Upute za upotrebu PHILIPS HD 8854

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HD 8854. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HD 8854 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HD 8854.


PHILIPS HD 8854 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2952 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HD 8854 (2965 ko)
   PHILIPS HD 8854 (13453 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HD 8854

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Registrirajte proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici www. philips. com/welcome 21 Hrvatski Type HD8854 / HD8856 UPUTE ZA KORIŠTENJE 21 CR PRIJE NEGO ZAPOČNETE S KORIŠTENJEM APARATA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE ZA KORIŠTENJE. 2 HRVATSKI Čestitamo Vam na kupovini super automatskog aparata za kavu Saeco Exprelia!Da biste dobili najviše od Saeco podrške, registrirajte Vaš proizvod na www. philips. com/welcome. Aparat je namijenjen za pripremu espresso kave od kave u zrnu i opremljen je vrčem za mlijeko koji služi za pripremu savršenog cappuccina ili latte macchiata na jednostavan i brz način. U ovom priručniku ćete pronaći sve informacije potrebne za instalaciju, korištenje, čišćenje i čišćenje kamenca Vašeg aparata. SADRŽAJ VAŽNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Postavke se mogu personalizirati za svaki napitak. 1 Pritisnite tipku " " za pristup glavnom izborniku aparata. 2 Pritisnite tipku " MENU BEVERAGE MENU MACHINE MENU " za pristup u BEVERAGE MENU. Napomena: pritiskom na tipku za pomicanje " " ili " " i potvrdom s " odabrati željena opcija. " može se HRVATSKI 39 Programiranje cappuccina Sljedeći postupak opisuje programiranje cappuccina. U nastavku su ilustrirane postavke koje se odnose na svaki podizbornik. Za odabir, pritisnite tipku za pomicanje " " ili " ". Postavku potvrdite s " ". BEVERAGE MENU CAFFE’ LUNGO CAPPUCCINO SPECIAL BEVERAGES Pritisnite “ CAPPUCCINO COFFEE QUANTITY PREBREWING COFFEE TEMPERATURE ” za odabir CAPPUCCINO na izborniku napitaka. COFFEE QUANTITY Ova postavka regulira količinu kave koja će se samljeti za ispuštanje napitka. GROUND COFFEE = napitak će biti pripremljen koristeći prethodno samljevenu kavu MILD = blaga doza MEDIUM = srednje jaka doza STRONG = jaka doza PREBREWING Ova postavka omogućuje provođenje funkcije predubrizgavanja. Tijekom predubrizgavanja kava se lagano navlaži kako bi maksimalno zadržala aromu. HIGH: funkcija predubrizgavanja traje dulje za pojačavanje ukusa kave. COFFEE TEMPERATURE Ova postavka omogućuje podešavanje temperature kave. HIGH: visoka temperatura. 40 HRVATSKI COFFEE LENGTH COFFEE LENGTH Podešavajući liniju na zaslonu putem tipki za pomicanje " " ili " ", može se odabrati količina vode za ispuštanje kave. Pritisnite OK za potvrdu podešavanja. MILK QUANTITY MILK QUANTITY Podešavajući liniju na zaslonu putem tipki za pomicanje " " ili " ", može se odabrati količina mlijeka koja će se koristiti za odabrani napitak. Pritisnite OK za potvrdu podešavanja. Napomena: opcije koje se odnose na tretiranje mlijeka prikazuju se samo za napitke na bazi mlijeka. DEFAULT Za svaki napitak se mogu vratiti tvorničke postavke. Jednom kada se odabere ova funkcija, osobne postavke će se poništiti. Za izlazak iz programiranja jednom ili više puta pritisnite tipku " dok se ne prikaže glavni izbornik. " sve Programiranje tople vode Sljedeći postupak opisuje programiranje tople vode. 1 Odaberite SPECIAL BEVERAGES na izborniku napitaka pritiskom na BEVERAGE MENU CAPPUCCINO SPECIAL BEVERAGES tipku za pomicanje " " ili " ". Pritisnite " " za potvrdu. HRVATSKI 41 SPECIAL BEVERAGES HOT MILK HOT WATER STEAM 2 Odaberite HOT WATER pritiskom na tipku za pomicanje " " ili " ". Pritisnite " HOT WATER WATER QUANTITY DEFAULT " za potvrdu. WATER QUANTITY WATER QUANTITY Podešavajući liniju na zaslonu putem tipki za pomicanje " " ili " ", može se odabrati količina tople vode koja će se ispustiti. Pritisnite OK za potvrdu podešavanja. DEFAULT Vraćanje postavki na originalne tvorničke. Jednom kada se odabere ova funkcija, osobne postavke će se poništiti. PROGRAMIRANJE APARATA 1 Pritisnite tipku " " za pristup glavnom izborniku aparata. 2 Odaberite MACHINE MENU pritiskom na tipku za pomicanje " " ili " ". MENU BEVERAGE MENU MACHINE MENU Pritisnite " " za potvrdu. 42 HRVATSKI Glavni izbornik GENERAL MENU Glavni izbornik omogućuje izmjenu postavki funkcioniranja. TONE Funkcija TONE aktivira/deaktivira zvučne signale. ECOMODE Funkcija ECOMODE omogućuje uštedu energije zadržavajući aktiviranje grijača pri pokretanju aparata na razini jedan. Ukoliko želite ispustiti više napitaka na bazi mlijeka, vrijeme zagrijavanja se može povećati. Osnovno, funkcija je postavljena na UKLJUČENO - ON. STAND-BY SETTINGS STAND-BY SETTINGS određuju nakon koliko će vremena od posljednjega ispuštanja aparat prijeći u stand-by način rada. Osnovno podešeno vrijeme je 30 minuta. Izbornik zaslona Izbornik zaslona omogućuje podešavanje jezika i osvijetljenosti zaslona. DISPLAY MENU LANGUAGE Ova postavka je važna za automatsko podešavanje parametara aparata prema zemlji korisnika. BRIGHTNESS HRVATSKI 43 Izbornik vode WATER MENU WATER MENU omogućuje postavljanje parametara koji se odnose na vodu za optimalnu kavu. HARDNESS U HARDNESS je moguće programirati stupanj tvrdoće vode. Za mjerenje tvrdoće vode, pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode". ENABLE FILTER Aktivirajući ovaj filter, aparat upozorava korisnika kada je potrebno zamijeniti filter za vodu. ON: obavijest uključena (ova obavijest se postavlja automatski pri aktiviranju filtera). ACTIVATE FILTER Za aktiviranje filtera nakon njegove instalacije ili zamjene. [. . . ] Očistite ispust i izlazne otvore istoga. Postupanje Kava je previše vodenasta (vidi napomenu). Kava izlazi sporo (vidi napomenu). Kava je presitna. Sustavi su začepljeni. Ispust je začepljen. Napomena: ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mješavinu kave ili u slučajevima kad se instalacija provodi po prvi puta. U tom slučaju pričekajte da aparat provede automatsko podešavanje kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System". HRVATSKI 69 UŠTEDA ENERGIJE Stand-by Super automatski aparat za espresso kavu Saeco projektiran je za uštedu energije, kao što je vidljivo iz energetske oznake klase A. Nakon određenog perioda neaktivnosti kojega korisnik može programirati (vidi poglavlje "Programiranje aparata"), aparat se isključuje automatski. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HD 8854

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HD 8854.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag