IMENA 1 3. 3. 1. USER EDIT NAME ENABLE OFF ON 3 USER MENU 17/05/09 BEVERAGE MENU ESC EDIT NAME FINGERPRINT ENABLE NAME ENABLE USER1 OK OK SELECTED USER 04:17 pm SETTINGS MENU Odaberite funkciju i pritisnite tipku "OK". Odaberite "ON" za aktivaciju funkcije. 27 BRISANJE KORISNIKA 3. 2. DELETE USER ESC USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 OK korisnika. 28 IZBORNIK NAPITAKA Mogue je personalizirati postavke svakog napitka za razlicite korisnike aparata. Tipka za odabir postavki napitaka. 17/05/09 USER MENU BEVERAGE MENU SELECTED USER 04:17 pm SETTINGS MENU Tipka za izlaz 1. BEVERAGE MENU ESC ESPRESSO LONG ESPRESSO CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFELATTE HOT WATER OK SPECIAL BEVERAGES Tipka za isticanje/odabir Tipka za odabir/potvrdu Tipka za isticanje/odabir RESTORE DEFAULT SETTINGS 29 1. 3. CAPPUCCINO ESC COFFEE AMOUNT PREBREWING COFFEE TEMPERATURE COFFEE LENGTH MILK LENGTH MILK FOAM OK RESTORE DEFAULT SETTINGS COFFEE AMOUNT = slaba doza = srednje jaka doza = jaka doza PREBREWING : aktivirana. : ne dolazi do predinfuzije. COFFEE TEMPERATURE COFFEE LENGTH 30 IZBORNIK NAPITAKA 1. 3. CAPPUCCINO ESC COFFEE AMOUNT PREBREWING COFFEE TEMPERATURE COFFEE LENGTH MILK LENGTH MILK FOAM OK RESTORE DEFAULT SETTINGS MILK LENGTH MILK FOAM 1. 6. HOT WATER ESC WATER LENGTH RESTORE DEFAULT SETTINGS OK WATER LENGTH ispustanje. IZBORNIK APARATA 31 17/05/09 USER MENU BEVERAGE MENU SELECTED USER 04:17 pm SETTINGS MENU Tipka za odabir postavki aparata. Tipka za izlaz 2. MACHINE SETTINGS ESC GENERAL SETTINGS DISPLAY SETTINGS CALENDAR SETTINGS WATER SETTINGS MAINTENANCE SETTINGS OK FACTORY SETTINGS Tipka za isticanje/odabir Tipka za odabir/potvrdu Tipka za isticanje/odabir 32 IZBORNIK APARATA OPE POSTAVKE GENERAL SETTINGS CUP WARMER Ova funkcija dozvoljava podesavanje funkcioniranja ploce za zagrijavanje salica s gornje strane aparata. OFF ON ECOMODE FUNCTION Na ovaj se nacin, pri ukljucivanju aparata aktiviraju svi grijaci OFF Na ovaj se nacin trosi vise elektricne energije. ON ACOUSTIC ALARMS OFF Za iskljucivanje akusticnih tonova. ON Za ukljucivanje akusticnih tonova. 33 POSTAVKE ZASLONA DISPLAY SETTINGS LANGUAGE ENGLISH BRIGHTNESS Za postavljanje ispravnog kontrasta zaslona u funkciji okolnoga osvjetljenja. 34 IZBORNIK APARATA POSTAVKE KALENDARA CALENDAR SETTINGS TIME HOUR MINUTES FORMAT DATE YEAR MONTH DAY FORMAT Za podesavanje trenutne godine. Za podesavanje trenutnoga dana. STAND-BY 60 prijei u stand-by nacin rada. Nakon izvrsene dijagnoze funkcija i faze zagrijavanja, aparat je ponovno 35 CALENDAR SETTINGS POWER-ON TIMER Napomena: iskljucivanjem se upravlja putem programiranja "STAND-BY" nacina rada. TIMER 1 00:00 ukljucivanja. HOUR 00 Za podesavanje sata ukljucivanja. MINUTES 00 DAY OF THE WEEK postavke: 2. 3. 4. 1. 3 TIMER 1 00:00 ESC MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OK TIMER 2 00:00 sata ukljucivanja. TIMER 3 00:00 ukljucivanja. 36 IZBORNIK APARATA POSTAVKE VODE WATER SETTINGS ispustanje kave. WATER HARDNESS Izmjerite tvrdou vode kako je prikazano na str. OFF: Obavijest iskljucena. ACTIVATE FILTER 37 POSTAVKE ODRZAVANJA MAINTENANCE SETTINGS aparata. PRODUCT COUNTERS pojedinacnoj vrsti napitka, od posljednjeg ponistavanja. DESCALING CYCLE BREW UNIT CLEANING CYCLE CARAFE WASH CYCLE Napomena: ovo je cisenje bitno za ispravno odrzavanje vrca. CARAFE AUTO CLEAN OFF ON FACTORY SETTINGS Napomena: ponistavanje tvornickih postavki ponistit e sve osobne parametre. 38 ODRZAVANJE IZBORNIK BREW GROUP CLEANING CYCLE odvojeno kupiti kod Vaseg dobavljaca. [. . . ] Obratite paznju na poveznicu. 7 8 9 Postavite poklopac na vrc. kazaljke na satu kako biste je postavili u polozaj za zatvaranje. SIGNALIZACIJA APARATA Poruka prikazanoga prirucnika CLOSE HOPPER DOOR 49 Kako ponistiti poruku ADD COFFEE INSERT BREW GROUP Pricvrstite grupu kave u njezino sjediste. INSERT GROUNDS DRAWER EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER Napomena: ladicu za skupljanje taloga je potrebno prazniti samo kad to zatrazi aparat i kad je aparat iskljucen. Praznjenje ladice dok je aparat iskljucen ne dozvoljava aparatu da registrira netom izvrseno praznjenje. Potrebno je zatvoriti servisna vratasca CLOSE FRONT DOOR REFILL WATER TANK odgovarajui otvor. EMPTY DRIP TRAY kave. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HD 8946

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HD 8946.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag