Upute za upotrebu PHILIPS HD 8944

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HD 8944. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HD 8944 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HD 8944.


PHILIPS HD 8944 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2513 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HD 8944 QUICK START GUIDE (3686 ko)
   PHILIPS HD 8944 (2523 ko)
   PHILIPS HD 8944 QUICK START GUIDE (3713 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HD 8944

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Na zaslonu se prikazuje crvena svjetlea Pritisnite tipku za pokretanje aparata. 5 POSTAVLJANJE JEZIKA Ako se ne odabere jezik prikaza, ovo e podesavanje biti ponovno zatrazeno kod ponovnog pokretanja aparata. 1 2. 2. 1. LANGUAGE ITALIANO CH ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL 2 2. 2. 1. LANGU ESC ITALIANO ITALIANO CH ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL OK PORTUGUÊS 3 ESC ITALIANO HEATING UP. . . OK PORTUGUÊS zeljeni jezik. Pritisnite tipku kako biste pohranili odabir. pricekajte da se faza zavrsi. 4 RISCALDAMENTO. . . RINSING 5 6 USER MENU 17/05/09 BEVERAGE MENU STOP RINSING SELECTED USER 04:17 pm SETTINGS MENU Nakon sto se zagrijavanje dovrsi, aparat e provesti ciklus ispiranja unutarnjih dovrsi. Nakon dovrsetka ciklusa, aparat je MJERENJE TVRDOE VODE Test se moze koristiti samo za jedno mjerenje. 1 2 A B C 3 4 Postavke tvrdoe aparata Provjerite vrijednost tvrdoe vode i postavite: u aparatu. 1 2 6 INSTALACIJA PRVO KORISTENJE KORISTENJE NAKON ODREENOG VREMENA KORISTENJA Za poboljsanje kvalitete proizvoda, potrebno je provesti ovaj postupak kod prvog koristenja aparata i prije svakog koristenja nakon duzega razdoblja nekoristenja. [. . . ] USER MENU ESC CREATE NEW USER DELETE OLD USER Tipka za isticanje/odabir OK Tipka za odabir/potvrdu Tipka za isticanje/odabir CREATE NEW USER DELETE OLD USER povezanih. Simbol e ostati na raspolaganju na ploci za nekog novog korisnika. 23 3. 1. CREATE NEW USER ESC OK upravlja "BEVERAGE MENU". 3. 2. DELETE OLD USER ESC OK korisnika. 24 IZBORNIK NAPITAKA Mogue je personalizirati postavke svakog napitka za razlicite korisnike aparata. Tipka za odabir postavki napitaka. 17/05/09 USER MENU BEVERAGE MENU SELECTED USER 04:17 pm SETTINGS MENU Tipka za izlaz 1. BEVERAGE MENU ESC ESPRESSO LONG ESPRESSO CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFELATTE HOT WATER OK SPECIAL BEVERAGES Tipka za isticanje/odabir Tipka za odabir/potvrdu Tipka za isticanje/odabir RESTORE DEFAULT SETTINGS 25 1. 3. CAPPUCCINO ESC COFFEE AMOUNT PREBREWING COFFEE TEMPERATURE COFFEE LENGTH MILK LENGTH MILK FOAM OK RESTORE DEFAULT SETTINGS COFFEE AMOUNT = slaba doza = srednje jaka doza = jaka doza PREBREWING : aktivirana. : ne dolazi do predinfuzije. COFFEE TEMPERATURE COFFEE LENGTH 26 IZBORNIK NAPITAKA 1. 3. CAPPUCCINO ESC COFFEE AMOUNT PREBREWING COFFEE TEMPERATURE COFFEE LENGTH MILK LENGTH MILK FOAM OK RESTORE DEFAULT SETTINGS MILK LENGTH MILK FOAM 1. 6. HOT WATER ESC WATER LENGTH RESTORE DEFAULT SETTINGS OK WATER LENGTH ispustanje. IZBORNIK APARATA 27 17/05/09 USER MENU BEVERAGE MENU SELECTED USER 04:17 pm SETTINGS MENU Tipka za odabir postavki aparata. Tipka za izlaz 2. MACHINE SETTINGS ESC GENERAL SETTINGS DISPLAY SETTINGS CALENDAR SETTINGS WATER SETTINGS MAINTENANCE SETTINGS OK FACTORY SETTINGS Tipka za isticanje/odabir Tipka za odabir/potvrdu Tipka za isticanje/odabir 28 IZBORNIK APARATA OPE POSTAVKE GENERAL SETTINGS CUP WARMER Ova funkcija dozvoljava podesavanje funkcioniranja ploce za zagrijavanje salica s gornje strane aparata. OFF ON ECOMODE FUNCTION Na ovaj se nacin, pri ukljucivanju aparata aktiviraju svi grijaci OFF Na ovaj se nacin trosi vise elektricne energije. ON ACOUSTIC ALARMS OFF Za iskljucivanje akusticnih tonova. ON Za ukljucivanje akusticnih tonova. 29 POSTAVKE ZASLONA DISPLAY SETTINGS LANGUAGE ENGLISH BRIGHTNESS Za postavljanje ispravnog kontrasta zaslona u funkciji okolnoga osvjetljenja. 30 IZBORNIK APARATA POSTAVKE KALENDARA CALENDAR SETTINGS TIME HOUR MINUTES FORMAT DATE YEAR MONTH DAY FORMAT Za podesavanje trenutne godine. Za podesavanje trenutnoga dana. STAND-BY 60 prijei u stand-by nacin rada. Pocetno podeseno vrijeme je «nakon 1 sata». 15 30 60 180 nacin rada. Nakon izvrsene dijagnoze funkcija i faze zagrijavanja, aparat je ponovno 31 CALENDAR SETTINGS POWER-ON TIMER Napomena: iskljucivanjem se upravlja putem programiranja "STAND-BY" nacina rada. TIMER 1 00:00 ukljucivanja. HOUR 00 Za podesavanje sata ukljucivanja. MINUTES 00 DAY OF THE WEEK postavke: 2. 3. 4. 1. 3 TIMER 1 00:00 ESC MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OK TIMER 2 00:00 sata ukljucivanja. TIMER 3 00:00 ukljucivanja. 32 IZBORNIK APARATA POSTAVKE VODE WATER SETTINGS ispustanje kave. WATER HARDNESS Izmjerite tvrdou vode kako je prikazano na str. OFF: Obavijest iskljucena. ACTIVATE FILTER 33 POSTAVKE ODRZAVANJA MAINTENANCE SETTINGS aparata. PRODUCT COUNTERS pojedinacnoj vrsti napitka, od posljednjeg ponistavanja. DESCALING CYCLE BREW UNIT CLEANING CYCLE CARAFE WASH CYCLE Napomena: ovo je cisenje bitno za ispravno odrzavanje vrca. CARAFE AUTO CLEAN OFF ON FACTORY SETTINGS Napomena: ponistavanje tvornickih postavki ponistit e sve osobne parametre. 34 ODRZAVANJE IZBORNIK «BREW GROUP CLEANING CYCLE» odvojeno kupiti kod Vaseg dobavljaca. MAINTENANCE SETTING PRODUCT COUNTERS DESCALING CYCLE 59(I) BREW GROUP CLEANING CY CARAFE WASH CYCLE CARAFE AUTO CLEAN 2 ESC 2. 5. 3. MAINTENANCE SETTIN PERFORM BREW GROUP CLEANING CYCLE? 3 REFILL WATER TANK OK OK OK Odaberite stavku iz izbornika. 4 5 INSERT BREW GROUP CLEANING TABLET 6 OK Pritisnite tipku "OK" nakon sto ste ubacili tabletu. 7 PLACE A CUP UNDER COFFEE SUPPLYING 8 BREW GROUP CLEANING CYCLE 9 OK Pritisnite tipku "OK" nakon sto ste Ciklus cisenja grupa kave e se Nakon dovrsetka procesa, uklonite nacin. 35 IZBORNIK «BOILER DESCALING CYCLE» TIJEKOM POSTUPKA MORA BITI PRISUTNA JEDNA OSOBA. NI U KOJEM SLUCAJU NE KORISTITE ACETON KAO SREDSTVO ZA CISENJE KAMENCA. oznacena CIKLUSE CISENJA KAMENCA I/ILI ISPIRANJA NIJE MOGUE PREKINUTI; FAZE JE POTREBNO PROVESTI DO KRAJA. U SLUCAJU DA STROJ BUDE ISKLJUCEN ILI DA NESTANE ELEKTRICNE ENERGIJE, CIKLUS KOJI SE U TOM TRENUTKU PROVODI JE POTREBNO PONOVITI ISPOCETKA. U SVAKOM SLUCAJU, SVAKI JE CIKLUS MOGUE ZAUSTAVITI PRITISKOM NA TIPKU "PAUSE"; MOGUE GA JE PONOVNO POKRENUTI S MAKSIMALNOM FLEKSIBILNOSU JEDNOSTAVNIM PRITISKOM NA TIPKU "START". PRIJE POCETKA CIKLUSA, OKRENITE U POTPUNOSTI RUCICU SBS-A U SMJERU SUPROTNOM OD SMJERA KAZALJKE NA SATU (VIDI STR. 11). Napomena: normalno je da e se tijekom ciklusa cisenja kamenca prikazati odgovarajue alarmne poruke kako bi se zajamcilo ispravno upravljanje aparatom. [. . . ] Napomena: Kratak prirucnik se nalazi u unutrasnjosti servisnih vratasca za potrebe budue montaze vrca. 1 2 3 ga do kraja. 4 5 6 na dno poklopca. Obratite paznju na poveznicu. 7 8 9 Postavite poklopac na vrc. kazaljke na satu kako biste je postavili u polozaj za zatvaranje. SIGNALIZACIJA APARATA Poruka prikazanoga prirucnika CLOSE HOPPER DOOR 45 Kako ponistiti poruku ADD COFFEE INSERT BREW GROUP Pricvrstite grupu kave u njezino sjediste. INSERT GROUNDS DRAWER EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER Izvucite ladicu za skupljanje taloga i ispraznite taloge u odgovarajui Napomena: ladicu za skupljanje taloga je potrebno prazniti samo kad to zatrazi aparat i kad je aparat iskljucen. Praznjenje ladice dok je aparat iskljucen ne dozvoljava aparatu da registrira netom izvrseno praznjenje. CLOSE FRONT DOOR Potrebno je zatvoriti servisna vratasca REFILL WATER TANK kroz odgovarajui otvor. 46 SIGNALIZACIJA APARATA Kako ponistiti poruku ispod grupe kave. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HD 8944

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HD 8944.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag